Pfarre / Fara

Neuhaus/Suha

Grenzüberschreitende Freude im Zeichen des Hl. Martin • Srečanje ob sv. Martinu brez meja

Sveti Martin sinonim za vesela srečanja

Lani se je delegacija iz suške župnije prvič udeležila slovesnosti in maše farnega patrona v Libeličah, svetega Martina. Letos, na Martinovo nedeljo, 10.11.2019, pa so se povabilu libeliške župnije odvzali člani potoškega cerkvenega zbora, ki so tudi sodelovali na koru in skupaj z libeliškim cerkvenim zborom pod vodstvom organistke Jane Močilnik peli Bogu v čast. Vrnili so jim obisk, ko so libeliški cerkveni pevci peli skupaj z njimi ob žegnanju - na lepo nedeljo - ob prazniku zavetnika podružne cerkve v Potočah, sv. Jerneja ali Bartolomeja konec avgusta tega leta.

Ob koncu svete maše se je zbranemu občestvu tudi pridružil suški farni predstojnik mag. Miha Golavčnik, ki se je skupaj s potoškim mežnarjem Friedrichom Barthom pripeljal od krsta 3. otroka družine Hoffmann v Potočah. Med gosti je bila tudi podpredsednica suškega župnijskega sveta Gerti Maurel ter farna ekonominja Gertrude Dobrounig p.d. Danijel.

Za praznik farnega zavetnika je vedno ofer okrog oltarja. Tako se je vila dolga vrsta mimo ljudskega in glavnega oltarja sv. Martina skozi zakristijo, kjer je vsakega pozdravil domači župnik Franček Kraner. V spomin na ta poseben dogodek so ministrantje delili podobice s sliko farnega zavetnika z glavnega oltarja ter molitev k sv. Martinu v slovenskem in za goste tudi v nemškem jeziku.

Po sv. maši pa so libeliški farani pred farno cerkvijo pripravili malo agapo z okusnim pecivom in bogato obloženimi kruhki. Slovenska Koroška sicer ni vinorodno območje, toda s pomočjo domačega župnika, ki prihaja iz takih krajev, je na ta dan tudi pokušina novega vina. Po ljudskem izročilu iz mošta nastane vino prav s pomočjo sv. Martina. Tako smo tudi natrčili ob žlahtni kapljici in se veselili dobrososedskih odnosov, ki se vedno bolj utrjujejo. Libeliški cerkveni pevci pa so sopevce iz Potoč še povabili na skupno kosilo. Na kmetiji Buč v Libeličah so se imeli še prav prijetno.

Tako smo doživeli, da je sveti Martin sinonim za veselje človeških srečanj, medsebojne obdaritve in seveda radosti, da smo ljudje skupaj, da se znamo obdariti in prinašati drug drugemu veselje.

Der Hl. Martin im Zeichen der grenzüberschreitenden Freude

Der Hl. Martin ist der Pfarrpatron der Pfarre Libeliče (Leifling) in Slowenien, der ehemaligen Mutterpfarre der nunmehrigen Neuhauser Filialkirche Bach- Potoče. Nach fast 100 Jahren nahmen voriges Jahr erstmals Pfarrangehörige aus Neuhaus-Suha und Bach-Potoče am Patrozinimusfest teil. Auch heuer wurde dies mit einer festlichen Hl. Messe begangen. Erstmals sangen Mitglieder des Bacher Kirchenchores mit dem Kirchenchor von Libeliče auf der Orgelempore unter der Leitung der Organistin Jana Močilnik kräftig mit. Die Hl. Messe zelebrierte Pfarrer Franček Kraner, der am Ende der Hl. Messe auch seinen Amtkollegen aus Neuhaus, Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik begrüßen konnte, der nach einer Taufe gemeinsam mit dem Bacher Mesner Friedrich Barth zu den Festgästen dazukommen konnte.

Am Ende der Hl. Messe gab es auch den traditionellen Opfergang um den Altar. Der lange Zug der Menschen führte durch die Sakristei, wo jeder vom Ortspfarrer Kraner begrüßt wurde. Als Erinnerung gab es von den Ministranten extra vorbereitete Andachtsbildchen, die den Hl. Martin auf hohem Ross im Hochaltar zeigen. Abgedruckt waren zwei Gebete zum Hl. Martin, eines in slowenischer und das andere in deutscher Sprache.

Zum Martinstag wird auch der neue Wein gesegnet und verkostet. Pfarrer Kraner ließ diesen aus seiner Heimat, einem Weinbaugebiet in der Untersteiermark, bringen. Der neue Wein mundete wunderbar. Dazu gab es Süßes und Pikantes von den Damen der Pfarre. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Pfarrgemeinderatsobfrau Gertraud Maurel und die Pfarrökonomin Gertrude Dobrounig sowie der Neuhauser Vizebürgermeister OStR Mag. Karl Pölz und der Neuhauser Ehrenbürger Prof. Siegfried Hoffmann.

Die beiden Kirchenchöre trafen sich noch zu einem guten Mittagessen in der Landwirtschaft Zum Buč in Libeliče. So ist das Fest des Hl. Martin, dem Patron der Pfarre Libeliče, auch ein Zeichen der grenzüberschreitenden Freude und des guten nachbarschaftlichen Zusammenseins, wofür wir auch im kommenden Jubiläumsjahr 2020 dankbar sein können.