Akcija Družinski postni dan Katoliškega ženskega gibanja

Deliti za boljšo prihodnost - že več kot 60 let

Vsak dar šteje!
Vsak dar šteje!

Akcija Družinski postni dan je ena najstarejših in najuspešnejših razvojno-političnih pobud v Avstriji vse od leta 1958. Katoliško žensko gibanje vsako leto v postnem času organizira postne juhe in usposabljanja pod geslom "deliti za boljšo prihodnost", ter tako poziva k solidarnosti do žensk globalnega juga.

Prvotna ideja je bila priprava skromnega obroka in tako prihranek nameniti v dar za razvojno sodelovanje. Preko let se je skromen dar razširil v DELITEV:

  • življenjskih izkušenj
  • kulturne raznolikosti
  • zemeljskih dobrin
  • finančnih sredstev

Z vašo pomočjo in vašim prizadevanjem smo z akcijo Družinski postni dan 2019 zbrali 2,3 milijone evrov in tako podprli več kot 70 projektov.

Krepiti žensk ter jih spodbujate k samostojnemu življenju

Naš cilj je in ostaja tudi v bodoče, krepiti in podpirati ženske, ki so prikrajšane za samostojno oblikovanje lastnega življenja. Ženske so spoznale, da imajo pravice: do izobraževanja, zdravstva, življenja brez nasilja, poštenih delovnih pogojev. Naš cilj je doseči temeljne spremembe v življenjskem okolju žensk. Podpiramo projekte, kjer imajo ženske možnosti, da same najdejo rešitve in odgovore na lastne težave in tako izboljšajo svoje življenje. Projekte nadzira skupina strokovnjakov, partnerji za sodelovanje razvojne politike ter preko upoštevanja vseh predpisov, ki so potrebni za pridobitev avstrijskega donatorskega pečata.

Od leta 1958 nam to z vašo pomočjo uspeva, trajnostno in globalno. Zagotavljamo vam, da bo vaša finančna podpora pomagala ženskam in njihovim družinam pri več kot sedemdesetih projektih, ki jih podpiramo in nadzorujemo. Zahvaljujemo se vam za vašo pripravljenost deliti – vaš finančni angažma krepi ženske in njihove družine!

Deliti za boljšo prihodnost – vsak dar šteje!

Darujete lahko: Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs

Erste Bank
IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000
BIC: GIBAATWWXXX

Darujete tudi preko spleta, na sledeči povezavi https://spenden.teilen.at/

Akcija Družinski hitri dan nosi avstrijski pečat donacij. Vaša dar velja kot davčna olajšava! Najdete nas pod registracijsko številko SO 1500 na seznamu upravičencev Ministrstva za finance. Nadaljnje informacije najdete na www.teile.at