PGR-Wahl 2017 Formulare - Obrazci za volitve ŽS 2017

Die Unterlagen für die PGR-Wahl 2017 zum downloaden / Obrazci za volitve župnijskih svetov 2017 - za prenos

Nachfolgend können Sie die Unterlagen, die Sie für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der PGR-Wahl benötigen, downloaden. V nadaljevanju lahko prenesete dokumente, ki jih potrebujete za pripravo, izvedbo in po izvedbi volitev ŽS.

Konstituierung des Dekanatsrates / Ustanovitev dekanijskega sveta 42 KB D9b - Pfarrarbeitskreis / Farni delovni odbor 99 KB Zeitplan zur Vorbereitung der Wahl / Časovni plan in naloge 322 KB Logo zur Wahl quer slowenisch / Logo za volitve, slovenski 223 KB Logo zur Wahl quer zweisprachig mit Datum / Logo za volitve, dvojezičen 95 KB Logo zur Wahl quer zweisprachig / Logo za volitve, dvojezičen 270 KB Logo zur Wahl Negativ Hochformat / Logo za volitve, negativ, pokončen format 518 KB Logo s/w / Črno-bel logo 114 KB Logo grau / Siv logo 342 KB Vorlage Dankurkunde / Predlog zahvalne listine 51 KB Liste der WählerInnen / Lista volilcev (Ö1) 98 KB Sitzung zur Vorbereitung der Wahl / Seja za pripravo volitev (D1) 71 KB Konstituierung des Wahlvorstandes / Ustanovna seja volilnega odbora (D1a) 3 MB Einverständniserklärung / Izjava (D3) 3 MB Stimmzettel Kandidat/innen / Glasovnica (D4) 2 MB Kinderstimmzettel / Otroška glasovnica 2 MB Stimmzettel Urwahl / Glasovnica - posredne volitve (D4b) 2 MB Stimmzettel Modell 3 / Glasovnica za model 3 - seznam kandidatov z možnostjo dopolnitve (D4c) 3 MB Protokoll über das Ergebnis der Wahl / Zapisnik o izidu volitev (D6) 2 MB Wahlniederschrift / volilni zapis (D5) 2 MB Meldungsblatt zur Wahlstatistik / poročilo za volilno statistiko 2 MB Konstituierende Sitzung / Ustanovna seja (D8) 105 KB Wahlkundmachung Modell 3 / Objava volitev - seznam kandidatov z možnostjo dopolnitve 3 MB Wahlkundmachung Familienwahlrecht / 3 MB Wahlkundmachung Kandidat/innen-Liste / Objava volitev - lista kandidatov 72 KB Wahlkundmachung Urwahl / Objava - posredne volitve 3 MB Plakat Christian Urak - dvojezično / zweisprachig 2 MB Plakat Siegfried Obersteiner - dvojezično / zweisprachig 2 MB Plakat Petra Mörtl - dvojezično / zweisprachig 2 MB Plakat Elke Meisl - dvojezično / zweisprachig 2 MB Präsentation (Informationsabend) / prezentacija (informacijski večer) 16 MB Die Vorschläge / Predlogi za kandidate in kandidatke 138 KB Talentefolder / Zloženka o talentih 816 KB Plakat Wahllokal / volišče 112 KB Kundmachung Wahlergebnis / Objava rezultatov volitev 72 KB Liste der WählerInnen / Seznam volivk in volivcev 99 KB Liste KandidatInnen / Lista kandidatk in kandidatov 75 KB Einladung zur Entsendung / Vabilo, da odpošljete zastopnika v ŽS (D2) 65 KB