Organisation / Organizacija

Nedelja

Vse za samostojnost oseb s posebnimi potrebami 

Delavnica Florian v Globasnici je dobro poznana med vaščani in po širnem Koroškem. Njeni klienti po naročilu in po lastni zamisli ustvarjajo majhne umetnine. Od vsega začetka je voditeljica delavnice Caritas Simona Roblek.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Simona Roblek z varovancema (Opetnik)

Voditeljica delavnice, v katero prihajajo osebe s posebnimi potrebami, gleda na vsakega posameznika z vidika: Kaj zmore sam. Nikoli ne gleda njegovih pomanjkljivosti in na tisto, česar ne zmore. Vedno gleda, kako ga lahko podpira v njegovi ustvarjalnosti, kako ga zaposli in ga podpira v njegovi samostojnosti. »Če se kdo ne more dolgo koncentrirati pri delu, mu nastavim budilko, ki ga po desetih minutah spomni, da lahko naredi pavzo. Nekaj časa klient potrebuje, da se navadi na ritem. Na ta način jih podpiram pri razvijanju samostojnosti.« Tega načela se držijo vsi sodelavci delavnice Florian pri vsakdanjih opravilih kot tudi pri delu po naročilu. »Cilj našega skupnega dela je zaposlitev klientov. Gledamo, da je delo kreativno in smiselno, da so enote dela kratke in da klienti sami odločajo, katero delo bi radi opravili in soodločajo tudi pri naročilih in projektih, ki jih skupaj izvedemo.«

Voditeljica delavnice Simona Roblek pa vedno znova najde nove projekte in projektne partnerje: to so božične karte za podjetje Hedenik, žensko darilo na Hrvatskem balu na Dunaju, sodelovanje s trgovino Spar in najnovejši projekt: gradbeni kamni za obnovo Kulturnega doma v Št. Primožu. Tri tedne so klienti skupaj z društveniki izdelovali kamne. »To je bilo posebno doživetje, tako za kliente kot tudi za ljudi iz Št. Primoža. Videli so, kako naši klienti delajo, kaj zmorejo, kako živijo in govorijo. Ob takih srečanjih doživimo vsi, da ni razlike med nami.« V tem vidi Simona Roblek svojo glavno nalogo. Zato tudi vedno poskrbi, da klienti sodelujejo na velikonočnem trgu v Celovcu, prodajajo svoje izdelke na vrhu Pece in bodo tudi na letošnjem Farantu v Globasnici z nasmehom pristopili do ljudi in jim ponudili glinaste posode in lesene izdelke. »Ljudje se v vsakdanu ne soočajo z osebami s posebnimi potrebami, ker živijo klienti v domovih in delajo v delavnicah. Zato želimo, da je naša hiša odprta za vsakogar, ki pri nas lahko kupi darila, si izposodi prte in v vigrednem času nakupi sadike zelenjave, za katere skrbijo tudi naši klienti.« S to odprto držo poskuša Simona Roblek predstavljati kliente, ki »najbolj potrebujejo delo, potrebujejo pri delu podporo, ne potrebujejo pa nas, da jim delo odvzamemo.« Tem namenu služi tudi »Poletna fešta«, na katero so vabili pretekli petek. Celo leto se klienti pripravljajo na fešto in se veselijo obiskovalcev, ki jim lahko pokažejo, kaj so ustvarjali, s kakšnimi temami so se soočali in kaj je novega na njihovem delovnem mestu. Letos so se predstavili kot igralci. Aleksander Tolmaier je v gledališki šoli naštudiral z njimi kratke prizorčke.

Posebnost delavnice Florian pa je tudi njena dvojezičnost, ki se kaže v dvojezičnem delovanju in tudi med klienti, ki obiskujejo tečaj slovenščine skupaj s klienti iz delavnice v Brežah. Skupno učenje in postopno pridobivanje znanja omogoča klientom, da ob obisku v slovenski kavarni samostojno naročijo hrano in pijačo slovenskem jeziku.

V zadnjih dneh pa je delavnica Florian doživela razširitev. Na začetku avgusta je koroška Caritas odprla hišo Jožef v Dobrli vas, kjer ima osem oseb s posebnimi potrebami oskrbovano stanovanje. Čez dan pa osebe zahajajo v delavnico Florian na delo. »Sedaj je delavnica s 23-imi osebami polno zasedena. Za kliente pa skrbi osem spremljevalcev,« je vesela Simona Roblek, ki gre vsak dan z dobrim občutkom domov in jo spremlja misel: Vse, kar je meni mogoče, sem naredila za človeka in ga podpirala v njegovi samostojnosti.« Moč za to odgovorno delo pa si nabira navdušena igralka v gledališki skupini v Selah. Zanjo so vaje, igralska skupnost in igranje sprostitev. S to energijo vedno nova in povsod povzdigne svoj glas za kliente delavnice Florian.

Micka Opetnik