Pfarre / Fara

St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom

Allerheiligen und Allerseelen - Vsi sveti in verne duše

Keine gemeinsamen Gräbersegnungen und Feiern auf den Friedhöfen - Na pokopališčih brez skupnega blagoslova in praznovanj

Die Österreichische Bischofskonferenz hat am 22. Oktober 2020 in einem Aufruf an die Pfarrgemeinden festgelegt, dass zu Allerheiligen und Allerseelen heuer keine gemeinsamen Gräbersegnungen und Feiern auf den Friedhöfen stattfinden werden.

Die Gräber in St. Michael und Wackendorf werden gesegnet werden, aber nicht im Rahmen einer gemeinsamen Feier.

Die Gottesdienste in den Kirchen finden nach den geltenden Richtlinien statt.

*Mund-Nasen-Schutz – auch während der Hl. Messe!

*Hände desinfizieren!

*Mindestens 1 Meter Abstand halten!

Avstrijska škofovska konferenca je 22. oktobra 2020 objavila poziv župnijam, v katerem je določila, da na praznik vseh svetih in vernih duš letos ni skupnega praznovanja na pokopališčih.

Grobovi v Šmihelu in Večni vasi bodo blagoslovljeni, ampak ne v okviru skupnega praznovanja.

Pri liturgiji za vse svete in verne duše v cerkvah še vedno velja okvirna ureditev Avstrijske škofovske konference za obhajanje javnih bogoslužij, kar je bilo sklenjeno.

*Nosite zaščitno masko – tudi med sv. mašo!

*Razkužite roke!

*Upoštevajte razdaljo 1 metra!