Organisation / Organizacija

Nedelja

Spominska maša za škofa Paulitscha

Prvi krški škof neplemiškega rodu

Prijatelji Romarske poti škofa Jakoba Peregrina

Spominska plošča na cerkvi v Št. Rupertu v Celovcu (Gotthardt)
Spominska plošča na cerkvi v Št. Rupertu v Celovcu (Gotthardt)

Paulitscha so prosili škofa Jožeta Marketza, da z njimi v četrtek, 16. julija, v cerkvi v Št. Rupertu v Celovcu obhaja dvojezično spominsko mašo za tega premalo znanega škofa.

Pred bogoslužjem je diakon Siegfried Muhrer številnim zainteresiranim v šentrupertskem župnišču predstavil živlljeje škofa Paulitscha.

Škof Jakob Peregrin Paulitsch (1751-1827), doma v Glinjah, je bil od leta 1824 do leta 1827 krški škof. Leta 1774 je bil posvečen za duhovnika, leta 1777 je postal subregens semenišča, šest let kasneje mestni župnik fare sv. Petra in Pavla. Nadvojvodinja Maria Anna, sestra cesarja Jožefa II., ki je od leta 1781 živela v Celovcu, je poklicala Paulitscha kot dvornega župnika k cerkvi sv. Elizabete, Maria Anan je posebej podpirala to cerkev. Leta 1792 je bil Paulisch poklican v krški stolni kapitelj kot prvi neplemič, škof Salm je Paulitscha imenoval za generalnega vikarja leta 1809, leta 1818 je bil imenovan za stolnega prošta. 30. maja 1824 je Jakob Peregrin Paulitsch postal škof, po 352 letih prvi koroški škof. 5. januarja 1827 je škof Paulitsch umrl in bil pokopan na pokopališču v Št. Rupertu.

Škof Jože Marketz je v svoji pridigi poudaril, da je bil škof Paulitsch prvi krški škof, ki ni bil plemiškega rodu. Prav tako pa je tudi sin revne slovenske družine iz Glinj pri Borovljah. Ni se rodil v bolnišnici, ampak ob šestih zjutraj pod drevesom blizu Žihpolj, ko je bila mama iz Glinj na poti na tržnico v Celovec. Revščina ga je spremljala tudi pri študiju, saj je bil močno odvisen od miloščine drugih. Marketz je poudaril Paulitschev posebni odnos do molitve in Boga, ki ga je prejel od doma, vedno pa je imel odprto srce posebno za reveže. »Škof Paulitsch je bil znan kot dobrotnik revežev. »Za nas vse je njegovo življenje izziv, da ga posnemamo v molitvi in v izvrševanju dobrih del,« je poudaril škof Marketz. Za posrečen glasbeni odtenek pri spominski maši je poskrbel ansambel Drava.