Pfarre / Fara

St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom

Birmska priprava 2021/2022 / Firmvorbereitung 2021/2022

foto Thaler
foto fara Šmihel

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021 / 2022

Prijava za birmsko pripravo 2021 /2022

Alle Jugendliche aus der Pfarre St. Michael, die getauft und römisch katholisch sind sowie bis zum 31. 08. 2021 das 12. Lebensjahr vollendet haben sind zur Firmvorbereitung eingeladen und können sich anmelden.

Stichtag: 31.08.2009 und älter

Anmeldungen zur Firmvorbereitung sind im Pfarrhof möglich:

Samstag, 23. 10. 2021 von 17.00 – 18.00 Uhr
Freitag, 29. 10. 2021 von 18.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 06. 11. 2021 von 17.00 – 18.00 Uhr

Die Firmvorbereitung beginnen wir mit der Hl. Messe am Samstag, dem 20. 11. 2021 um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael. Nach der Hl. Messe findet in der Kirche ein Treffen mit den Firmlingen statt.

Vsi mladi, ki stanujejo v šmihelski fari, so krščeni in rimsko katoliški in so do 31. 08. 2021 izpolnili 12. leto se lahko javijo k birmski pripravi. Rok: 31.08.2009 in starejši

Prijave za birmski pouk so možne v župnišču:

sobota, 23. 10. 2021 od 17.00 – 18. 00 ure
petek, 29. 10. 2021 od 18.00 – 19.00 ure
sobota, 06. 11. 2021 od 17.00 – 18. 00 ure

Birmsko pripravo bomo začeli v soboto, 20. 11.2021 s sveto mašo ob 18.30 uri v šmihelski farni