Ekumenski svetovni molitveni dan 2024

"Opominjam vas... V ljubezni prenašajte drug drugega"

Tema ne bi mogla biti bolj aktualna - konflikt na Bližnjem vzhodu tli že več kot 70 let, pred nekaj dnevi pa se je še bolj zaostril.

1. marca 2024 nas krščanske ženske iz Palestine vabijo, da skupaj z njimi obhajamo bogoslužje ob svetovnem molitvenem dnevu, ki so ga pripravile.

V središču bogoslužja so besede iz Pisma Efežanom 4,1-7. Izpostavimo besede, ki naj nas spremljajo:

"V ljubezni prenašajte drug drugega."

Več informacij o poteku in oblikovanju Svetovnega molitvenega dneva si lahko preberete in poiščete na:

v slovenskem jeziku: svetovni moltiveni dan 2024_palestina

v nemškem jeziku: https://www.weltgebetstag.at/wgt-2024-palaestina/