Pfarre / Fara

St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom

„Kdor poje, dvakrat moli“- „Wer singt, betet doppelt“

Cerkveni zbor Večna vas/Kirchenchor Wackendorf

Foto: Vladimir Nachbar
Foto: Vladimir Nachbar

V adventnem času sem se ustavil sredi vasi pri gospe Bernardi Srienz v Večni vas, bivši dolgoletni organistki cerkvenega zobra Večna vas. Njeno ime je tesno povezano s petjem, še bolj pa s cerkvenim zborom Večna vas. Iz pripovedk ji je znano, da je bil zbor ustanovljen pred približno 120 leti na pobudo Skrijarjevega očeta, ki je začel zbirati vaščane okrog sebe. Takrat so peli še brez organista v okviru ljudskega petja. To ve tudi povedati dolgoletna pevka in solistka cerkvenega zbora Ana Dlopst, p.d. Skrijarjeva Ančej.

Cerkveni zbor je krepil vaško skupnost in bogatil cerkvene obrede. Na začetku je dala »pravi ton« gospa Breznik, p.d. Klampferjeva, ki se je zelo zavzemala za petje pri bogoslužju.

Pogovoru v lepo adventno okrašeni kuhinji, se je nama pridružila še hčerka Mirjam. Gospa Srienz mi je pripovedovala, da v začetkih niso imeli niti harmonija. Daleč sega njen spomin nazaj in pripoveduje mi, kar je izvedela svojčas od svoje mame Apolonije Koren. Petje sta spremljala Vrtnikov oče s harmoniko in tu pa tam tudi Pratnekarjev oče na klarinetu. Približno okoli leta 1920 se je začelo organizirano zborovsko delovanje pod vodstvom Oštrmanovega očeta Janeza Kaiserja.

V tem času je nastala samopobudna akcija za nabavo harmonija. Vaščani so posekali nekaj lesa in s tem denarjem kupili harmonij, ki je potem služil do nabave novih orgel. Nato je zbor vodil še Stefan Smrečnik, brat današnje mežnarice in pevke Hilde Jammer. Eden najstarejših pevcev cerkvenega zbora je Franc Fera, p.d. Rodar. Iz njegovih pripovedk je znano, da so ob mrzlih zimskih mesecih odnesli harmonij k Skrijarju in imeli tam vaje. V teh letih se je je priskočil dolgoletni farni organist Miha Sadjakna pomoč.

Tako je okoli leta 1965 mešani cerkveni zbor prevzela gospa Bernarda Srienz, p.d. Korenova iz Večne vasi. Kot otroška vrtnarica v Globasnici je imela pedagoško izobrazbo. V tem času je tudi še vodila cerkveni zbor v sosednji fari Globasnica.

Celih petdeset let je gospa Bernarda Srienz ali Nadej, kakor ji pravijo domačini, vodila cerkvena zbora v Globasnici in v Večni vasi. V zadnjih letih jo je pogosto spremljala na orgljah hčerka Mirjam. Leta 2014 je oddala vodstvo zbora v roke svoje hčerke mag. dr. Mirjam Polzer-Srienz. Do danes pa še prepeva v zboru in ga krepi s svojimi izkušnjami.

Za dolgoletno skrbno delovanje na področju cerkvenega petja je gospa Bernarda Srienz dobila od škofa najvišje odlikovanje za cerkveno petje, Ceciljevo medaljo.

V prijetnem predbožičnem vzdušju se v našem pogovoru ozremo tudi na trenutno situacijo v cerkvenem zboru. Pomembni so podatki o začetkih, še bolj pomemben pa je pogled naprej.

Cerkveni zbor je bil vedno povezovalni faktor na vasi, ker so prihajali pevci iz skoraj vsake družine. Seveda pa tudi družabnost ni manjkala. Pobuda za nabavo novih orgel je prav tako prišla iz vrst cerkvenega zbora. V teku osmih let je uspelo nabrati vsoto denarja, da se je uresničila dolgoletna želja.

