Organisation / Organizacija

Nedelja

V središču otroci od enega do treh let

Nova izobraževalna ponudba za dvo- in večjezičnost

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Predstavili so novo izobraževalno ponudbo (Nedelja)

Dom v Tinjah in Inštitut za izobraževanje in svetovanje v Celovcu sta razvila novo izobraževalno ponudbo za pedagoške delavke in delavce, ki delajo z otroki v jaslih ali se z njimi srečujejo kot varuške in varuhi. Gre za jezikovno senzibiliziranje pedagoških delavcev v zgodnji dvo- in večjezičnosti za do triletne otroke.

Daniel Sturm, izobraževalni referent Doma v Tinjah, je poudaril, da nastajajo na Koroškem v nekaterih občinah dvojezične jasli. Kar pa manjka, je izobrazba, ki usposablja pedagoške delavce, kako ravnati z dvema jezikoma, s katerima se srečujejo enoletni do triletni otroki. Koncept za to pilotno izobraževalno ponudbo – nekaj novega ne le na Koroškem, ampak po vsej Avstriji – je izdelal Vladimir Wakounig. Poudarja, da tu ne gre za jezikovno izobraževanje, »temveč gre za držo strokovnega personala do dvo- in večjezičnosti«. Gre za to, kako dvo- in večjezičnost posredujejo otrokom, gre tudi za ostrenje odnosa dvo- in večjezičnosti strokovnega personala in gre tudi za to, kako v ta proces vključevati starše otrok. »Gre za to, kako otrokom med enim letom in tremi leti ponuditi življenje v dveh jezikih in jih narediti za del vsakdanjika, predvsem pa gre za zgled pedagogov, kako enakopravno ravnati z dvema ali več jeziki.«

Cikel predavanj o zgodnji dvo- in večjezičnosti za do triletne otroke obsega štiri module. Namen cikla je posredovati zavest o pomembnosti zgodnjega dvo- in večjezičnega izobraževanja in pospeševati občuteno jezikovno prakso pri lastnem pedagoškem delu. Za oblikovanje dvo- in večjezičnih interakcij je potreben jezikovno-pedagoški koncept, ki podpira jezikovno izobraževanje. Izobraževanje bo potekalo v obeh deželnih jezikih.

Prvi modul (Verena Punter: Pedagoški pristopi in podobe človeka) obravnava samopodobo pedagoških delavk in delavcev in njihovo osebno podobo o otrocih. Gre za spoštovanje in vključevanje vseh otrokovih življenjskih okolij ter vseh njegovih prvih družinskih jezikov.

Drugi modul (Zwetelina Ortega: Ravnanje z zgodnjeotroško dvo- in večjezičnostjo) obravnava pomen zgodnje jezikovne izobrazbe kot trajen in dolgoročni proces. Govor bo o jezikovno-spodbudnem ozračju, o sodelovanju s starši in spremljanju otrokovega jezikovnega znanja.

Tretji modul (Georg Gombos in Samo Wakounig: Kvalitetna področja dvo- in večjezičnega jezikovnega izobraževanja) obravnava kakovost jezikovnega vnosa, ki je ključnega pomena pri učenju jezikov. Gre za zavestno refleksijo lastne uporabe jezika in lastnega pristopa do dvo- in večjezičnosti. Poseben pogled bo usmerjen na uporabo slovenščine in kakšno mesto ima kakšen jezik v teku dneva.

Četrti modul (Zwetelina Ortega: Izobraževalno partnerstvo s starši ali skrbniki) se bo posvetil razlagi in razpravi o jezikovno-pedagoških konceptih. Šlo bo za preplet družinskega in institucionaliziranega jezikovnega izobraževanja in za obveščanje, svetovanje, spremljanje in podporo staršev ali skrbnikov ter za razvijanje spoštljivega izobraževalnega partnerstva.

Zgodnja dvo- in večjezičnost za triletne otroke v štirih modulih. Od oktobra 2022 do aprila 2023. Prijave in informacije: office@sodalitas.at; tel. 04239 2642.