Pfarre / Fara

Neuhaus/Suha

Kirchtage in der Pfarre Neuhaus • Žegnanja v suški fari

Der Kirchtagsreigen in unserer Pfarre wurde am 21. Juli 2019 mit dem Christophorus-Almkirchtag eröffnet. In der privaten Kapelle in Motschula segnete Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik nach der feierlichen Hl. Messe, die vom Kirchenchor Neuhaus-Suha mitgestaltet wurde, die Fahrzeuge, ehe der Besitzer der Kapelle zum Mittagessen lud.

Eine Woche später beim Jakobi-Kirchtag in Neuhaus-Suha fiel der Umgang beinahe dem schlechten Wetter zum Opfer. Einem wetterkundigen Landwirt aus Leifling ist es zu verdanken, dass die prognostizierte kurze gute Wetterlage auch für den Umgang genutzt werden konnte. Danach schüttete es aus allen Eimern, eine wahre Wohltat für die schon ausgetrockneten Wiesen und Felder. So kam der Segen gleich zweimal auf uns herab.
Der Kirchenchor unter der Leitung von Dr. Engelbert Logar und ein Bläserquartett der Schlosskapelle Neuhaus unter der Leitung von Kapellmeister Johannes Glawischnig gestalteten die Hl. Messe und den Umgang festlich mit. Die Feuerwehr Neuhaus trug den Himmel, die Laternen und Fahnen. Dank an alle, die zum guten Gelingen des Kirchtages beigetragen haben.

Auch im Seniorenzentrum Neuhaus in Pudlach wurde Kirchtag gefeiert. Am 3. August 2019 bei herrlichem Sonnenschein konnten die Heimbewohner mit ihren Familienangehörigen die Hl. Messe, zelebriert von Pfarrvorsteher Mag. Golavčnik unter Mitgestaltung des Oktetes Suha mitfeiern. Frau Juliane Probst, die 50 Jahre ihres Lebens im Seniorenzentrum verbrachte und von der Heimleitung geehrt wurde, verstarb leider vierzehn Tage später. „Juli“, wie sie von allen liebevoll genannt wurde, wurde am Dienstag, 27.08.2019 mit der Hl. Seelenmesse in der Pfarrkirche Neuhaus- Suha verabschiedet und wird anschließend im elterlichen Grab in St. Michael im Lavanttal beigesetzt.

Beim Pudlacher Dorffest am 11. August konnten die Besucher heuer den schönen Tönen des „Lavanttaler Viergesangs“ lauschen, welcher die Mitgestaltung der Hl. Messe, zelebriert durch Pfarrvorsteher Golavčnik, übernahm. Anschließend unterhielten die Neuhauserin Laura Rampitsch auf der Harmonika und das Trio der Geschwister Scharf aus Bad St. Leonhard die Gäste.

Am 25. August 2019 wurde in der Filialkirche Bach-Potoče der Bartholomäus-Kirchtag gefeiert. Mit dieser Festmesse mit eucharistischer Prozession durch den Ort, an der auch Gäste aus der benachbarten Pfarre Libeliče in Slowenien teilgenommen haben, schloss sich der Kirchtagsreigen in unserer Pfarre für dieses Jahr.

Gertraud Maurel, BEd
Schriftführerin PGR/AVF • Zapisnikarca ŽS/CS

Žegnanja v suški fari

Poletni čas je tudi čas žegnanj. To pride še posebno do izraza v suški in žvabeški fari, ko v poletnih mesesih ni nedelje, kjer se ne bi kaj „dogajalo“.

Prvo žegnanje v suški fari je v privatni kapelici sv. Krištofa na Močuli. V nedeljo, 21. julija 2019 je cerkveni zbor iz Suhe sooblikoval sv. mašo v teh suških Višarjah. Po sv. maši je domači župnik mag. Miha Golavčnik še blagoslovil vsa vozila, del ofra pa je bil namenjen za misijonska vozila.

Višek poletnih žegnanj pa prav žegnanje na čast sv. Jakoba, farnega patrona v farni cerkvi na Suhi. Kmet vremenar iz avstrijskih Libelič je s pomočjo aplikacije slovenskih vremenoslovcev natančno napovedal uro dobrega vremena. Tako smo najprej izvedli evharistično procesijo po vasi. Dež je pričel ravno ob tem času, ko smo spet dosegli varno farno cerkev. Zahvala vsem družinam, ki so pripravile lepe oltarje in tudi krasili okna z pobožnimi slikami. Suški gasilci so s ponosem nesli „nebo“, bandere in svetilke. Suški cerkveni zbor pod vodstvom dr. Engelberta Logarja pa je veselo prepeval, za primerno zvočno sliko pa je še dodatno poskrbel kvartet godbe na pihala iz Suhe pod vodstvom kapelnika Johannesa Friedricha Glawischniga. Cel dan je lilo kot iz škafa, pravi blagoslov za izsušene kmečke površine.

V občini Suha je tudi dom ostarelih v Podlogu, ki letos praznuje 70. obletnico obstoja. Vsako leto vodstvo doma s svojimi sodelavkami in sodelavci prireja „domsko žegnanje“, kamor so tudi povabljeni svojci stanovalcev doma. Sveto mašo v soboto, dne 3. avgusta 2019, je letos prvič sooblikoval oktet Suha, ki je z izbranim petjem povedel vse navzoče skozi obred. Sv. mašo na prostem je daroval farni predstojnik mag. Miha Golavčnik, ki se je tudi zahvalil vsem tistim, ki med letom vsakih 14 dni poskrbijo za pripravo in izvedbo sv. maše v domu.

V nedeljo, 11. avgusta 2019, pa je vaška skupnost v Podlogu obhajala svoje žegnanje. V tem največjem kraju suške občine so se spomnili vseh rajnih vasi preteklega leta, ter utrjevali svojo skupnost na vasi. Za glasbeno sooblikovanje je poskrbel mešani kvartet iz Labotske doline. Domači ministrantki sta opravili službo ob oltarju in tudi prebrale priprošnje. Domači gostilničar pa je s svojo ekipo poskrbel za okusno pogostitev.

V nedeljo, 25. avgusta 2019 pa je še bilo zadnje žegnanje v Potočah na čast sv. Jerneja. Pri sv. maši in evharistični procesiji so tudi sodelovali verniki iz sosednjih Libelič onkraj državne meje, ki so svojo nedeljsko sv. mašo kakor lani prvič prestavili v svojo nekdanjo podružno cerkev na avstrijski strani. Tako žegnanja služijo medsebojnemu povezovanju in so priča naše zvestobe Bogu in vesoljni cerkvi.