Organisation / Organizacija

Nedelja

Za krepitev demokracije

Agencija ilab je oblikovala razstavo Delavske zbornice

V Koroškem deželnem muzeju v Celovcu je na ogled posebna razstava o vprašanjih vrednot, krhkosti in soodločanja v demokraciji. Razstava je projekt sodelovanja s Koroško delavsko zbornico. Oblikovalo jo je podjetje Ilab Crossmedia.

Hanzi Tomažič, Nadja Baumgartner-Tomažič in Franz Tomažič iz agencije ilab na odprtju razstave v Deželnem muzeju Koroške. (Foto: Rihter/Nedelja)
Hanzi Tomažič, Nadja Baumgartner-Tomažič in Franz Tomažič iz agencije ilab na odprtju razstave v Deželnem muzeju Koroške. (Foto: Rihter/Nedelja)

Demokracija #SOODLOČATI. Osnova projekta, razstavljenega v Koroškem deželnem muzeju, je razstava, ki je na ogled v hiši sindikatov ÖGB/izobraževalni forum Delavske zbornice. »Ob primeru ukinitve avstrijskega parlamenta 4. marca 1933 prikazuje vrednost, a tudi krhkost demokracije, ki se po vsem svetu sooča z vse večjimi izzivi.«

Günther Goach, predsednik Delavske zbornice Koroška, je o izbiri teme Demokracija #SOODLOČATI zapisal: »Vojna v Ukrajini, podnebne spremembe, energetska kriza, inflacija in z njo povezana vse večja polarizacija v družbi ter upadanje zaupanja v politični sistem – izzivi za demokracijo v 21. stoletju so ogromni. Pomembno je, da se tem dogodkom zoperstavimo in spodbujamo kohezijo, saj sta solidarnost in civilna kohezija bistveni vrednoti za dobro sobivanje. V tem kontekstu je za Koroško gospodarsko zbornico pomembno, da izvaja trajnostne dejavnosti na področju državljanske vzgoje. Razstava in spremljajoči cikel predavanj kažeta, da demokracija ne more biti samoumevna, temveč je proces, v katerem je treba demokratične vrednote nenehno spodbujati in utrjevati. V okviru projekta #SOODLOČATI so predstavljene možnosti sodelovanja, ki presegajo volitve splošnih predstavniških organov in tako krepijo demokracijo – pa naj gre za oblike soodločanja v podjetjih ali volitve v delavsko zbornico, ki dajejo glas zaposlenim.«

Interaktivna razstava ima v središču možnosti soodločanja v svetu dela ob primeru volitev Delav-ske zbornice v letu 2024. Razstava bo na ogled do 15. marca.

Mateja Rihter