Organisation / Organizacija

Nedelja

Od 15. maja nadaljnje rahljanje pri bogoslužjih

Nove smernice in dogovor z ministrico za verska vprašanja Raab in Cerkvami omogočajo od petka bogoslužja na prostem z nekaj omejitvami

Cerkev v Št. Jakobu v Rožu (Filipič)
Cerkev v Št. Jakobu v Rožu (Filipič)

Za bogoslužja, posebej prod milim nebom, veljajo od 15. maja olajšave. Osnova za to so nove smernice ministrstva za zdravstvo, ki so bile objavljene v sredo. Ministrica za verska vprašanja Susanne Raab se je v video-konferenci z vodilnimi priznanih Cerkva in verskimi skupnostmi se dogovorila za kriterije, ki veljajo od petka za bogoslužja in prireditve verskega značaja, in objavila rezultate. Najpomembnejša obveza je upoštevanje najmanjše varnostne razdalje enega metra, pri čemer iz varnostnih razlogov priporočajo najmanjšo razdaljo dveh metrov pri bogoslužjih v zaprtih prostorih. Za bogoslužja na prostem od 15. maja odpade omejitev števila udeležencev, ki je bila doslej pri desetih osebah.

Pri bogoslužjih v zaprtih prostorih, kakor v cerkvah in kapelah, velja še naprej obveza, da je potrebno nositi zaščitno masko proti okužbi. To obvezno nošenje maske ne velja za otroke do 6. leta starosti. Poleg tega mora biti na osebo na voljo 10 kvadratnih metrov površine cerkve. Redno je potrebno dezinficirati kljuke. Upoštevanje teh pravil je treba zagotoviti s preverjanjem pri vhodu, za to morajo poskrbeti Cerkve in verske skupnosti.

Omejitev števila oseb za vstop v cerkev za osebno molitev ni.

Bogoslužja na prostem

Podrobneje urejeni med ministrico za verska vprašanja in Cerkvami ter verskimi skupnostmi so prvič okvirne pogoji za bogoslužja na prostem. Tu velja pravilo, da je treba upoštevati razdelajo najmanj enega metra do drugih oseb, če ne živijo skupaj v istem gospodinjstvu. Prireditelj bogoslužja mora dati na voljo dovolj dezinfekcijskih sredstev. Nošenje zaščitnih mask sicer zakonsko ni obvezno, vendar Cerkve in verske skupnosti to nujno priporočajo.

Nadalje so se dogovorili za omejeno število udeležencev bogoslužij na prostem. Potekajo naj »na način in obseg običajnih bogoslužij v fari«. S tem kriterijem naj bi se izognili temu, da bi se bogoslužij na prostem udeležili tudi verniki iz drugih krajev in bi tako nastale veleprireditve, ki bi predstavljale ne samo povišano nevarnost okužb, temveč tudi povišano nevarnost širjenja obolenja covid-19. Predvsem zaradi povišane nevarnosti širjenja okužb ostajajo poroke in krsti še najprej do nadaljnjega omejeni na najožji družinski krog z največ desetimi osebami. Upoštevanje minimalne razdalje, razpoložljivost dezinfekcijskih sredstev ter najvišje število udeležencev naj preverjajo redarji zadevnih Cerkva oz. verskih skupnosti.

Škofovska konferenca dopolnjuje okvirne smernice

Kardinal Christoph Schönborn, ki se je udeležil videokonference, je z dogovorjenim sporazumom zadovoljen. »od 15. maja bo a vse Cerkve in verske skupnosti neodvisno od številka še več možnosti za obhajanje bogoslužij in udejanjiti versko življenje med verniki,« je dejal predsednik škofovske konference v intervjuju s katoliško tiskovno agencijo Kathpress. Katoliška cerkev se bo »nemudoma spoprijela z novimi pravili in obstoječe okvirne smernice škofovske konference hitro dopolnila za obhajanje javnih bogoslužij od petka naprej«.

