Pfarre / Fara

Neuhaus/Suha

Adventzeit • Adventni čas pokriva…

Segnung der Adventkränze am 1. Adventsonntag

Groß war die Freude einiger älterer Pfarrangehöriger, welche aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht mehr zur Hl. Messe kommen können, wie sie es von früher gewohnt sind, als Herr Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik am 1. Adventsonntag vor ihrer Tür stand und ihnen einen gesegneten Adventkranz und gute Wünsche für die Zukunft überbrachte. Für die Pfarrkirche Neuhaus waren dies Agnes Hace und Johanna Katz, für die Filialkirche Bach Maria Visotschnig und für die Nachbarspfarre Schwabegg Josefine Trampusch vlg. Gregorn in Dobrova bei Hart/ Brege. Alle freuten sich sehr über dieses Zeichen der Verbundenheit von Seiten der Pfarre Neuhaus/ Suha.

Wie schon im Vorjahr befinden wir uns bezüglich hoher Corona-Infektionszahlen im Lockdown. Eine Vorbereitung auf den Advent in der üblichen Form in der Pfarrhofgemeinschaft war dieses Jahr wieder nicht möglich. Dennoch haben wir, unter strengen Vorsichtsmaßnahmen, an unserer Tradition festgehalten und Adventkränze gebunden und geschmückt. Was wir früher an einem Nachmittag geschafft haben, dauerte jetzt eben eine Woche. Dank an Ursula Sadnik, die im Pfarrhof nach dem Rechten schaut und gemeinsam mit ihrem Mann Hansi die Tannenzweige von Franz „Franky“ Logar vlg. Vižograd organisiert hat. Die Adventkränze haben dann Hedwig Burger, Alina Rampitsch, Maria Mrčela, Sofie Tratter, Claudia Kueschnig und Gertraud Maurel unabhängig voneinander im Pfarrhof oder zu Hause gebunden bzw. geschmückt. Gabriele Borstner hat auch heuer wieder einen wunderschönen Adventkranz für die Pfarrkirche gebunden.

Am Beginn der feierlichen Roratemesse am 28. November 2021 mit Adventkranzsegnung, unter musikalischer Mitgestaltung des Kirchenchores Neuhaus-Suha, hörten wir die ernsthaften Worte von Kirchenkämmerin PGR Mag.a Eveline Paier-Sternjak, die das Projekt der UNO »Orange the world« vorstellte. Am 25. November war aus Solidarität zu den Mädchen und Frauen, die Gewalt erfahren haben, unsere Pfarrkirche orange beleuchtet worden. Diese Initiative dauert noch bis zum 10. Dezember 2021, dem „Internationalen Menschenrechtstag“, an.

Auch die Filialkirche in Bach ist mit Tannenzweigen bedacht worden. Waltraud Barth hat einen wunderschönen Adventkranz gebunden, der ebenfalls am 1. Adventsonntag in der Hl. Messe in Bach gesegnet wurde. Firmkandidatin Leonie Skuk vlg. Lanzl hat die erste Adventkerze am Adventkranz angezündet und auch die Fürbitten gelesen. Die Familienmusik Hoffmann/ Mokoru hat die Hl. Messe musikalisch mitgestaltet, Mesner Friedrich Barth die Lesung gelesen.

Ist es auch momentan nicht leicht, versucht die Pfarre dennoch umsetzbare Aktivitäten weiterzuführen, um einer Vereinsamung der älteren Bevölkerung entgegenzuwirken und eine Verbundenheit der Pfarrangehörigen im Gebet zu stärken.

Adventni čas pokriva…

Dank an die Familie Borstner für das Ausschaufeln des Weges zur Pfarrkirche. • Zima je prišla, naporno kidanje snega. (Pfarrarchiv Neuhaus/ Suha){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id=“_x0000_t75“
 coordsize=“21600,21600“ o:spt=“75“ o:preferrelative=“t“ path=“m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe“
 filled=“f“ stroked=“f“>
 <v:stroke joinstyle=“miter“/>
 <v:formulas>
 <v:f eqn=“if lineDrawn pixelLineWidth 0“/>
 <v:f eqn=“sum @0 1 0“/>
 <v:f eqn=“sum 0 0 @1“/>
 <v:f eqn=“prod @2 1 2“/>
 <v:f eqn=“prod @3 21600 pixelWidth“/>
 <v:f eqn=“prod @3 21600 pixelHeight“/>
 <v:f eqn=“sum @0 0 1“/>
 <v:f eqn=“prod @6 1 2“/>
 <v:f eqn=“prod @7 21600 pixelWidth“/>
 <v:f eqn=“sum @8 21600 0“/>
 <v:f eqn=“prod @7 21600 pixelHeight“/>
 <v:f eqn=“sum @10 21600 0“/>
 </v:formulas>
 <v:path o:extrusionok=“f“ gradientshapeok=“t“ o:connecttype=“rect“/>
 <o:lock v:ext=“edit“ aspectratio=“t“/>
</v:shapetype><v:shape id=“Grafik_x0020_1“ o:spid=“_x0000_i1025“ type=“#_x0000_t75“
 style=“width:11.25pt;height:11.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square“>
 <v:imagedata src=“file:///C:/Users/Miha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif“
 o:title=““/>
</v:shape><![endif]-->
Dank an die Familie Borstner für das Ausschaufeln des Weges zur Pfarrkirche. • Zima je prišla, naporno kidanje snega. (Pfarrarchiv Neuhaus/ Suha)

