Informacije o modelnem projektu Družinskega postnega dne 2022

Organizacije AKKMA na Filipinih v skrbi za bližnje

Skrb za druge

Socialna neenakost na našem planetu je neverjetno velika. Ne le, da je bogastvo neenako porazdeljeno ampak tudi možnosti skrbi za druge. Mnogo ljudi ni preskrbljenih – trpijo lakoto, nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, nimajo možnosti zdravstvene nege.

Toda tudi mnogi, ki v naši družbi skrbijo za druge, so zaradi nizkih dohodkov, emocionalnih izzivov in prezahtevnosti dela, preobremenjeni.

Težave so strukturne: Skrb za druge velja kot »osebna« in s tem izginja iz zavesti. Stanje se zaostruje zaradi dodatnega varčevanja pri stroških, zmanjševanju javnih storitev in poosebljanje oskrbe. Tako je skrb za druge na trg postavljena kot poceni storitev. Zaradi v dobiček usmerjenega sveta, posledično ne morejo biti potrebe ljudi zadostno opravljene. Namesto da bi v ospredje postavili potrebe ljudi, naš gospodarski sistem hrepeni po rasti. Njen končni cilj je dobiček! Rezultat je temeljna kriza skrbi za druge!

Z geslom »Skupaj za prihodnost vseh« se želimo truditi za družbo, v kateri so potrebe vsakega človeka in skrb za druge postavljene v ospredje. Zato je potrebno, da je oskrba vidna in prepoznavna. In končno preusmeritev našega vrednostnega kompasa v skrb za druge namesto v dobiček.

https://www.youtube.com/watch?v=xvRLyysHbg4

Remy, Elvie in Dolor skupaj z drugimi ženami v sosedski iniciative AKKMA skrbijo druga za drugo in za skupnost v kateri živijo. AKKMA pomeni toliko kot »Aktivno za žene v Mapulang Lupa« – to je tudi jedro dela v temeljni organizaciji.

Mučne življenjske okoliščine v C. F. Natividad

Tri žene Remy, Elvie in Dolor živijo v C. F. Natividad, okraj Mapulang Lupa velemesta Manile. Naselje je nastalo na zemljišču energetske družbe, nezakonito, brez dovoljenja, brez državne infrastrukture. Poti so tam zelo ozke, stanovanjski pogoji omejeni. Nešteti električni daljnovodi, slabih 5 metrov nad glavami ljudi, bodejo v oči ob pogledu na naselje. Večina domačinov je brezposelnih ali najdejo delo le za določen čas v bližnjih tovarnah ali gradbenih podjetjih. Plače so zelo nizke, socialnih storitev skoraj ni. Da je C. F. Natividad klub vsemu varen in življenja vreden kraj, gre zahvala ženam in sosedski iniciative. Skupna skrb za druge in aktivna sosedska pomoč ustvarjajo občutek skupnosti in varnosti.

Medsebojna krepitev

Jedro dela AKKMA je iz lastne iniciative izvedena »samopomoč« sosedov drug za drugega. Z oskrbo otrok in zdravstveno ponudbo AKKMA pomaga mnogim ženam, kar je pomembno za organiziranost skupnosti. Žene AKKMA obveščajo stanovalke/ce C. F. Natividad o higieni in domačih zdravilih, obiskujejo bolne na domovih, predavajo o zdravstvenih temah in pripravljajo medicinske izdelke. Že v otroških vrtcih AKKMA ozavešča o pravilni prehrani, higieni in preprečevanju bolezni.

Pri organizaciji AKKMA so se Remy, Elvie in Dolor razvile v žene, ki skrbijo za skupnost v kateri živijo. Življenjska pot teh treh žena kaže, kako obsežno in trajno lahko sosedska iniciativa izboljša življenjske razmere v skupnosti.

Nove poti

V zadnjih letih se je AKKMA močno razvila. Od dejavnosti za krepitev zdravja in otroških vrtcev so se žene vedno močneje osredotočile na pravice žena in otrok. Medtem so to postale njihove osrednje želje in od lokalnih oblasti in drugih vladnih organizacij in NGOs pričakujejo rešitev. Poleg tega so na področju dohodkov okrepile ustvarjalne ukrepe: Ustanovile so združenje in sprožile prve skupne projekte.

Kratko o Filipinih

Filipini so otoška država v Pacifiku in obstaja iz skupno 7.641 otokov, od katerih je približno 2000 poseljenih. N njih živi okrog 109,58 milijonov ljudi. Med majhnim, bogatim višjim slojem in večinsko gospodarsko oškodovanim prebivalstvom vlada močna neenakost. Od maja 2016 je na oblasti predsednik Rodrigo Duterte. Od kar je on predsednik so se človekove pravice zelo poslabšale in se zaostrile.

Več informacij lahko najdete na spodnji povezavi www.teilen.at