Organisation / Organizacija

Nedelja

Pogum za novo

PISMO IZDAJATELJA NEDELJE - spremembe pri Nedelji

Od leve: izdajatelj Nedelje Tonč Rosenzopf-Jank, nova glavna urednica Mateja Rihter in Hanzi Tomažič (© Foto: Verena Gotthardt)
Od leve: izdajatelj Nedelje Tonč Rosenzopf-Jank, nova glavna urednica Mateja Rihter in Hanzi Tomažič (© Foto: Verena Gotthardt)

Ko kmet po več desetletjih da vajeti v mlajše roke, je to poseben trenutek, ki vzbuja bojazni in upanja. In hvaležnost.

Ko glavni urednik Nedelje po več kot tridesetih letih pride do odločitve, da je prišel pravi čas, da preda vodenje časopisa v mlajše roke, je to za nas vse poseben trenutek. Še bolj nam pride v zavest, kako je Hanzi Tomažič v tem obdobju zaznamoval razvoj in rast Nedelje in težko si je predstavljati Nedeljo brez njega. Svetovne, družbene, socialne, verske, narodne in medijske spremembe so bile v tem obdobju temeljite. Hanzi Tomažič je znal skupno z urednicami in uredniki ta nova znamenja časa prav razlagati in zaznati priložnosti. V Nedelji se je to teden za tednom odražalo v načinu oblikovanja, v besedi in sliki. 

Njegovo zaznavanje znamenj časa in sprememb se kaže tudi v tej njegovi osebni odločitvi, ki je povezana z globokim čutom in skrbjo za nadaljnji razvoj Nedelje in tudi za njegovo nadaljnjo življenjsko in poklicno pot. Z veliko hvaležnostjo se zavedamo vsega, kar je s svojim širokim pogledom in odprtostjo za novo doprinesel ne samo Nedelji, ampak celotni Cerkvi na Koroškem.

S privolitvijo škofijskega vodstva in v dogovoru z uredniškim timom je rasla odločitev Hanzija Tomažiča, da nalogo vodenja Nedelje s 1. februarjem 2018 zaupa Mateji Rihter, profesorici slovenščine z dolgoletnimi izkušnjami na medijskem področju, ki jo bralci in bralke poznate po njenih pristnih in zanimivih člankih v Nedelji. Mnogi so jo zaznali kot zavzeto sodelavko Dušnopastirskega urada in Misijonske pisarne. Hvaležni smo, da je pripravljena prevzeti to odgovorno nalogo in tudi vas, dragi bralci in drage bralke, prosim za zaupanje in podporo. Hvaležni smo našemu škofu Aloisu Schwarzu, ki s to odločitvijo omogoča dober nadaljnji razvoj Nedelje.

Nedelja naj bo tudi v prihodnje blizu ljudem. V Nedelji naj bi začutili življenje v vseh odtenkih in v tem odkrivali lepoto vere in lepoto slovenske besede. Izzivi časa so mnogovrstni in zahtevajo veliko poguma. Nedelja naj bi bila naše glasilo upanja, da je z Božjo pomočjo vse mogoče. Mlada glavna urednica nam bo skupaj s svojim timom pomagala odkrivati dobro v ljudeh in prostore upanja. V to zaupam.

Tonč Rosenzopf-Jank vodja Dušnopastirskega urada in izdajatelj Nedelje