„Adventni čas pokriva s snežinkami zemljo“ se glasi stara adventna in božična cerkvena pesem. Res je pravočasno za prvo adventno nedeljo zapadel sneg in vso pokrajino oblekel v belo obleko. Tako so verniki še bolj radi šli k svitni maši ob 6. uri zjutraj v farno cerkev. Toda tokrat je farna cerkev na Suhi žarela v oranžni luči. Na god sv. Katarine, ki je s kolesom, s svojim prepoznavnim znakom, upodobljena v glavnem oltarju, je domači gostilničar Reinhard Hartl namestil na žaromete cerkve oranžne proti vročini odporne folije. Takoj so se v bližnji gostilni gostili telefonski klici, ki so hoteli izvedeti, zakaj farna cerkev zaenkrat blesti v tako prijazni luči.

Pri svitni maši je cerkovnica mag. Eveline Paier-Sternjak obvestila z besedami, ki grejo pod kožo, vse navzoče. Oranžna barva je barva pozornosti. Ta akcija OZN hoče opozoriti javnost na veliko rano človeštva, da je toliko žensk in deklet na svetu žrtev psihičnega, verbalnega, fizičnega in strukturalnega nasilja, ko so ga deležne od takozvanega močnega spola. Oranžna luč bo gorela do 10. decembra, kjer Organizacija združenih narodov obhaja svetovni dan človekovih pravic. 10. decembra 1947 je generalna skupščina OZN sprejela Splošno deklaracijo za človekove pravice v New Yorku, ki je postala smernica za vse deklaracij še drugih celin, kakor v Afriki ali v Aziji.

Že vrsto let, pravzaprav od tega časa naprej, ko se je poživil farovž na Suhi s tem, da se je tam začel zbrati krog žensk in tudi moških fare, se pletejo tam adventni venci. Nepopisano geslo tega kroga se glasi, »delati, praznovati in gledati tudi na druge«. Najprej so pletli adventne vence v župnišču zase, vsako leto pa tudi za take ljudi, ki ne morejo več priti k maši. Letos, ob zaprtju javnega življenja pa jih je bilo kar štirih farank, ki so bile izbrane, da sprejmejo adventni venec od fare: Nežka Hace iz Suhe, ki je vsa leta redno hodila k sveti maši; Maria Visotschnig, mati zaslužnega župana Gerharda iz Potoč, strastna bralka kriminalnih romanov; Hanej Katz iz Gradič, ki se zdaj pazi zaradi korone in Pepka Trampusch iz Dobrove pri Bregu, ki je preko društva upokojencev tudi povezana s Suho. Farna koordinatorka je kot vsako leto dala obroče in okras za adventne vence na razpolago. Jelkove veje pa je posekal Vižogradov gospodar Franci, veje pripeljala pa sta upravitelja župnišča Urška in Hanzi Sadnik iz Suhe.

Tudi Potoče so dobili svoj delež, »krijnc« pa je naredila Waltraud Barth, soproga potoškega mežnarja. Adventne vence je blagoslovil farni predstojnik mag. Miha Golavčnik pri svitni maši na Suhi, kakor tudi pri nedeljski maši za 1. adventno nedeljo v Potočah, kjer so se v zadnjih letih vedno spomnili rajnih potoških gasilcev in kjer je bila pogostitev v gasilskem domu. Letos pa to s gasilci zaradi korone ni moglo biti. Kljub temu so se faranke veselile obiska župnika, ki je v imenu farne skupnosti predal adventne vence. Vse skupaj lep začetek adventnega časa v suški fari, želimo pa to tudi drugim faram v teh izrednih časih, da najdejo svoje poti do svojih faranov in farank.

MG, GM