Organisation / Organizacija

Nedelja

V srcu povezani

Župnik Michael Joham iz Kotmare vasi predstavlja delovanje v svoji župniji v času izzivov.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Utrinek farnega živlejnja v Kotmari vasi (UM)

V srcu povezani

Zelo težko vidim v času covida-19 kaj dobrega. Ta čas zahteva od mene in od vseh, da vidimo stvari drugače in kljub vsem omejitvam omogočamo stvari, ki so mogoče in nujne. Življenje se javlja: samoumevno ni več mogoče, kaže pa se tudi v odkrivanju novega.

Ostati povezani

Tudi če se ne moremo srečevati, sem povezan z ljudmi v molitvi in tudi njih vabim, da se povežemo v srcu. Nekateri spet bolj zavestno molijo, kadar se oglašajo zvonovi.

Spet bolj uporabljamo tehnične pripomočke: napisati pismo za rojstni dan, poslati elektronsko pošto, poklicati in vprašati, kako gre, poslati sporočilo po videu. Na naši farni domači strani smo pri prvem lockdownu tedensko predvajali spodbudo v obliki filma. Učili smo se komunikacije po spletu.

Praznovanje svete maše

Da more čim več oseb (so)praznovati svete maše, so potrebni naslednji ukrepi:

- zagotoviti higienske ukrepe

- prenos maš iz cerkve z zvočniki pred cerkev

- Praznovanje maš na prostem. Nabavili smo šotore. Ti so stabilni in jih je mogoče hitro postaviti. Pomembno nam ni bilo samo dobro ozvočenje, temveč - še posebej za poletje – da smo imeli senco.

- Poskrbeli smo vse potrebno za snemanje in oddajanje maš v živo. Prijavili smo lastni kanal in ga zasidrali na domači strani župnije.

- Posebna skrb za nas je bilo oblikovanje maše. Maše naj dvigajo srce. K temu veliko pripomore glasba. Cerkveni zbor smo razdelili na več skupi. Tako smo pridobili »soliste« (do štiri osebe), ki sooblikujejo maše. Mašo oblikujejo instrumenti, med njimi tudi orgle.

Priprava na prvo sveto obhajilo

Na osnovi razdelitve v šoli smo priprave na prvo obhajilo opravili v treh manjših skupinah. Otroci in družine, ki niso mogle biti navzoče v cerkvi, so praznovanje spremljali po livestreamu.

Priprava na birmo

Zelo pozitivno smo doživeli birmo naših birmancev v lastni fari. Jeseni smo začeli priprave v manjših skupinah in se tedensko srečujemo po spletu.

Otroška in mladinska pastorala

Socialne in kontaktne akcije. Birmanci in mladina so ostarelim in bolnim ljudem prinesli majhne pozornosti ali pa napisali pisma. Imeli smo dva mladinska akcijska dneva. (1. vožnja z majhnimi avtomobili in plavanje, 2. ustvarjalne delavnice in skupno praznovanje) in več srečanj mladine jeseni.

V zadnjem tednu avgusta smo imeli oratorij, ki se ga je udeležilo 50 otrok in mladincev. Potrebne so bile priprave v majhnih skupinah, iskanje primernih prostorov, da je bil dana distanca.

Z ministranti, če ni mogoče osebnega srečanja, smo povezani po WhatsAppu.

Predavanja, koncerti in seje

Registracija in dodeljevanje prostora ter pozornost na higienske predpise so omogočili taka srečanja.

Čas za spremstvo in pogovore

Dušnopastirski pogovori so bili in so zelo dragoceni. Marsikaj je prav v tem času prišlo na dan. Ob smrtnih primerih in pri bolniškem dušnem pastirstvu je to postalo še posebej vidno.

Lastna skrb

Zase sem ugotovil zavestnejše dojemanje. Opazil sem, da moram zelo zavestno gledati, kako te izzive časa živim in kakšno priložnost vidim v njih. Gre za zadostno spanje, za gibanje, za čas razmišljanja in molitve, za srečanje in izmenjavo mnenja s soljudmi ter za opravljanje nalog s potrpežljivostjo, ljubeznijo in predanostjo.

Michael Georg Joham, župnik v Kotmari vasi