Organisation / Organizacija

Nedelja

Sinodalna pot - Prihodnost. Skupno. Poslušati.

Sv. maša s škofom Marktzem v Straßburgu – začetek pogovorne pobude „Prihodnost. Skupno. Poslušati“ v 13 koroških župnijah

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Foto: Pixabay / Florian - priprava: Druck- und Kopiezentrum

V nedeljo, 17. oktobra, se po škofijah po vsem svetu začenja „Sinodalni proces 2021–2023“, ki ga je razglasil papež Frančišek. V krški škofiji bo škof Jože Marketz, ki je pri Avstrijski škofovski konferenci skupaj s salzburškim nadškofom odgovoren za „Sinodalni postopek 2021–2023“ v Avstriji, zato v nedeljo ob 10. uri obhajal sv. mašo v farni in proštijski cerkvi v Straßburgu. Po vsej Avstriji bodo v nedeljo prebrali pastirsko pismo avstrijskih škofov o „sinodalnem procesu“.
Že dan prej, v soboto, 16. oktobra, se v krški škofiji začenja v okviru tega sinodalnega postopka pogovorna pobuda „Prihodnost. Skupno. Poslušati“. Za začetek bodo potekali moderirani pogovori v 13 koroških župnijah, to so Berg im Drautal, Trg, Breže, Celovec-Sv. Hema, Celovec-Sv. Jožef/Siebenhügel, Kriva Vrba, Mallnitz, Čače, Št. Ilj ob Dravi, Špital ob Dravi, Beljak-Sv. Jožef, Velikovec in Volšperk– začetek je vsakič ob 16. uri. Jedro pogovorov s spiritualnim impulzom so tri vprašanja: „Kako nam uspe, živeti skupnost v raznolikosti in ljudem nuditi domovino? Kako lahko živimo Cerkev tako, da imajo vsi ljudje možnost udeleževanja? In Kako lahko živimo sporočilo upanja Jezusa Kristusa tako, da ga ljudje zaznajo kot luč za ta naš svet?
„Takšni moderirani pogovori naj bi potekali v naslednjih mesecih v vseh koroških župnijah, cerkvenih ustanovah in pri verskih skupnostih krške škofije po možnosti večkrat,“ je dejal stolni prošt Engelber Gggenberger, ki je v krški škofiji odgovoren za „sinodalni postopek“, in vodi ter koordinira sinodalno pot na Koroškem skupaj s skupino, v kateri so ravnateljica Dušnopastirskega urada Elisabeth Schneider-Brandauer, predsednica Katoliške akcije Iris Straßer in poslovodja KA Michael Hallegger ter dvojezični predstavnik.

Širok dialog Cerkve z družbo

V središču „sinodalnega postopka“ so „širok dialog Cerkve z družbo v celoti – neodvisno od verske ali cerkvene pripadnosti, narodnosti, starosti idr. – poslušanje brez predsodkov, enakopravno srečanje in skupno razmišljanje o prihodnosti Cerkve,“ tako stolni prošt Guggenberger. Potrebno je zbirati teme, ki zaposlujejo ljudi, in o tem razmišljati, kakšna bi bila lahko Cerkev v prihodnosti. Polog pogovorov načrtujejo tudi nadaljnje pobude. Tako na primer Katoliška akcija zbira podatke z vprašalnikom na spletu in analogno, katere teme in katera vprašanja danes posebej zaposlujejo ljudi. Najpogostejša področja naj bi potem poglobili na prireditvah.
Ker svetovno-cerkveni postopek, ki ga je pobudil papež, sovpada s 50-letnico škofijske sinode na Koroškem, bodo v okviru „sinodalnega postopka“ opozarjali tudi na to, „kaj je bilo že uresničeno in kje so še odprte točke,“ tako Guggenberger.

Rezultate pogovorov na škofijski ravni bodo na začetku leta 2022 posredovali sinodalnemu tajništvi v Rimu. Le-to iztega pripravi delovni dokument, o katerem se bodo posvetovali jeseni na kontinentalni ravni. Iz tega bodo pripravili drugi delovni dokument, ki naj bi bil potem osnova za svetovanja zborovanja svetovne sinode „Sinodalna Cerkev: skupnost, sodelovanje, poslanstvo“ oktobra 2023 v Rimu.

Nadaljnje informacije najdete na spletni strani www.kath-kirche-kaernten.at/sinodalnapot