»Zelo razveseljivo je, da so bili ukrepi proti pandemiji, ki so jih podpirale Cerkve in verske skupnosti, tako uspešnim« je povedal kardinal in zaključil: »Zahvaljujem se zvezni vladi in vsem vernikom za živeto odgovornost in disciplino, ki sta nas za velik korak približale koncu krize. Še naprej potrebujemo oboje in Božjo pomoč.«

Ministrica za verska vprašanja Susanne Raab se je zahvalila vsem verskim skupnostim »za odlično kooperacijo v teh težkih časih,« še posebej ob veliki noči, judovskem prazniku pessach ali začetku ramadana. »S skupnim dogovorom smo uspeli, da lahko verniki z določenimi pogoji skupno obhajajo bogoslužja, in so hkrati čim bolj zaščiteni pred okužbo. Ttako smo naredili velik korak za ponovno oživitev verskega življenja v Avstriji«.

Procesije letos omejene (Gotthardt)
Procesije letos omejene (Gotthardt)

Varnostna razdalja tudi pri procesijah

Avstrijska škofovska konferenca je objavila podrobna pravila za obhajanja bogoslužij pod milim nebom. ki veljajo od 15. maja: Dopolnjujejo že objavljene okvirne smernice za bogoslužja v zaprtih prostorih in vsebujejo tudi posebna opozorila za praznik Sv. Rešnje telo, ki naj bi ga letos obhajali v skromnejši obliki. Nova določila škofovske konference konkretizirajo obstoječe zakonske okvirne pogoje in dogovore med ministrstvom za verska vprašanja za področje katoliške Cerkve.

»Najpomembnejšega načela se je treba vselej držati: razdalja najmanj enega metra do soljudi,« so zapisali škofje in poudarjajo, da je treba to upoštevati tudi pri procesijah in pri prošnji procesiji. Manjša razdalja je dovoljena med osebami, ki živijo v istem gospodinjstvu. Čeprav nošenje zaščitnih mask zakonsko ni obvezno, škofovska konferenca priporoča zaščitne maske tudi pri bogoslužjih na prostem. Poleg tega naj so vidno na voljo dezinfekcijska sredstva. Oseba naj sprejema vernika in jih opozori na razdalje in mesta za sedenje.

Omejitve obstajajo pri skupnem petju in molitvi, kar je treba »omejiti na minimum kot v cerkvenem prostoru«. Za glasbeni okvir lahko nastopijo manjše zasedbe, kot vokalni kvartet, trobilci v manjši zasedbi ali majhne instrumentalne skupine. »Upoštevati je treba ustrezno veliko razdaljo do druge osebe in občestva. Igranje celotne glasbene skupine ali zbora ni mogoče tudi na prostem,« so zabeležili.

Nadalje je še urejeno, da naj sestava in velikost vernikov ustreza približno običajnim bogoslužjem. Gre za farne, farne zveze in dušnopastirske prostore, »ki tudi sicer obhajajo bogoslužja skupaj,« se glasi v utemeljitvi. Tako naj bi preprečili okužbe in širjenje rizika. »Izognili naj bi se nadregionalnim »vele-prireditvam« z gosti iz celotne regije,« pojasnjujejo škofje.

Rešnje telo v preprosti obliki

Ker nove ureditve bogoslužij veljajo tudi za praznik Sv. Rešnjega telesa 11. junija, »letos ni mogoče pripraviti običajne praznične oblike procesije,« izrecno poudarjajo. Izključeno je sodelovanje glasbene skupine ali zbora, manjše skupine so dovoljene, ker petje in molitve potekajo v omejeni obliki.

»Ob ugodnem vremenu je mogoče evharistijo obhajati na prostem. Če je bogoslužje nedaleč od cerkve, je mogoče Najsvetejše nato tja prenesti v najpreprostejši obliki,« so ponazorili škofje. Če pripravljajo procesijo s samo eno postajo, naj je samo v skromni obliki in z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov.

Pravila škofovske konference za bogoslužja na prostem lahko preberete na spletni strani: www.bischofskonferenz.at/behelfe/corona-rahmenordnung-und-ergaenzung