Organisation / Organizacija

Nedelja

Za otroke in z otroki

Oseba v žarišču: Irina Kolland

Irina Kolland, nova vodja oddelka “mlade Cerkve“ (foto: Jana Haab/Nedelja)
Irina Kolland, nova vodja oddelka "mlade Cerkve" (foto: Jana Haab/Nedelja)

Irina Kolland že dolgo dela z otroki in mladimi. Vera ji je bila kot sidro v težkih­ ­časih, zdaj pa sama kot vodja oddelka »mlade­ ­Cerkve« (jungeKirche) ­skrbi za to, da imajo otroci in mladi še danes možnost najti to oporo v ­življenju.

Svojo delovno pot je Irina Kolland iz Gospe Svete začela kot elementarna pedagoginja, med prvim porodniškim dopustom pa je opravila študij izobraževalne znanosti in sociologije na Dunaju. Ko se je leta 2005 vrnila na Koroško, je takoj začela delati v mladinskem centru Point, takrat še na Benediktinskem trgu – in od takrat je aktiven del mlade Cerkve na Koroškem. V svojem času pri Krški škofiji je imela možnost spoznati in sooblikovati najrazličnejše oddelke: leta 2018 je prevzela organizacijo šolske pastorale z različnimi projekti za razrede, od leta 2020 pa je odgovorna tudi za oddelek za preprečevanje zlorab in nasilja. Sedaj, s septembrom, pa bo oddala ta mesta, da lahko celo pozornost posveti oddelku mlade Cerkve.

Oddelek mlade Cerkve sestavljajo Referat za otroško pastoralo in Katoliško otroško mladino s Trikraljevsko akcijo ter Referat za mladinsko pastoralo in Katoliško mladino s šolskimi pastoralnimi projekti. Irinina naloga bo zdaj vodenje in spremljava 17 zaposlenih teh dveh oddelkov, zelo pomembno pa ji je tudi delo, ki ga bo opravljala v vodstveni ekipi vseh oddelkov Krške škofije. Tam ima namreč možnost, da neposredno sooblikuje sinodalno pot naše Cerkve in zastopa interese mladih in otrok, saj so ti prihodnost Cerkve. »Nič ne pomaga vedno le govoriti o otrocih in mladih, ne pa z njimi. Upam, da se bo to upoštevalo pri razvoju škofije,« pojasnjuje. Zato je zanjo zelo pomembno odprto mladinsko delo, torej neposreden stik z otroki in mladimi: »Če ne delaš s ciljno skupino, ne vidiš, kaj potrebujejo in kaj jih zanima. Da se lahko tudi oni počutijo dobro v Cerkvi, jim moramo ponuditi možnost, da jo tudi oni sooblikujejo.« Za otroke, z otroki in preko otrok – to je njena želja in geslo za prihodnjo usmeritev mlade Cerkve. Da pa to omogoči, je pomembno razlikovati med potrebami odraslih in mladih: »Nam odraslim so strukture zelo pomembne, otrokom in mladim pa ne – za njih so pomembne njihove potrebe in okolje, da jih vidimo in upoštevamo.« Zato si Irina Kolland želi veliko fleksibilnosti pri delu, da se lahko ekipa po potrebi več posveča projektom, ki so ravno aktualni. To bi na primer zdaj ob začetku šolskega leta bili šolski projekti za razredne skupnosti, spomladi pa priprave na birmo in prvo sveto obhajilo. Prepričana pa je, da bo s trenutno ekipo mlade Cerkve prav to mogoče in se že veseli skupnega dela, saj skupino sestavljajo tako izkušeni sodelavci in sodelavke kakor tudi mlajši, ki prinašajo nove ideje in možnosti – vsi pa so angažirani in usposobljeni.

Dober primer, ki pokaže da je možno vključiti mlade v delovanje Cerkve, je bilo potovanje Katoliške mladine na Svetovni dan mladih v Lizboni. Navdušenje skupine je bilo nalezljivo in je bi bilo mogoče čutiti celo na Koroškem. Prav to navdušenje pa bi bilo treba obdržati in prenesti v vsakodnevno delovanje mlade Cerkve. Po mnenju Irine Kolland so potovanja in prireditve, kjer se zbere veliko mladih, zelo pomembna za posredovanje vere – te še dolgo ostanejo ljudem v spominu: »Kasneje odrasli opazijo, koliko opravka so v življenju imeli s Cerkvijo, tudi če jim v tistem trenutku ni bilo jasno.« Cerkev naj nudi ljudem lahek dostop do sebe, namesto da čaka, da ljudi sami pridejo do nje. To pa je mogoče preko prireditev, kot so mladinski dnevi, na primer GLOBE-Fest in SpiriNight.

V prostem času Irina Kolland poje v komornem zboru v Celovcu in v dvojnem sekstetu Vrba, zelo rada pa je tudi v naravi, če kolesari in plava. V takšnih trenutkih ji postane jasno, kako hvaležna je za vse, kar ji je bilo v življenju poklonjeno. Četudi bo nosila veliko odgovornost, se že veseli dela kot vodja oddelka in upa, da ji bosta prav to veselje in motivacija ostali.

Jana Haab