Organisation / Organizacija

Nedelja

Caritas v službi ljudi v letu 2019

Koroška Caritas je predstavila svoje letno poročilo, z darovi v višini 2,55 milijona evrov so uresničili številne projekte.

Direktor Caritas Ernst Sandrieser na tiskovni konferneci (Karl-Heinz Kronawetter)
Direktor Caritas Ernst Sandriesser na tiskovni konferenci (Karl-Heinz Kronawetter)

Učinek Caritas

Letno poročilo 2019 podaja nekaj zaskrbljujočih številk iz študije EU-SILC: 94.000 ljudi na Koroškem, to je 17 odstotkov koroškega prebivalstva, ogroža revščina. To je za odstotek več kot leta 2018. To revščino zaznava tudi Caritas. 6.492 ljudi, od tega 2.590 otrok, so finančno podprli s socialnim svetovanjem ali pomočjo. »Medtem ko se je število prošenj nekoliko znižalo v primerjavi z letom 2018, smo lani zabeležili porast socialne pomoči za 23 odstotkov, pri svetovanjih za 7 odstotkov. Oskrbujemo intenzivneje, ker so tudi težave postale bolj kompleksne,“ je povedal direktor Caritas Ernst Sandriesser, ki je na začetku leta v tej funkciji nasledil sedanjega škofa Jožeta Marketza. Za 6,42 odstotka se je povišalo tudi število oseb, ki iščejo pomoč pri družinskem in življenjskem svetovanju ter pri svetovanju za moške in zasvojene. 5.603 moških in žensk je v 20.920 pogovorih koristilo svetovalne pogovore oziroma terapije. 14.245-krat je zazvonil telefon v stiski, kjer so 227-krat pomagali po spletu in v telefonskem pogovoru.

Kdo je potreboval pomoč

Predvsem samohranilke in samohranilci, družine s številnimi otroki, starejše, telesno ali psihično bolne osebe, ki imajo finančne težave, pri čemer primanjkuje denarja za bivanje, hrano in obleko. Caritas je hitro in nebirokratsko pomagala: s skoraj 180.000 evri za hitro pomoč – 809 primerov – že samo z dobropisi za bivalne stroške in obleko v vrednosti 325.000 evrov. Razdelili so 6.935 toplih obrokov in imeli so 8.721 svetovanj za dnevno 62 obiskovalcev v domu za brezdomce „Eggerheim“. Caritas je dejavna tudi ob primerih katastrof v deželi. Ob lanskih neurjih na zgornjem Koroškem je pomagala prizadetim družinam in je pomagala z 89.200 evri.

Varčno, a učinkovito

Če Caritas vidi stisko, je dejavna – s pomočjo 666 prostovoljcev, 6.602 darovalci, angažiranimi podjetji in kooperacijskimi partnerji. Ernst Sandriesser in finančna poslovodkinja Marion Fercher sta se zahvalila za njihovo zaupanje. „Omogočajo nam pomagati in spremljati ljudi v stiski!« Caritas deluje tudi na področjih nega, ljudje s hendikepom, šole in otroška oskrba. „Na vseh področjih smo leta 2019 na vseh področjih uporabili več ko 46,4 milijona evrov, pri čemer znašajo stroški za administracijo 4,57 odstotka,“ tako Fercher „Uporabo sredstev preverjamo večkrat. Zagotavljamo, da ravnamo odgovorno.“ Leta 2019 je Caritas prejela 2,55 milijona evrov denarnih in stvarnih darov. Več ko 1,8 milijona evrov je izdala za ljudi v finančnih, socialnih in duševnih stiskah. 660.000 evrov so uporabili za hrano, izobraževalne projekte in pomoč v tujini.

„Vsak človek je pomemben“

S stanjem 15. junija 2020 je bilo 25.174 ljudi na Koroškem prijavljenih na Uradu za brezposelne in 68.336 ljudi opravlja delo s skrajšanim delovnim časom. Caritas pričakuje zaostritev revščine kot posledico pandemije. Ko bodo ljudje izdali prihranjen denar in bo treba plačevati najemnino in ko bo ukinjeno delo s skrajšanim delovnim časom. Ena tretjina od 600 ljudi, ki so se od začetka krize sredi maja oglasili pri Caritas, še nikoli ni imela stikov do te ustanove. Za 100 odstotkov se je v tem časovnem obdobju povišalo število 337 svetovanj zasvojenih. Da je stiska velika in so se zaostrili pogoji na delovnem trgu, dokazuje, da so se za maj 2020 povišale prošnje za socialno pomoč pri moških za 137 odstotkov. – In to z dejstvom, da običajno moški ne toliko zaprosijo za pomoč kot ženske.
„Poleg brezposelnosti sta osamelost in izolacija hujša stranska učinka bolezni covid-19. Zato si je treba v prihodnje izmisliti kaj boljšega kot pa socialno distanco in prepoved obiskov,“ je prepričan direktor Caritas Sandriesser. Računa s tem, da se bo povišala socialna neenakomernost kot poledica pandemije. „Zato ne maram besede sistemsko pomembno. Sistemsko pomembnega človeka ni. V vsaki družini je sistemsko pomemben oče ali mati, ki izgubi delo.«

Dobri poklicni izgledi na socialnem področju

Visoka brezposelnost je lahko tudi priložnost za nego, kjer trenutni primanjkujejo strokovni sodelavci. Šole Caritas, na katerih je še nekaj prostih mest, pripravljajo zainteresirane na socialne poklice in izobražujejo strokovne sodelavce na področju nege starejših in prizadetih. Kdor želi zbirati izkušnje na socialnem področju, je pri Caritas dobrodošel kot civilnik.

Izzivi za prihodnost

Direktor Caritas Sandriesser se pri svojem delu lahko zanese na nad 900 glavnopoklicnih sodelavcev. Glede na 100-letni jubilej, ki ga bodo obhajali naslednje leto, je dejal: „Že 99 let smo na strani ljudi, ki si ne morejo pomagati sami. Težave in vzroki za stisko se spreminjajo kakor lani žrtve neurij na zgornjem Koroškem.“ Sandriesser je pozval glede na geslo Caritas „Mi>jaz“ na solidarnost vseh, da lahko mojstrimo izzive prihodnosti skupno. „Sprememba podnebja in neurja nas bodo v naslednjih 100 letih še bolj postavljala pred izzive in bo to, globalno gledano, postala socialna kriza stoletja. Zato podpiram poziv verstev za podpis ljudske iniciative za zaščito podnebja. In prosim vse Korošce in Korošice, da podpirajo delo Caritas!“

Caritas Kärnten
AT40 2070 6000 0000 5587
Geslo: JB 19 – Moj dar za Caritas

ali po spletu:
www.caritas-kaernten.at/spenden
Letno poročilo 2019: www.unser-wirken.caritas-kaernten.at