Organisation / Organizacija

Nedelja

Večina je manjšina

V ponedeljek, 17. junija, so se učenke in učenci Slovenske gimnazije lahko udeležili raznih delavnic koroško slovenskih umetnic in umetnikov.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Delavnice na Slovenski gimanziji (Nedelja)

Dogodek je bil del stalnice Koroške dijaške zveze (KDZ) z naslovom »Večina je manjšina«, ki vsako leto prinaša različne teme in pristope. Letošnje težišče so bile umetnice in umetniki, ki so, kot pravi predsednica Koroške dijaške zveze Ela Grilc, tudi na določen način manjšina.

Ela Grilc pojasnjuje: »V prejšnjih letih smo dali glas vedno drugi manjšini. Pred nekaj leti smo imeli judovsko manjšino, Rome in Sinte ter gradiščanske Hrvate. Lani je bil fokus rasizem, kjer so štiri Afroameričanke vodile delavnice na temo diskriminacije.«

Letos so delavnice vodili umetniki Albert Mesner, Melina Kumer, Mirjam Sadjak in Tomaž Ogris. Albert Mesner je z mladimi oblikoval umetnine iz gline. Melina Kumer, ki sicer ustvarja nakit, je vodila delavnico šivanja na papir, kjer so ustvarili lepe slike. Mirjam Sadjak se je z mladimi ukvarjala s čisto drugo umetnostjo in sicer jih je popeljala v svet plesa, kjer so se razgibali in preizkusili različne gibe. Tom Ogris pa je vodil delavnico na temo grafike in oblikovanja.

Delavnice so bile namenjene učenkam in učencem višjih letnikov. »To je bilo vedno tako, ker bi bilo drugače enostavno preveč učenk in učencev,« je pojasnila Ela Grilc.

Ela Grilc meni, da je projekt izredno velikega pomena. »Zelo pomembno je, da lahko damo različnim manjšinam glas. Tudi za Koroško dijaško zvezo je pomembno, da se soočamo z drugimi manjšinami in s tem pokažemo, da radi sodelujemo z njimi. Pomembno nam je tudi, da vključimo šolo v ta projekt. Prav tako pa je to tudi z organizacijskega vidika zelo dobra izkušnja, ker se v odboru naučimo veliko novega«.

Večina je manjšina pa ni edina stalnica KDZja. Za letos septembra članice in člani odbora že pripravljajo še nadaljnji pomembni dogodek, in sicer Kontaktno lečo, ki se je že vsi veselijo.