Pfarre / Fara

Neuhaus/Suha

Kreuzweg der Menschheit • Križev pot človeštva

Dekanatskreuzweg nach Heiligengrab• Dekanijski križev pot na Božji grob 2023

Der alljährliche Dekanatskreuzweg ist die Frucht der sogenannten Kontaktwoche aus dem Jahre 2008, in der der damalige Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz eine ganze Woche im Dekanat Bleiburg- Pliberk weilte und an zahlreichen Veranstaltungen und Begegnungen teilnahm. Da diese Kontaktwoche in der Fastenzeit vor sich ging, organisierte man eine Kreuzwegandacht entlang der Rosenkranzstationen hinauf zur Wallfahrtskirche Heiligengrab, die auch das Ziel der Dreibergewallfahrt nach Ostern ist.

So versammelte sich auch heuer am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, bei freundlichem Wetter eine große Menschenmenge aus allen Pfarren des Dekanates Bleiburg zum alljährlichen Dekanatskreuzweg in Heiligengrab. Heuer wurden als Grundlage der „Kreuzweg der Menschheit 2023“ der slowenischen pensionierten Caritasmitarbeiterin Jožica Ličen herangenommen, der zur Fastenzeit in der slowenischen Kirchenzeitung „Družina“ veröffentlicht wurde.

Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip, Dechantstellvertreter Konsistorialrat Mag Slavko Thaler, Geistlicher Rat Mag. Michael Golavčnik, Provisor Geistlicher Rat Janez Tratar sowie der Bleiburger Pfarrvikar Andrej Lampret freuten sich über viele Gläubige aus allen sechs Pfarren des Dekanats. Mit besinnlichen Texten in deutscher und slowenischer Sprache, welche die Lektoren der Pfarren Neuhaus/Suha, Schwabegg/Žvabek, Rinkenberg/Vogrče, St. Michael/Šmihel, Edling/Kazaze und Bleiburg/Pliberk vortrugen, sowie Gebeten und Liedern erreichten die Teilnehmer schließlich die wunderschöne Wallfahrtskirche Heiligengrab. Bei der Schlussandacht berührten besonders die Lieder „Heilges Kreuz sei hoch verehret“ und „Oljska gora“ die Herzen der teilnehmenden Personen. So konnten die Beterinnen und Beter im Glauben gestärkt und hoffnungsfroh wieder den Heimweg antreten.

Križev pot človeštva

Od leta 2008 naprej je dekanijski križev pot, ki poteka ob 15 rožnovenskih postajah, ki vodijo po poti navzgor k romarski cerkvi na Humcu, k Božjemu grobu, podružne cerkve pliberške fare. Križev pot je tudi tokrat vodil dekan msgr. mag. Ivan Olip, ki je bil vesel velike udeležbe vernikov iz vseh šestih far dekanije. Podlaga letošnjih premišljevanj je bil takozvani »Križev pot človeštva«, katerega je pripravila gospa Jožica Ličen.
Kako se življenje lahko obrne na glavo, je na lastni koži spoznala 74-letna Jožica Ličen, ki je od ustanovitve Škofijske karitas Koper (ŠKK) sodelovala pri pomoči drugim in celo postala njena ravnateljica. Bila je voditeljica projekta Umetniki za Karitas, zaradi dolgoletnega dobrodelnega in požrtvovalnega udejstvovanja pa je postala tudi častna občanka Ajdovščine. Zdaj je privezana na invalidski voziček, saj so ji lani morali zaradi sepse odvzeti nogo. V tem križevem potu, ki je bil letos objavljen v katoliškemu tedniku »Družina« naniza vprašanja družin, nerojenih, invalidov, narkomanov, bolnih in ostarelih – izkustva, ki jih ima iz svojega dela za škofijsko Karitas Koper. Dotične fare so besedila prevzele, priredile ali prevedle v nemški jezik.

Za uvod v križev pot človeštva 2023 piše:
Ljubezen in trpljenje ne moreta drug brez drugega. Skozi vso zgodovino človeštva se srečujeta. Ljubezen in sovraštvo si stojita nasproti. Težko verjamemo, da sta par. Pa vendar pričujeta, vabita k razločevanju. Prav razločevanje je naloga vsakega kristjana, saj je križ skrivnost, ki si jo danes v svetu razlagamo različno. Papež Frančišk nas vabi, da si prizadevamo za konkretne rešitve. Nasproti si stojita bolezen in zdravje, starost in mladost, nemoč in moč, pohlep in delitev, vojna in mir. Vse to in še marsikaj ima skupni imenovalec: smrt in življenje.
Nebeški Oče! Danes hočemo skupaj s tvojim Sinom stopati po križevem potu. Svetega Duha prosimo, da nam razsvetli misli in srca, da bomo začutili resnične nadloge človeštva in vsak po svoji moči tudi pripomogli, da na koncu zmaga ljubezen.
Zahvala vsem, ki so se udeležili tega posebnega križevega pota, ki povezuje celotno dekanijo. Zahvala pa tudi vsem bralcem in bralkam, ki so prebirali misli ob posameznih postajah.

Bericht und Fotos • Poročilo in slike: GM, MG