Organisation / Organizacija

Nedelja

Sveti angel varuh moj …

2. oktober: praznik sv. angelov varuhov

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Angel v svetlobi: delo Marte Kunaver (Nedelja)

Sveti angeli varuhi so duhovna bitja, o katerih Sveto pismo govori pogosto. Kristjani so že v 3. in 4. stoletju začeli angelom varuhom izkazovati posebno češčenje in se jim tudi priporočati v molitvi. Poseben praznik angelov varuhov je nastal v 15. stoletju v Španiji, papež Klemen X. ga je leta 1670 razširil na vso Cerkev in za praznik določil 2. oktober.

Sveti Bazilij Veliki je v 4. stoletju učil, da ima »vsak vernik ob strani angela kot varuha in vodnika, ki ga vse življenje ščiti, varuje in vodi.« Sveti Bernard iz Clairvauxa je v 12. stoletju učil, da so angeli varuhi dokaz, »da nam nebesa ne odrekajo ničesar, kar nam bi bilo lahko v pomoč« in da nam zato postavljajo »ob stran nebeške duhove, da bi nas varovali, poučevali in vodili«. Anton Opetnik, župnik v Grabštanju, se že dolga leta zanima za angele in nadangele. Dekan dekanije Tinje je pristojen tudi za vprašanja eksorcizma, vednost in znanje rad deli.

Kaj so angeli?
Angeli so duhovna, netelesna bitja in so z vsem svojim bitjem božji služabniki in sli. Kot duhovna bitja imajo um in voljo: so osebna bitja in neumrljivi. Sveto pismo pravi, da »vedno gledajo obličje mojega nebeškega Očeta« (Mt 18,10) in »izvršujejo njegova povelja, poslušni njegovi besedi« (Ps 103,20). Kristus je središče angelskega sveta. »Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim . . .« (Mt 25,31)

Katere angele poznamo?
Najbolj znani so nadangeli, po imenu sv. Mihael, sv. Gabriel in sv. Rafael. V knjigi preroka Danijela je zapisano, da se je sv. nadangel Mihael boril proti knezu perzijskega kraljestva: »Mihael, eden od prvih knezov, mi je prišel na pomoč«. In še: »Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je postavljen nad sinove tvojega ljudstva.« (Dan 12,1). Njegovo ime pomeni »kdo, kakor Bog?«
Sv. nadangel Gabrijel se je prikazal Zahariju, ko je opravljal duhovniško službo v templju. Naznanil mu je, da bo njegova žena Elizabeta, ki ni bila rodovitna, spočela in rodila sina. A on mu ni verjel. Marija pa, ki ji je tudi oznanil, da bo postala mati zveličarja, mu je verjela. Vprašala ga je za pot: Kako se naj to zgodi? (Glej Lk 1) Njegovo ime pomeni »božji mož« ali »božji junak« in »Bog se je izkazal močnega«.
Sv. nadangel Rafael pa spremlja Tobija na njegovi poti v medijsko deželo. Njegovo ime pomeni: »Božje zdravilo« in »Bog je ozdravil!« Postavljen je nad vse bolezni in nad vse rane človeških rok.

Kakšna je njihova naloga?
Angeli so naši zavetniki in pomočniki. Prepričan sem, da nas oni varujejo in tudi opominjajo. Deležni smo blagoslova in skrivnostne in mogočne angelske podpore. Ponižno prosimo, naj angeli spremljajo naše rajne pred obličje Najvišjega pri pogrebnem bogoslužju. Od otroštva do smrti spremljajo človekovo življenje njihovo varstvo in njihove priprošnje.

Kakšen pomen imajo angeli in nadangeli v naši družbi in v naši veri?
Koliko se zmeni naša družba za angele, na to lahko vsak sam odgovori. Zame imajo velik pomen, ker sem vedno spet deležen njihove pomoči. Ali se tega vedno zavedam, to je pa druga stvar.
V Sv. pismu stare in nove zaveze je toliko primerov, kako so angeli prevzeli vodstvo ali pa varstvo, bili so tisti, ki so odprli Petru vrata iz zapora. Vedno so imeli nalogo, da izvršujejo in razodevajo božje načrte ljudem, ki so bili za to odprti (npr. Abraham, Jakob, izraelsko ljudstvo, Gideon in drugi).

So angeli podobni človeku?

Angeli so duhovi, zato so za nas nevidni. Da pa jim lahko sledimo, se včasih pokažejo tudi v človeški podobi.

Kako pridem v stik z angeli?
Angelu lahko sledim, če skušam živeti po božji volji. Komunikacija je mogoča v molitvi. Seveda mi ne odgovarjajo tako, kot to mi doživljamo v človeških odnosih. Njegov dotik ter namig ali »odgovor« je lahko kakšna spontana misel ali nekaj, kar me nagovarja k dobremu.

