Organisation / Organizacija

Nedelja

Vesel sem, da sem spet na Koroškem

Od leta 1994 do leta 1998 je bil Anton Novak v Celovcu konzul. Letos, 1. oktobra, se je vrnil kot generalni konzul. 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Generalni konzul v Celovcu Anotn Novak (Nedelja)

Naloga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu je skrb za dobre odnose in sodelovanje s koroškimi deželnimi oblastmi, pokriva pa tudi zvezne dežele Solnograško, Predarlsko in Tirolsko. Enako pomembna naloga je spodbujanje oz. pomoč ter delo s slovensko manjšino. »Avtohtona manjšina tukaj živi že stoletja, na žalost pa število njenih pripadnikov pada.« Opaža, da se slabšajo tudi jezikovne kompetence v slovenščini. Problem je v šolskem sistemu, v katerem je učenje slovenščine samo v prvih štirih razredih. »Po avstrijski državni pogodbi bi moralo biti dvojezično celotno osnovno šolstvo, kar vključuje obvezno šolanje do 15. leta. Očitno je tukaj manko, ki ga do sedaj še ni uspelo odpraviti.«

Generalni konzul Anton Novak po 21-ih letih, ko se vrača na Koroško, tukaj čuti drugačno ozračje. »Moram pohvaliti deželnega glavarja Petra Kaiserja, ki je naklonjen slovenski narodni skupnosti. A žal še ni prišlo do tega, da bi bila slovenščina na dvojezičnem ozemlju enakopravna nemščini in da bi bili koroški Slovenci enakopravni nemško govorečim Korošcem. Kljub izboljšanemu ozračju marsikateri problem že dolga leta čaka na rešitev.« Že po prvih tednih, preživetih v Celovcu, zaznava še eno spremembo v primerjavi z 90-imi leti, in sicer, da je sedaj veliko več prireditev, kot jih je bilo takrat, kar kaže na živahno kulturno delovanje slovenske narodne skupnosti. »Takrat smo bili v generalnem konzulatu trije diplomati, poleg generalnega konzula še dva konzula in smo si vabila razdelili tako, da smo se lahko udeležili večine slovenskih prireditev. Danes je to praktično nemogoče. Tukaj sva dva predstavnika Slovenije, konzulka Jasna Goličič Bakovnik in jaz. Poskušava obiskati čim več prireditev, a vseh žal ne moreva.« O svojem predhodniku Milanu Predanu pove, da je na Koroškem zelo dobro delal. »Pred težko nalogo sem, da obdržim nivo, ki ga je vzpostavil Milan Predan.«

A žal še ni prišlo do tega, da bi bila slovenščina na dvojezičnem ozemlju enakopravna nemščini in da bi bili koroški Slovenci enakopravni nemško govorečim Korošcem. Kljub izboljšanemu ozračju marsikateri problem že dolga leta čaka na rešitev.

Po poklicu je Anton Novak pravnik. Med drugim je delal v Bernu ter na slovenskem predstavništvu pri Združenih narodih v Ženevi na področju človekovih pravic. Ima tri hčerke, ki so že vse zdoma, najstarejša, ki živi v Sloveniji, ima tri otoke. Najmlajša živi v Luksemburgu, srednja pa v Švici. Žena se mu bo v Celovcu pridružila naslednje leto. Sedaj prihaja v Celovec za konce tedna, sodobna družbena omrežja pa omogočajo dnevni stik. Anton Novak je športne narave in tako preživlja svoj prosti čas. »Rad kolesarim, pozimi smučam, tečem na smučeh, poleti plavam.«

Zelo kritično gleda na to, da se podpore manjšinam s strani Avstrije niso povečale že od takrat, ko je prišel prvič v Celovec. »Prišel sem novembra 1994, od leta 1995 pa se te podpre niso zvišale.« Želi si, da se na tem področju in na področju enakopravnosti kaj premakne. Pozitivno gleda na sodelovanje Slovenije in Koroške v okviru skupnega odbora. »Cilj je dobro sodelovanje med sosedi in da se ta regija razvija tako, da se mladi iz nje ne bodo izseljevali.« Dodatna delovna mesta za pripadnike slovenske narodne skupnosti bi prineslo tudi dosledno izvajanje mednarodno zajamčenih pravic na področju šolstva, sodstva in uprave.

Za konec pa Anton Novak, novi generalni konzul v Celovcu, pravi: »Vesel sem, da sem spet na Koroškem, da vidim po toliko letih spet prijatelje ter znance in se vsi veselimo, ko se srečamo. Veseli me tudi, da cerkvene strukture podpirajo redno izhajanje Nedelje. Želim, da bi tudi v okviru Cerkve ohranili slovenščino in jo čim več uporabljali.«

Mateja Rihter