Organisation / Organizacija

Nedelja

Za novo spominjanje na trgu pred stolnico v Celovcu

Zgodbo je treba povedati do konca

Škof Jože Marketz in superintendent Manfred Sauer sta se v ekumenskem bogoslužju v celovški stolnici zahvalila za upor in osvoboditev izpod nacionalsocialističnega režima. Bogoslužje je potekalo na pobudo posameznikov, ki želijo na trgu pred stolnico spodbuditi novo kulturo spominjanja.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Škof Jože Marketz in superintendent Manfred Sauer. (foto: Gotthardt/Nedelja)

Na trgu pred stolnico v Celovcu je bila predstavljena pobuda, da bi prav slednjega postavili v središče spominjanja in srečevanja. Pobuda z geslom »Koroška/Kärnten gemeinsam erinnern/skupno ohranimo spomin« opozarja, da je čas dozorel za to, da bi zgodbo trga povedali do konca. Na tem trgu je namreč nekoč stala jezuitska kasarna, v kateri so bile po vrnitivi z deportacije nastanjene tudi slovenske koroške družine. Na njem so se slovenske družine za vrnitev zahvalile tudi z molitvijo, saj jim je bil vstop v stolnico preprečen.

Prieditev z naslovom »Svobodni! Praznujemo upor.« je bila načrtovana že maja, v petek, 9. julija, pa je bila končno izpeljana. Na začetku je bilo ekumensko zahvalno bogoslužje za upor in osvoboditev izpod nacialsocialističnega režima. Bogoslužje sta vodila škof Jože Marketz in superintendent Manfred Sauer. Prvi je spomnil na osebe, ki so se uprle, in poudaril, da moč vere in zaupanje v Boga tudi danes osvobajata. »Spomin na krivico iz preteklosti in nečloveško dediščino naicionasocialističnega časa je za oblikovanje prihodnosti izjemnega pomena. Kot Katoliška cerkev se želimo z vsemi ljudmi dobre volje izreči proti pozabljanju in jasno izražamo, da se zločini preteklosti ne smejo ponoviti. Spominjamo se vseh, ki so se uprli nečloveškemu nasilju in to delajo tudi danes. Vera je bila in je pri tem za mnoge tudi eno izmed najpomembnejših sidrišč.« Škof Marketz je opozoril, da se je nasilju uprlo tudi veliko katoliških duhovnikov in laikov s Koroške.

Evangeličanski superintendent Manfred Sauer je citiral znani stavek iz nekega nagovora Primoža Trubarja z naslovom Stati inu obstati. Zbrane v stolnci je pozval, da je treba pravočasno vstati in se zoperstaviti nasilju. »V času nacionalsocializma je tudi Evangeličanska cerkev odpovedala, molčala in gledala stran. Posledice so bile hude, zato se moramo spominjati tega temnega poglavja naše zgodovine, da se iz tega učimo in pravočasno spoznavamo znamenja časa ter se zavzemamo za človekovo dostojanstvo, svobodo in strpnost. Skupaj z božjo pomočjo to tudi zmoremo!«

Celovec, daj prostor znanosti, ne pa mistifikaciji in zvijanju zgodovine, daj prostor umetnosti, ne omejenosti, daj ga literaturi, ne manipulaciji! Elena Messner

Iz stolnice je zbrane na trg pred njo s kulturnim vložkom, ki ga je osnoval Marjan Štikar, pospremila gledališka skupina Teatr Trotamora. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli Richard Klammer, Michael Erian, Primus Sitter, Karen Asatrian, Stefan Gfrerrer in Emil Krištof. Moderatorki programa sta bili Nadja Danglmaier in Eva Hartmann, na prireditvi pa so spregovorili zgodovinarka Brigitte Entner, pisateljica Elena Messner, novinarka Tanja Malle, aktivistka Elisbeth Klatzer in študent Simon Urban.

teatr trotamora
Teatr trotamora (foto: Gotthardt/Nedelja)

Elena Messner si želi na trgu pred stolnico v Celovcu »živo spominsko kulturo, izraženo s sredstvi umetnosti«. Trg je treba očistiti napačne mistifikacije in okamenelega spomina. Tanji Malle v govoru ni bilo treba seči predaleč v zgodovino. Pogled na podiranje dvojezičnih napisov in neupoštavanje spoznanja ustavnega sodišča je bilo mogoče »politično uspešno uokviriti v konsenz«. Posegla je tudi v obdobje po letu 1945. Takrat je bil »v kali zadušen inovativni izobraževalni šolski sistem« na Koroškem. Poleg omenjenega je govorila o izrinjanju vidne in slišne slovenščine iz javnega prostora, ob tem pa dodala: »In kljub temu smo tu.«

Vincenc Gotthardt