Kaj je še pomembno povedati o angelih?

Izvedel sem o doživetju mlade gospe, ki je bila na duhovnih vajah na temo o angelih. Ob koncu tega srečanja se je podala po najkrajši poti skozi temne ulice do železniške postaje. Kar naenkrat je začutila, da jo je nekdo zasledoval in se je obrnila in zagledala moškega s temnim pogledom. Začutila je nevarnost in v duhu zaklicala, da naj jo brani angel varuh. V tem hipu se je ta moški obrnil in jo zapustil.

Ko je prišla domov, je slišala v poročilih, da je iz zapora pobegnil zelo brutalen zapornik. Poklicala je policijo in opisala »srečanje« s tem človekom. Policija ga je našla in ga zasliševala. Povedal jim je, da je kar naenkrat ob tej mladi ženi videl dva »močna moža« in da se z njima ni hotel kosati. Policija je vprašala nato mlado žensko, zakaj ni povedala, da je imela spremstvo? Tedaj se je spomnila, da je v tej sili poklicala angela na pomoč.

Angeli so tudi v sodobni glasbi priljubljena tema, je povedal Hanzi Kežar, urednik pri Slovenskem sporedu ORF na frekvenci Radio Agora pristojen za glasbo in produkcijo oddajnih elementov. Sam v angele veruje, kakor pravi, »včasih bolj, včasih manj.«

Katere pesmi obravnavajo tematiko o angelih?

Hanzi Kežar: Sodobne glasbe na to tematiko je ogromno. Angeli se pojavljajo v najrazličnejših žanrih, od popevke do najbolj trdega rocka. V krščanstvu in tudi v drugih verah so angeli visoka duhovna bitja, pomočniki, vodniki in zaščitniki, to se zrcali tudi v sodobnih pesmih, kjer se angele nagovarja s prošnjo, da varujejo najdražje, najljubšo, najljubšega, jih ščitijo in vodijo na življenjski poti. Druge pesmi so lahko tudi bolj žalostne narave po izgubi kakšnega ljubljenega človeka, ko so angeli naprošeni, da jih čuvajo v nebesih ali v drugih sferah. Zelo pogosta tematika v sodobnih pesmih je tudi primerjava z angeli. Angeli so v naših predstavah nekaj božansko lepega in zato jih primerjamo z ljudmi, ki jih ljubimo. V glavnem se te primerjave nanašajo na nežnejši spol, da imajo angelski obraz, angelske lasje, angelske oči, angelsko postavo itd.

Kako izbirate glasbo? Koliko »angelskih pesmi« slišimo na slovenskem sporedu?

Hanzi Kežar: Na našem sporedu imam okoli 30 sodobnih pesmi, ki opevajo angele. Izbiram po glasbeni zvrsti, ki je primerna za naš radio. (Če bi v Slovenskem sporedu uvrstil pesem »Engel« nemške formacije Rammstein, bi verjetno razjezil marsikatero poslušalko/poslušalca. Poleg tega pa pesem nič ne izpove.) Najbolj priljubljene slovenske pesmi so npr. »Naj angeli te čuvajo« Natalije Verboten, »Angel nad menoj« Vilija Resnika, »Angel varuh moj« Domna Kumra oz. Božidarja Wolfanda.

Papež Frančišek pravi:

»Naš angel varuh ni samo z nami, ampak tudi gleda Boga Očeta. Je v odnosu z njim. Je vsakodnevni most. Od trenutka, ko se prebudimo, do trenutka, ko gremo v posteljo, nas spremlja. Je vez med nami in Bogom Očetom. Angel predstavlja vsakdanja vrata, odprta v transcendenco, v srečanje z Očetom. Angel mi pomaga hoditi, kajti gleda Očeta in pozna pot. Ne pozabimo teh spremljevalcev na poti.«

Molitev:

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj.

Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani.

Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

Iz Svetega pisma:

»Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih! Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 18,10)

»Glej, angela pošljem pred tvojim obličjem, da te obvaruje na poti in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil. Pazi nanj in poslušaj njegov glas; ne upiraj se mu, ne bo namreč prenašal vašega zavračanja, ker je moje ime navzoče v njem! Če boš poslušal njegov glas in storil vse, kar porečem, bom sovražnik tvojih sovražnikov in nasprotnik tvojih nasprotnikov. Ko bo torej šel moj angel pred teboj« (2 Mz 20, 20-23a)

Psalm 91 pravi: »Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.«

Pripravila Alexandra Praster.