Zbor trenutno šteje 20 pevk in pevcev, ki se redno srečavajo za skupne vaje v cerkvi ali v vaški hiši. Vsako drugo leto zbor sodeluje pri adventnem petju, ki ga organizira Gemischter Chor Globasnitz. K pevski literaturi spada vsa cerkvena literatura s težiščem pesmi izpod peresa domačina Janeza Petjaka. Prav za blagosovitev prvih orgel leta 2005 je Janez Petjak napisal posebno mašo. Zbor se danes lahko predstavi tudi s trojezično literaturo.

Na koncu našega pogovora sem prosil še obe organistki, da mi povesta nekaj o cerkvenem zboru:

Draga Bernarda, kaj bi nam radi povedali o »vašem« cerkvenem zboru?

Zelo pomembno mi je, da je prav v letih, ko se je zbiral denar za orgle, bila dana odgovornost in pripravljenost vsakega pevca in vsake pevke za sodelovanje. Zelo mi je pri srcu, da bi se naprej tako lepo pelo. Upam, da se bodo tudi vsi zavedali, da je zbor pomemben za vaško in cerkveno skupnost, da se ga splača ohraniti in pospeševati.

Draga Mirjam, kakšni so tvoji načrti za naslednja leta?

Hvaležna sem, da imam tako vestne in motivirane pevke in pevce. Vesela bi bila, če bi zbor dobil naraščaj. Zelo rada bi tudi še razširila pevsko literaturo. Pomembno mi je, da se ohrani dolgoletna tradicija, da tudi podružniška cerkev z lastnim zborom prepeva bogu v čast in nam v veselje!

Hvala vama za prijeten pogovor, za vajino vzorno delo in za ves trud.

Na tem mestu želim vama in celotnemu zboru lepe božične praznike in strečno ter zdravo novo leto 2019.

Vladimir Nachbar

. . . .

„Wer singt, betet doppelt“ -„Quis cantat bis orat“ (Augustinus)

