Pfarre / Fara

St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom

Silvia Mödritscher nova podpredsednica farnega sveta

Silvia Mödritscher neue Obfrau des Pfarrgemeinderates

Blazej J.
Domej, Mödritscher, Thaler (Foto: Jozej Blažej)

Silvia Mödritscher nova podpredsednica farnega sveta.
Novo izvoljeni šmihelski farni svet je na predlog doslejšnje podpredsednice dr. Helene Domej izvolil Silvijo Mödritscher za novo podpredsednico. Helena Domej ostane naprej farna svetnica in bo kot doslej pomagala župniku in fari. Z novo podpredsednico želi dr. Domej dati delovanju farnega sveta nov impulz in tudi novih idej.
Silviji Mödritscher želimo v novi funkciji veliko veselja in ji čestitamo.

Silvia Mödritscher neue Obfrau des Pfarrgemeinderates.
Auf Vorschlag der bisherigen Obfrau Dr. Helene Domej hat der neu gewählte Pfarrgemeinderat von St. Michael Silvija Mödritscher als Nachfolgerin gewählt. Helene Domej bleibt Pfarrgemeinderätin und wird wie bisher im Pfargemeinderat mitarbeiten.
Domej ist überzeugt, dass mit dem Wechsel im Pfarrgemeinderat neue Impulse und neue Ideen gesetzt werden.
Wir wünschen Silvia Mödritscher viel Freude in ihrer neuen Funktion und gratulieren ihr herzlich.