Pfarre / Fara

Neuhaus/Suha

Erntedankfest in Bach • Zahvalna nedelja v Potočah

Gäste aus Rumänien und die Filialkirche und das Dorfkreuz in neuem Kleid • Gostje iz Romunije in podružna cerkev ter vaško znamenje v novi obleki

Erntedankfest in Bach mit Gästen aus Rumänien  • Zahvalna nedelja v Potočah z gosti iz Romunije (Foto: OStR Mag. Karl Pölz)
Erntedankfest in Bach mit Gästen aus Rumänien • Zahvalna nedelja v Potočah z gosti iz Romunije (Foto: OStR Mag. Karl Pölz)

„Gott, unser Vater, du sorgst für deine Geschöpfe“, so haben wir am Erntedanksonntag, dem 23. September 2018, bei der Hl. Messe in der Filialkirche Bach-Potoče gemeinsam gebetet. In großer Dankbarkeit für die Erntegaben dieses Jahres versammelte sich eine große Menschenschar beim Dorfkreuz, welches gerade renoviert wird, um dort an der Segnung der Erntekrone und der herausgeputzten und reichlich beladenen Kindertraktoren durch Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik beizuwohnen. Stolz präsentierten die Kinder ihre geschmückten Fahrzeuge, zwei örtliche Bauern trugen sichtlich bewegt die Erntekrone.

Schon bei meinem Eintreffen bot sich mir das Bild einer neu renovierten Filialkirche. Kurz zuvor wurden das neue Ziegeldach und der hölzerne Vorbau des Seiteneinganges fertiggestellt. Pfarrgemeinderat und Kirchenkämmerer Friedrich Barth, der die Bauaufsicht innehatte, war sichtlich stolz über die getane Arbeit. Pfarrökonomin Frau Gertrude Dobrounig vlg. Daniel, die ebenfalls stolz auf das gelungene Werk ist, stand ihm dabei finanztechnisch zur Seite. Der Festzug konnte sich nun zur fertig renovierten Filialkirche in Bewegung setzen.

Die Gemahlin des Mesners, Frau Waltraud Barth, hat gemeinsam mit vielen Frauen des Ortes die Filialkirche zu diesem Anlass festlich geschmückt. Brot, Gebäck und Kuchen wurden mitgebracht, weitere Erntegaben zierten die beiden Seitenaltäre. Die Kirche füllte sich bis auf den letzten Platz, die Orgel ertönte und der Kirchenchor unter der Leitung von Herrn Jakob Mokoru BEd gestaltete die Hl. Messe feierlich mit.

In den Bänken entdeckte ich Bürgermeister Gerhard Visotschnig, einen Stock höher sang Vizebürgermeister OStR Mag. Karl Pölz beim Bacher Kirchenchor mit. Als besondere Gäste konnte der Bürgermeister der rumänischen Gemeinde Victoria begrüßt werden, der gemeinsam mit einer Abordnung von rumänischen Künstlern gekommen ist. Diese haben in den Tagen zuvor im Pfarrhof Neuhaus-Suha gemeinsam mit einheimischen Künstlern in einer Künstlerwoche zusammengearbeitet.

Das gemeinsam gesungene „Vater unser - Oče naš“, bei dem sich die Kinder rund um den Altar aufstellten, berührte mich wieder in besonderer Weise. Kirchenkämmerer und Mesner, Herr Friedrich Barth, gratulierte am Ende der Hl. Messe unserem Pfarrvorsteher, der an diesem Tag Geburtstag feierte, im Namen der Pfarrgemeinde sehr herzlich, ehe der Kirchenchor gemeinsam mit allen als Geburtstagständchen das Kärntner Volkslied „Bist du nit bei mir“ anstimmte.

Nach der Hl. Messe wurden die Messbesucher von der Bacher Bevölkerung zu Kaffee und köstlichen Mehlspeisen zum Rüsthaus eingeladen. Bei stimmungsvollen Harmonika-Klängen von Laura Rampitsch, die dem Pfarrvorsteher einen musikalischen Glückwunsch überbrachte, klang dieser Erntedanksonntag in vielen netten Gesprächen weiter und ließ uns dankbar all das betrachten, was in den letzten Jahren in unserer Pfarre mit ihrer Filialkirche in Bach-Potoče geschaffen worden war und welches Zusammengehörigkeitsgefühl jung und alt miteinander leben.

Zahvalna nedelja v Potočah

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva. Z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti pa je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen, saj se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku.

Katoliška cerkev je ta praznik zahvale prevzela kot dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za dobro sodelovanje z raznimi občestvi, za mir in sožitje med narodi, za izraz kulture in umetnosti, za skupen čas in za vero, ki je povezana s stvarstvom. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo.

To sem še na poseben način začutila v Potočah, ko smo 23. septembra 2018 praznovali zahvalno nedeljo. Podružna cerkev se blesti v novi obleki, saj je dobila novo streho iz rdečega bobrovca ter novo in varno „vopco“ pri stranskem vhodu. Cerkovnik in mežnar, gospod Fritz Barth, ki je gonilna sila teh prenovitvenih del, je bil silno ponosen na dela zadnjih let.

Tudi otroci kraja so s ponosom pripeljali svoje igralne traktorje, ki so jih „napušloli“ in jih „nabasali“ s sadjem in zelenjavo letošnje letine. Na ta način mlajši rod dobi neposreden odnos do pridelkov narave. Ob vaškem križu, ki je ravno tako dobil novo streho ter nov omet, je bil blagoslov pridelkov ter žitne krone, katero sta nesla dva kmeta kraja. Nato se je spletel lep sprevod v podružno cerkev, kjer smo ob sooblikovanju potoškega cerkvenega zbora obhajali slovesno sveto mašo.

Kot posebne goste smo mogli pozdraviti župana romunske občine Victoria ter umetnike iz tega kraja, ki so v preteklih dneh skupaj z domačimi umetniki in umetnicami ustvarjali v župnišču na Suhi. Isti dan popoldne pa je bilo v ljudski šoli slavnostno odprtje te razstave.

Pri mašah na zahvalno nedeljo smi se s hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega, kar je še posebno mogel občutiti farni predstojnik mag. Miha Golavčnik, ki je ravno na ta dan praznoval svoj praznik bivanja na tej zemlji. Mali Pozdihov Alexander pa je župniku izročil hleb domačega kruha, katerega je spekla babica v krušni peči in katerega je pripeljal s svojim igralnim traktorjem. Zahvala mu za to lepo gesto človeškosti.

Po sveti maši je bilo veselo druženje pri gasilskem domu, zahvala vsem dobrim ženam, ki so nam kaj spekle oz. pripravile kruhke. Zahvalimo se za vse, kar nam je v zadnjih letih uspelo v fari s svojo zdaj blestečo podružnico v Potočah.

Gertraud Maurel, BEd
Schriftführerin des Pfarrgemeinderates • Zapisnikarca župnijskega sveta