Organisation / Organizacija

Nedelja

Tako krepimo jezikovno samozavest otrok

Georg Gombos je prejel letošnjo Einspielerjevo nagrado

Inzko, Kramer, Georg Gombos, Krištof (Rihter/Nedelja)
Inzko, Kramer, Georg Gombos, Krištof (Rihter/Nedelja)

Štefan Kramer je na začetku svoje lavdacije prižgal svečko. Ob tem je dejal: »Današnji slavnostni govor sem že začel simbolično. Simbol večera je srce.«

Georg Gombos je odprl srce »za delo na področju večjezičnega izobraževanja, za raziskovalno področje dvojezičnega izobraževanja manjšin, za ohranitev in posredovanje slovenskega jezika na Koroškem. Svetloba sveče, ki gori v tem simbolnem srcu, naj bi nas spomnila tudi na sopotnike, ki danes ne morejo praznovati z nami. Veš, da imam v mislih Jožeta Blajsa – ki je bil zate in zame zvest spremljevalec,« je dejal Kramer. Spomnil je na Koroško v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »V izobraževalni krajini predšolske vzgoje skorajda ni bilo strukturiranih dvojezičnih vrtcev, o jaslih pa takrat skorajda ni bilo govora. Številni starši in pozneje izvajalci vrtcev so si prizadevali, da bi v različnih občinskih vrtcih začeli izvajati program vzgoje in varstva otrok v slovenskem jeziku. V večini primerov neuspešen poskus. Če vam nihče ne pomaga, si pomagajte sami – in ustvarite kaj novega! Sledile so zasebne pobude. V letih 1997/98 je bil v Borovljah na zasebno pobudo ustanovljen dvojezični vrtec Jaz in ti – Du und ich. Franc Wutti in Roman Verdel sta želela pripraviti koncept vrtca, ki bi vključeval tudi poučevanje slovenskega jezika. Za pomoč sta zaprosila pedagoškega znanstvenika Dietmarja Larcherja.« Prav on je priporočil Georga Gombosa »in tako se je začelo dolgo skupno potovanje po politični, zgodovinski in jezikovni pokrajini Koroške,« je povedal Kramer.

Znanstvenemu preučevanju dvojezične vzgoje je Georg Gombos posvetil več ko 60 publikacij. Spoznal je, da so za pedagoško delo potrebni jasni koncepti za pedagoško osebje, starše, nosilce in politike. Za dobro pridobivanje jezikovne kompetence potrebujemo neprekinjeno jezikovno izobrazbo od jasli do mature. V zadnjih dveh desetletjih se je povečala zavest, kako pomembni so za učenje jezikov ustrezni pedagoški instrumenti,« je poudaril Kramer in se dobitniku letošnje Einspielerjeve nagrade zahvalil, da je »s svojim znanstvenim delom prispeval, da se v dvojezičnih elementarnih ustanovah na Koroškem v vrtčevskem vsakdanu strokovno in starosti primerno, poleg nemškega jezika enakopravno in samozavestno živi slovenščina. Tako krepimo jezikovno samozavest otrok.«

Georg Gombos je v zahvalnem govoru povedal, da se je rodil kot otrok madžarskih beguncev na Dunaju, kjer je tudi odraščal. »V vrtec sem prišel brez znanja nemščine, možnosti dvojezične madžarsko-nemške izobrazbe pa takrat ni bilo, tudi kasneje v šoli ne. Po vsej verjetnosti si zaradi moje biografije že lahko predstavljate, zakaj mi je bilo in mi je še vedno tako pomembno spodbujanje učenja jezikov v izobraževalnih ustanovah.« Izpostavil je velik pomen dvojezičnih vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcih in njihovo posebno nalogo. Zahvalil se je osebam, ki so ga skozi leta spremljale in podpirale, posebno zahvalo pa je namenil prav »elementarnim pedagoginjam, s katerimi sem dolga leta in desetletja sodeloval.« Veselil se je, da je dolgoletno delo počaščeno z Einspielerjevo nagrado.

Einspielerjevo nagrado podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza. Letošnja podelitev je bila v sredo, 15. novembra. Tudi pri petju je bilo v ospredju srce. Prepeval je Mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi, ki ga vodita Paula Schein-Kontschitsch in Sonja Woschitz. Andrej Einspieler, po katerem je nagrada poimenovana, je bil rojen 13. novembra 1813 v Svečah. Bil je duhovnik, založnik, politik, publicist, ustanovitelj več časopisov, profesor krščanskega nauka, duša začetka Mohorjeve družbe, svoje nauke pa je potrjeval z radodarnostjo.