Danes volitve v župnijske svete?

20. marca so na sporedu volitve v župnijske svete. Z geslom "med ljudmi" vabimo k sodelovanju. Tudi škof Marketz vabi na volitve,

20. marca 2022 so na sporedu volitve v župnijske svete. Geslo je „med ljudmi“ in to je več kot le geslo, to je analiza položaja župnije, Cerkve. Leta pandemije jasno kažejo župnijo/Cerkev, da je „med ljudmi“, da ne more biti zunaj družbe, niti ne zunaj sveta. In tudi brez pandemije se družba oz. svet zelo spreminja.

https://youtu.be/X1UkZoGLseU

„med ljudmi – ker nas skupnost krepi“

Župnije močno občutijo posledice spremembe, saj so med ljudmi v teh globokih transformacijskih postopkih, katerih vzrokov in posledic sploh še ne razumemo. Odgovor na to ni čakanje ali celo umikanje. Znamenja časa zahtevajo, da (na novo) razvijamo Cerkev na kraju samem v pozornem poslušanju in v dialogu z ljudmi. Poleg številnih drugih častnih sodelavcev dobivajo župnijski svetniki in svetnice vse pomembnejšo vlogo.

„med ljudmi – ker nas raznolikost bogati“

Župnijski svetniki in svetnice pa pri tem niso „super kristjani/kristjanke“, niso sodelavci in sodelavke posameznega župnijskega predstojnika ali njegovega delodajalca. To so preprosto ljudje, ki jih vodi vera. So „med ljudmi“ v svojem življenju, imajo morda otroke, morda spodletele ali srečne odnose, delajo na različnih področjih, jih prizadevajo bolezni ali izguba delovnega mesta, imajo izkušnje s trpljenjem in srečo v življenju, izkušnje bolečine, a tudi ozdravljenje. To so preprosto ljudje, ki so sredi življenja in so pripravljeni, da vnašajo čas, živce, svoje talente, sposobnosti in izkušnje in z drugimi oblikujejo Cerkev.

„med ljudmi – ker tu oblikujemo Cerkev“

Župnijski svet je torej v najboljšem pomenu besede gremij, kjer ljudje z vsemi verskimi in življenjskimi izkušnjami skupno poskušajo drugim ljudem omogočati izkušnje Cerkve v kraju samem. Da to lahko uspe, potrebujemo ljudi, ki so »med ljudmi«, ki kot župnijski svetniki in svetnice »med ljudmi« oblikujejo Cerkev v kraju.

„med ljudmi – ker ima tvoj glas težo“

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)

Te ljudi naj bi po možnosti potrdilo čim več ljudi – z volitvami. Volitve v župnijski svet niso politične volitve, niso volitve seznamov in frakcij. To je vabilo za volivke in volivce, da se skupno podajo na pot in iščejo ljudi, ki so pripravljeni, da bi »med ljudmi« oblikovali Cerkev v kraju. So sinodalni akt, kakor je sam župnijski svet sinodalno orodje.