Foto: Vladimir Nachbar
Foto: Vladimir Nachbar

An einem Adventabend habe ich die langjährige Organistin des Wackendorfer Kirchenchores, Frau Bernarda Srienz, besucht. Ihr Name ist untrennbar mit der Geschichte dieses Chores verbunden. Aus ihren Erzählungen erfahre ich, dass dieser Chor vor cirka 120 Jahren gegründet wurde. Aus den Erzählungen von Frau Anna Dlopst (vulgo Skrijar) erfahre ich, dass ihr Vater begonnen hatte, die Dorfbewohner anzusprechen, um einen Chor zu gründen. Die Grundlage bildete der Volksgesang bei den Gottesdiensten. Der Kirchenchor hatte bereits in seinen Anfängen die Aufgabe, die Dorfbewohner zusammenzubringen, die Gottesdienste mitzugestalten und war fortan eine Bereicherung für das Dorfleben.
In den ersten Jahren des Wirkens prägte den Chor Frau Breznik (vulgo Klampfer), die sich für den Chorgesang sehr bemühte.
Unserem Gespräch in der adventlich geschmückten Küche von Frau Srienz, schließt sich Tochter Mirjam an, die derzeit Chorleiterin und Organistin des Kirchenchores ist.
Die Erinnerungen von Frau Srienz, reichen weit in die Vergangenheit. So erzählt sie mir, dass es in den Anfangsjahren nicht einmal ein Harmonium gab. Aus den Erzählungen ihrer Mutter Apolonia Koren ist ihr bekannt, dass der Kirchengesang vom Vrtnik Vater mit der Harmonika oder vom Pratnekar Vater auf der Klarinette begleitet wurde.
Um das Jahr 1920 nimmt der Kirchenchor seine organisierte Tätigkeit auf und wird fortan von Janez Kaiser (vulgo Oštrman) übernommen.
In dieser Zeit ensteht auch die Initiative der Dorfbewohner zur Anschaffung eines Harmoniums, welches bis zur Anschaffung der Orgel verwendet wird und heute noch in der Kirche steht. Danach wird der Kirchenchor von Stefan Smrečnik, dem Bruder der Messnerin und Kirchensängerin Hilda Jamme, geleitet. Aus den Erzählungen des ältesten Kirchenchorsängers Franz Fera (vulgo Rader) ist bekannt, dass das Harmonium in den kalten Wintertagen zum Skrijar-Hof gebracht wurde und dort die Chorproben stattgefunden haben. In dieserZeit fällt auch das unterstützende Wirken des langjährigen Pfarrorganisten Miha Sadjak beim Kirchenchor Wackendorf.
Um das Jahr 1965 übernimmt die Leitung des gemischten Kirchenchores Frau Bernarda Srienz (vulgo Koren) aus Wackendorf. Als Kindergärtnerin in Globasnitz verfügte Sie über die notwendige pädagogische Kompetenz. Sie leitete zu diesem Zeitpunkt auch schon den Kirchenchor in Globasnitz.
Ganze fünfzig Jahre leitete Frau Bernarda Srienz oder Nadej, wie sie von den Einheimischen genannt wird, den Kirchenchor in Wackendorf. In dieser Zeit wird sie auch häufig von ihrer Tochter Mirjam auf der Orgel unterstützt. Im Jahr 2014 hat Sie die Verantwortung für den Kirchenchores in die Hände ihrer Tochter, Mag. Dr. Mirjam Polzer-Srienz , gelegt. Bis zum heutigen Tag ist Frau Bernarda Srienz noch aktive Sängerin und bringt ihrer ihre jahrzehntelange Erfahrung mit ein.
Für besondere Verdienste um die Kirchenmusik erhielt sie vom Bischof die höchste Auszeichnung, die Cäcilia Medaille, überreicht.
Im der angenehmen Atmosphäre unseres Gespräches blicken wir aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern beleuchten auch die aktuelle Situation des Kirchenchores. Sehr bedeutend ist die Vergangenheit, umso bedeutender ist aber der Blick in die Zukunft.
Der Kirchenchor Wackendorf war und ist auch heute ein wichtiger verbindender Faktor im Kirchen- und Dorfleben. Aus fast jeder Familie des Dorfes kommen die Sänger und Sängerinnen.
Ebenso entwickelte sich die Idee für die Anschaffung einer neuen Orgel in den Reihen des Kirchenchores. In einem Zeitraum von acht Jahren ist es gelungen, eine neue Orgel für die Kirche zu finanzieren.
Der Kirchenchor umfasst derzeit rund 20 Sänger und Sängerinnen, die sich regelmäßig zu den Proben in der Kirche oder im Dorfhaus versammeln. Jedes zweite Jahr nimmt der Chor auch am Adventsingen des Gemischten Chores Globasnitz teil. Zur Gesangsliteratur des Chores gehört das gesamte Spektrum der Kirchenmusik, mit dem Schwerpunkt der Lieder des heimischen Komponisten Janez Petjak. Eigens für die Segnung der neuen Orgel im Jahr 2005 hat Herr Petjak eine Messe komponiert. Der Kirchenchor Wackendorf kann sich heute mit einer dreisprachigen Kirchenliteratur präsentieren.
Am Ende unseres Gespräches bitte ich noch beide Chorleiterinnen, mir folgende Fragen zu beantworten:

Liebe Bernarda, was möchten Sie uns noch zum Kirchenchor sagen?
Sehr wichtig erscheint mir, dass in den Jahren der Anschaffung der Orgel alle die Bereitschaft und Verantwortung gezeigt haben, dieses Projekt zu realisieren. Es liegt mir am Herzen, dass dieser Chor weiterhin mit seinem Gesang die Menschen erfreuen wird. Ebenso wünsche ich mir, dass es allen bewußt ist, dass dieser Chor ein wichtiger Faktor für Kirchen- und Dorfgemeinschaft ist und erhalten sowie gefördert werden sollte.

Liebe Mirjam, wie schauen deine Ziele für den Kirchenchor aus?
Ich bin dankbar, dass ich sehr verlässliche und motivierte Sängerinnen und Sänger habe. Es würde mich freuen, wenn sich noch der eine oder andere Sänger dem Chor anschliessen würde. Ich würde auch gerne unser Liedrepertoire erweitern. Nur so kann es gelingen, die jahrelange Tradition zu erhalten und mit dem Gesang zur Ehre Gottes die Menschen zu erfreuen.


Vielen Dank euch beiden für das angenehme Adventgespräch und euren Einsatz für den schönen Gesang.
Ich wünsche allen Chorteilnehmern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gute neues Jahr 2019.

Vladimir Nachbar