Organisation / Organizacija

Nedelja

Več stisk, a tudi več solidarnosti

Poročilo o delovanju koroške Caritas v letu 2020

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Ravnatelj Ernst Sandriesser in poslovodkinja Marion Fercher sta predstavila letno poročilo Caritas (Caritas)

Bilo je leto, polno izzivov. S tem se strinjamo vsi, koroška Caritas pa je to občutila na poseben način. Ernsta Sandriesserja je lansko leto februarja škof Jože Marketz imenoval za ravnatelja koroške Caritas. Marca 2020 je prišlo do zaprtja javnega življenja. Ernst Sandriesser je podaril, da je bilo hitro jasno, kaj morajo narediti: »Svoje naloge moramo izpolnjevati.« In v tem zahtevnem času je bilo nalog še več, postale so kompleksnejše in za reševanje so morali iskati nove poti. Caritas je dobrodelna ustanova katoliške Cerkve in Ernst Sandriesser je povedal, da je prav v veri dobival moč.

Ljudje, ki so prišli po pomoč, so se spremenili. »Veliko je bilo prosilk in prosilcev, ki še nikoli prej niso potrebovali pomoči,« je povedal ravnatelj. Med njimi so bili tudi takšni, ki so prej lahko sami darovali za pomoč najbolj potrebnim. Naenkrat so se znašli na drugi strani. Pa še nekaj je bilo: lansko leto so morali ljudem pomagati z višjimi vsotami za bone za živila in s podporo za ogrevanje, elektriko ... Iskali so poti, kako priti do ljudi in odkrili so, da lahko dobri stari telefon pri tem zelo pomaga. Jasno se je pokazalo, kako zelo osamljeni so mnogi.

Za mlade in otroke ponuja koroška Caritas učne kavarne, ravno ta teden so odprli v Špitalu že deveto učno kavarno na Koroškem. Kar 99 odstotkov otrok, ki so vključeni v učne kavarne, šolanje uspešno zaključi.

Trgovska poslovodja Marion Fercher je dejala, da »posebni časi zahtevajo posebne ljudi in posebne ukrepe.« Hvaležna je, da je bila solidarnost na Koroškem zelo velika. Pokazalo se je, da ljudje radi darujejo, če le vedo, da se njihov dar porabi namensko. Caritas je ena redkih doborodelnih organizacij, ki vse prihodke in izdatke objavi do centa natančno, vse številke so transparentne. In poročilo je zgledno v celoti pripravljeno tudi v slovenščini.

Lansko leto so zbrali skoraj štiri milijone, veliko večino porabijo na Koroškem. Pa še nekaj je njihovo delo, sicer v ozadju, a zelo pomembno: mnogi pogovori s politiki, ki jim skušajo predstaviti svoje izkušnje s terena, ki naj jim pomagajo pri oblikovanju novih zakonov. Zdravstvena kriza ne sme postati socialna kriza.

Koroška Caritas pokriva neverjetno paleto dejavnosti: od vrtcev do domov za ostarele. Žal občutijo zelo veliko pomanjkanje negovalk in negovalcev. V tem vidijo tudi priložnost, da več mest namenijo za njihovo izobraževanje.

Zaposleni in prostovoljni sodelavci in sodelavke koroške Caritas bodo še naprej z vso vnemo opravljali svoje delo. Zahvaljujejo se, da jih pri tem podpirate.

  • 6.471 ljudi od tega je 3.047 ljudi, ki nikoli niso prosili za pomoč, je lansko leto prejelo finančno podporo in nasvete pri socialnem svetovanju in pomoči.
  • 201.644,43 evrov je bilo izplačanih ljudem v obliki nepovratnih sredstev samo na področju stanovanj za varščino, najemnino, elektriko, ogrevanje, obratovalne stroške ali zamenjavo naprav, ki potrebujejo veliko električne energije.
  • Koroška Caritas se zahvaljuje vsem 8.458 dobrotnicam/dobrotnikom, številnim podpornicam/podpornikom in podjetjem ter kooperacijskim partnericam in partnerjem.
  • 14.843 klicev ljudi v težkih življenjskih situacijah je bilo deležnih telefonskega svetovanja.
  • 878 stanovalcev in stanovalk so celovito oskrbovali v negovalnih domovih Caritas

M. Rihter