Organisation / Organizacija

Nedelja

Trije kralji iz Št. Petra na Vašinjah v Hofburgu in parlamentu

Za mir, človekove pravice in ukrepe proti podnebnim spremembam - o tem so spregovorili ob obisku treh kraljev pri avstrijskem zveznem predsedniku in v parlamentu.

Trije kralji iz vse Avstrije so 30. decembra predali blagoslov avstrijskemu zveznemu predsedniku Alexandru Van der Bellnu in njegovi ženi Doris Schmidauer. Sporočilo miru vsebuje željo po medsebojnem spoštovanju, mirnem sožitju in blagru za vse ljudi, ki živijo v naši deželi - ne glede na njihovo izvor, njihovo vero in njihov socialni položaj. Trije kralji so prinesli s seboj tri darila: jablano kot simobl za ohranjanje stvarstva, čokolado pravične trgovine kot simbol za socialno in ekološko proizvodnjo in ruto iz Kenije kot signal za povezanost z ljudmi v drugih delih sveta.

Koroško je letos zastopala fara Št. Peter na Vašinjah. Sprejem v dunajskem Hofburgu je bil poln spoštovanja za velik angažma Akcije treh kraljev. Z darovi letno podpirajo 500 projektov v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. V 65 letih so trije kralji nabrali okoli 450 milijonov evrov.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je zahvalil za velik angažma 85.000 kraljev v Avstriji. Povedal je, da ni nič pomembnejšega, kot je mir v deželi, in da trije kralji prinašajo sporočilo miru vsem ljudem. To je znamenje odprtosti in tako so trije kralji poslaniki človeškosti. Predsednik se je zahvalil tudi avstrijskemu prebivalstvu, ki rado odpre svoje denarnice. S tem lahko res podpirajo odlične projekte, je dejal Van der Bellen.

Jakob Haijes, predsednik Katoliške otroške mladine, se je predsedniku zahvalil za podporo Akcije treh kraljev in poudaril, da je bila pred 30-imi leti sklenjena konvencija za otrokove pravice, a ja treba na tem področju še veliko narediti. "Boriti se moramo proti revščini otrok, zavzemati se za izobraževanje otrok in dostop do pitne vode ter omogočiti, da imajo vsi otroci dovolj hrane."

Trije kralji so obiskali tudi avstrijski parlament in predstavili tri želje: prizadevanje proti revščini otrok - šola namesto otroškega dela, varstvo otrokovih in človekovih pravic ter boj proti podnebnim spremembam.