Organisation / Organizacija

Nedelja

Nova pobuda za obhajanje bogoslužja doma: hišna cerkev

Referat za Sv. pismo in liturgijo pripravlja gradivo za obhajanje bogoslužij

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Hišna cerkev- bogoslužje obhajati doma (Gotthardt)

Hišna cerkev

Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

V teh dneh so prepovedana vsa srečanja in zborovanja. To pomeni, da v cerkvah in kapelah ni mogoče obhajati bogoslužij. Na tej strani najdete predloge, kako lahko ob nedeljah obhajate bogoslužja in molite ob delavnikih molite. Katoliška Cerkev na Koroškem vabi, da se poslužujete novih oblik,tako na primer hišne cerkve.

Na spletu, tudi na škofijski spletni strani (www.kath-kirche-kaernten.at/streaming in hwww.kath-kirche-kaernten.at/gottesdienste), prenašamo vsak dan bogoslužja, ob 9. uri iz kapele škofove rezidence, ob nedeljah pa po vsej Avstriji prenašajo bogoslužja po radiu in televiziji, tudi številne fare prenašajo bogoslužja po spletu.

Oblikovati hišne molitvene in verske skupnosti

V stiskah je bila tudi navada, da so se kristjani doma zbirali ob molitvi in bogoslužju. Na številnih območjih so te hišne cerkve lahko dolgo ohranile vero v Kristusa. Zato vas vabimo, da se udeležujete liturgičnega življenja ne samo po medijih, temveč oblikujete tudi hišne molitvene in verske skupnosti.

Referat za Sv. pismo in liturgijo objavlja na škofijski spletni strani www.kath-kirche-kaernten.at/hauskirche-leben predloge za obhajanje bogoslužij in svetopisemske pogovore. Nadalje na tej strani najdete povezave za impulze za branje Sv. pisma z otroki in družinskimi člani. Predloge objavljajo tudi v slovenskem jeziku, po možnosti bodo pripravili tudi gradivo za vsak dan. Na referatu za Sv. Pismo in liturgijo pa izrecno opozarjajo, da so ta bogoslužja namenjena samo osebam, ki živijo v istem gospodinjstvu in nikakor ni dovoljeno vabiti drugih ljudi.
Škofijski referent za Sv. pismo in liturgijo Klaus Einspieler je odgovorna oseba te pobuda in opominja na dolgo tradicijo hišne cerkve. „Cerkev se začenja tam, kjer ljudje verujejo v Jezusa Kristusa in se zbirajo v njegovem imenu. V času prvih kristjanov še niso imeli cerkva in kapel, zato so se zbirali v hišah, d bi živeli svojo vero. „V stiskah je bila vedno navada, da so se kristjani vedno zbrali ob molitvi, brali so iz Sv. pisma in obhajali bogoslužja. Ponekod so takšne hišne skupnosti, imenovane tudi hišne cerkve, ohranjale vero v Jezusa Kristusa,“ tako Einspieler.
Škof Jože Marketz s pogledom na novo pobudo opozarja na pomembno vlogo laikov. „Na začetku krščanstva je hišna cerkev, in je bila vedno v odgovornosti laikov,“ tako krški škof. Družine, ki so delile vero v Kristusa, so se redno, večinoma ob nedeljah, zbirali v sovjih hišah in obhajale bogoslužja. V teku časa je hišna cerkev prevzela različne oblike, „a ostala je vedno pomemben del cerkvenega življenja, čeprav se je v preteklosti ta tradicija nekoliko postavila v ozadje“. Škof Marketz je „hvaležen za aktualno pobudo Referata za Sv. pismo in liturgijo, ki naj bi oživila hišno cerkev – z novimi oblikami, a vedno v kompetenci laikov.“

Hišno praznovanje nedelje

Vsak teden bo tu objavljeno gradivo za hišno praznovanje nedelje:

  • · besedno bogoslužje
  • · biblični pogovor, povezan z molitvijo.
  • · Poleg tega najdete predloge za biblični pogovor in liturgični načrt.

Pomembno opozorilo:

Prosimo, da ob obhajanju bogoslužja domov ne vabite ljudi iz okolice, bogoslužje obhajajte samo s tistimi, s katerimi ste dnevno v stiku, torej z osebami, s katerimi živite v enem gospodinjstvu. V teh dneh molimo druga za drugega in samo s tistimi, s katerimi živimo skupaj.