Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Großes Interesse am Vortrag über Glyphosat

Veliko zanimanje za predavanje o glifosatu

Am 22. Februar fand im Pfarrsaal in Bleiburg ein sehr interessanter Vortrag zum Thema: “Glyphosat- Auswirkungen auf unsere Gesundheit“ statt. Sehr viele Besucher kamen, um sich über die Auswirkungen dieses Giftmittels zu informieren, welches der Chemiker John E. Franz in Jahre 1970 entdeckte. Der Arzt Dr. Ingo Wachernig und der Biolandwirt Volker Helldorf klärten auf, worüber in den Medien nicht berichtet wird oder was bewusst verschwiegen wird. Glyphosat ist in mehreren Unkrautvernichtungsmitteln enthalten. Das bekannteste Beispiel ist „Roundup“ des Millardenkonzerns Monsanto (jetzt Bayer). Viele Wissenschaftler beklagen massive Gesundheitsschäden an Mensch und Tier. Hersteller und auch die EU halten aus Profitgier mit falschen „Studien“ dagegen. Die Tiere und die Umwelt sind stumme Opfer und Zeugen dieses Ökozids und brauchen ein Sprachrohr. Die Referenten meinten, dass es schon „fünf vor zwölf“ sei, den Verkauf von giftigen Unkrautvernichtungsmitteln wie Roundup zu verbieten.

Vedno bolj se zavedamo pomembnosti zdravega in čistega okolja, ki vpliva tudi na nas. Zato je bilo 22. februarja 2019 v Pliberku, v farni dvorani, predavanje na temo: Glifosat in njegov vpliv na naše zdravje. Glifosat je sistemski herbicid širokega spektra, ki se uporablja za uničevanje plevela, predvsem letnega širokolistnega plevela in trave, leta 1970 ga je odkril kemik John E. Franz (podjetje Monsanto). Po odkritju se je njegova proizvodnja in uporaba zelo povečevala, vse do pred nekaj let. Zdravnik dr. Ingo Wachernig in bio-kmet Volker Helldorf sta nas opozorila na dejstva in negativne vplive, ki jih proizvajalci in distributerji neradi poudarjajo. Uporabo glifosata in pripravkov na njegovi osnovi, kot je Roundup, so sicer kontrolni organi po vsem svetu v veliki meri odobrili, vendar so pomisleki zaradi posledic za ljudi in okolje vedno prisotni. Tako postajajo žrtve pretirane uporabe tega herbicida ljudje in živali. Referenta sta poudarila, da je tako skrajni čas, da se uporaba glifosata prepove, saj so nove znanstvene raziskave pokazale, da je ta snov toksična, torej povzroča rakasta obolenja.