Pfarrgemeinderatswahl / Volitve župnijskih svetov 2017

Volitve_ZS (© Foto: PGR)
Volitve_ZS (© Foto: PGR)

Ich bin da.für lautet das Motto der Pfarrgemeinderatswahl, die am 19. März 2017 in den Pfarren aller österreichischen Diözesen stattfinden wird. Es beinhaltet drei Botschaften:

Ich bin da.

Im Alten Testament hat sich Gott als Jahwe, als „ICH BIN DA“ offenbart. Wir werden die gesellschaftlichen Umbrüche, die Entwicklungen des Weniger-werdens und die vielen Unsicherheiten dann gut meistern, wenn wir uns vergewissern, dass Gott sich immer, in all unseren Nöten und Fragen, neu als der Gott mit uns zeigt. Wer Gott als den „ICH BIN DA“ erfahren kann, wird auch für die Welt und für alles Lebendige offen sein können.

Ich bin da für.

„Wofür bin ich da? Für wen bin ich da?“ sind Fragen, die sich Menschen im Lauf ihres Lebens immer wieder einmal stellen. Wir sind eingeladen, uns auf diese Fragen einzulassen und dann das zu tun, was wir als unsere je eigene Aufgabe erkennen. Wir haben eine Verantwortung für die Welt, für die Schöpfung als unser gemeinsames Haus.

Ich bin dafür.

Wer KandidatInnen vorschlägt und zur Wahl geht, drückt da-mit aus: „Ich bin dafür, dass diese Person auch in meinem Namen Verantwortung in und für die Pfarrgemeinde übernimmt.“ Die Gewählten dürfen sich durch dieses übertragene Mandat in ihrer Berufung unterstützt und gestärkt fühlen. Diese drei Botschaften brauchen ein konkretes Gesicht, damit sie wirken. Ich lade sie ein, darüber im Pfarrgemeinderat ins Gespräch zu kommen und sich zu fragen: Wofür bin ich da? Was ist meine Botschaft im Blick auf den Pfarrgemeinderat? Wer könnte noch da sein? Wen hätte ich mit seiner / ihrer Botschaft gerne mit dabei?

Jaz sem tu.za se glasi geslo volitev župnijskih svetov, ki bodo 19. marca 2017 potekale v farah vseh avstrijskih škofij. To geslo vsebuje tri sporočila:

Jaz sem tu.

V Stari zavezi se nam Bog razodeva kot „JAZ SEM; KI SEM“. Pre-obrati v družbi, negotovosti in občutek, da nas bo vedno manj, nas bremenijo. S temi izzivi se bomo lažje soočali, če bomo v sebi poživili vero v Boga, ki je vedno in povsod z nami. Kdor more doživljati to božjo bližino, bo znal biti blizu svetu in vsemu živemu.

Jaz sem tu za.

Na svoji življenjski poti se človek vedno spet sprašuje: Za koga sem tu? Zakaj sem tu?“ V vsakdanu mnogi izrazijo svoj „Sem tu za ...“ čeprav še ne vedo, kako bi uresničili to svoje poslanstvo. Povabljeni smo, da se soočamo z vprašanji in storimo to, kar odkrijemo kot svojo edinstveno nalogo.

Jaz sem za.

Kdor predlaga kandidate in se udeleži volitev, s tem izpove: „Sem za, da ta oseba tudi v mojem imenu prevzame odgovornost v farni skupnosti.“ Izvoljeni s tem pooblastilom začutijo podporo, ki jim je v spodbudo pri njihovem delu.

Ta tri sporočila potrebujejo konkreten obraz, da postanejo živa. Vabim vas, da se v župnijskem svetu posvetite naslednjim vprašanjem: Čemu sem jaz tu? Kakšno je moje sporočilo v zvezi z župnijskim svetom? Kdo bi še lahko bil tu? Koga si želim, da bi bil zraven s svojim sporočilom?

Mag. Anton Rosenzopf-Jank