Organisation / Organizacija

Nedelja

Življenje ni pogača

Elvira Sabotnik pripoveduje o svojem prvem letu kot ravnateljica v ljudski šoli Lipa ob Vrbi.

Elvira Sabotnik (Nedelja)
Elvira Sabotnik (Nedelja)

Skoraj 20 let je Elvira Sabotnik delala kot učiteljica na ljudski šoli Lipa ob Vrbi. Septembra 2023 je prevzela vodstvo šole. Po prvem šolskem letu kot ravnateljica ljudske šole Lipa ob Vrbi se še bolj trudi ustvarjati spodbudno delovno okolje.

V dvajsetih letih kot učiteljica je Elvira Sabotnik preživela lepa leta v delu. V teh letih se je počutila izjemno zadovoljna, saj je bila del podporne in navdihujoče skupnosti. In prav zaradi tega ni bila lahka odločitev, da prevzame vodenje. »Ko prevzameš vodenje na isti šoli, se soočiš z izzivom, da zdaj vodiš prejšnje kolegice in kolege, kar lahko spremeni odnose in dinamiko v timu. Poleg tega se moraš hitro priučiti administrativnih in organizacijskih nalog, hkrati pa ohraniti zaupanje in spoštovanje učiteljskega tima. To je velika naloga, ki zahteva jasno komunikacijo, in moram priznati, da je tudi precej izzivna,« poudarja priljubljena ravnateljica.

V zadnjih letih se je šola kot taka močno spremenila. Digitalizacija igra veliko vlogo pri pouku, kar seveda omogoča nove možnosti za učenje in učitelji imajo lažji dostop do učnih virov in interaktivnih učnih materialov. To omogoča bolj raznoliko načrtovanje pouka. Slabost pa je v tem, da lahko povzroča dodatni stres. Tudi preventiva pred nasiljem je postala v šolah pomembnejša, saj so izzivi na tem področju vsak dan očitni.

Danes je osrednja pozornost tudi na kompetenčno usmerjenem pouku, kjer ne le poučujejo znanje, ampak razvijajo tudi veščine in kompetence, ki pripravljajo učence na življenje. Prej je bil poudarek bolj na tradicionalnih učnih metodah in manj na prilagojenem učenju. Učenje jezikov je prav tako postalo vse bolj pomembno.

»Kot šola smo se vsa leta zelo trudili, da smo izpolnili te potrebe in projektno delo je vedno imelo prednost, saj omogoča učencem aktivno in praktično učenje ter je odlično za njihov razvoj,« poudarja Elvira Sabotnik.

Elvira Sabotnik je odraščala v Mlinčah v občini Žitara vas. Kot najmlajša od štirih otrok je že zelo zgodaj spoznala, kako pomembno je izraziti svoje ideje in želje ter se zanje zavzemati, da jih doseže. Po maturi na trgovski akademiji v Velikovcu se je preselila na Dunaj, kjer je končala Pedagoško akademijo. Takoj po zaključnem izpitu je začela svojo prvo službo na ljudski šoli na Kostanjah in ob delu zaključila izobraževanje za dvojezično učiteljico. »Vedno sem si želela poučevati, saj sem že kot otrok v srednji šoli nadlegovala svojo učiteljico, da naj mi kopira prazne ocenjevalne liste, da sem lahko v svoji vsakodnevni igri zapisovala svoje ocene«, se rada spominja.

V prvih letih svoje poklicne poti je Elvira Sabotnik spoznala veliko različnih šol. Te izkušnje so bile zelo koristne. Naučila se je prilagajati, spoznala je veliko idej in metod, ki jih je kasneje lahko uporabila, ter spoznala različne načine delovanja šol. »Mislim, da je spoznavanje različnih šol odlična priložnost za poklici in osebni razvoj.« K osebnemu razvoju je pomagala tudi vera, poudarja Elvira Sabotnik: »Zame vera pomeni verjeti v nekaj večjega od tega, kar lahko vidimo. Je vir upanja in moči, predvsem v težkih časih. In vera povezuje ljudi in lahko daje življenju globlji pomen.«

Za simpatično in prijazno ravnateljico je bilo vedno pomembno, da v razredu vzpostavi zaupanje. »Verjamem v otrokovo sposobnost, da najde svojo pot, ter v zaupanje otrok do mene, da jih sprejemam takšne, kot so. To je zame bistveno za uspešno poučevanje. Kot ravnateljica se pa trudim ustvarjati spodbudno delovno okolje za dobro šole.«

Njene vrednote v življenju so iskrenost do ljudi okoli sebe in do same sebe »ter pogumno sprejemanje življenjskih izzivov, saj vem, da življenje ni pogača. Hvaležna sem za vse, kar imam, in ničesar ne jemljem za samoumevno. Te vrednote skušam predati tudi svoji hčerki Dani in sinu Tomu, ki sta moj največji ponos.«