Organisation / Organizacija

Nedelja

Slavnostni sprejem

Generalni konzul Anton Novak je vabil na sprejem

Konzul Anton Novak s soprogo Vesno (Nedelja)
Konzul Anton Novak s soprogo Vesno (Rihter/Nedelja)

Generalni konzul Anton Novak bo svojo petletno diplomatsko službo na Koroškem čez mesec in pol zaključil, še pred odhodom v pokoj pa je vabil na sprejem v Koroški deželni arhiv. V svojem govoru je dejal, da smo lahko ponosni, »da imamo kot dvomilijonski narod svojo državo« in dodal: »Hvaležni moramo biti generaciji politikov, ki je izkoristila okno priložnosti in pogumno – z nemalo tveganja – izpeljala vse potrebno za osamosvojitev in konstituiranje nove države.« Kot generalni konzul v Celovcu je imel za prioriteto »izboljšati položaj slovenske manjšine na Koroškem. Ne morem reči, da v teh petih letih ni bilo napredka. Storjeni so bili manjši koraki naprej. Bistvenih izboljšav, ki bi dolgoročno zagotovile obstoj slovenske manjšine na Koroškem, pa kljub prizadevanju koroških Slovencev in Slovenije ni bilo.«

Škof Jože Marketz je v svojem govoru spregovoril o povezanosti s Slovenijo. »To srečanje danes nas spodbuja, da si prikličemo v zavest, kaj nas povezuje in kako danes to povezanost gojimo. Občutek povezanosti s soljudmi je zelo pomemben za počutje vsake osebe. Za ustvarjanje miru in sožitja je izkustvo povezanosti pogoj tako v družini, skupnosti, Cerkvi, državi, v čezmejnem in mednarodnem delovanju.« Graditelji mostov vsem omogočajo dobro življenje. Generalnemu konzulu Novaku se je škof Marketz zahvalil, da »ste v vseh teh letih delovanja na Koroškem na svoj zelo miren in prijazen način gradili mostove med državama ter državnimi in deželnimi uradi v Sloveniji in v Avstriji, tu na Koroškem pa še posebej med slovensko govorečimi rojaki. Z vsem srcem in prepričanjem – to je bilo res čutiti vedno v vaši bližini, ste delovali povezovalno ter v najboljšem pomenu diplomatsko.«

Govor sta imela tudi Lojze Dolinar in Reinhart Rohr. Sprejem generalnega konzulata ob dnevu državnosti je moderiral Aleksander Tolmaier, pel in igral je Tonč Feinig. mr