Organisation / Organizacija

Nedelja

Solidarnost za stolnega prošta Guggenbergerja

Forum odgovornih kristjanov (Forum mündiger Christ/innen) je vabil na solidarnostno srečanje za odpoklicanega škofijskega administratorja Engelberta Guggenbergerja v celovško stolnico. Več sto vernikov iz vse Koroške se je odzvalo povabilu.

Solidarnostna akcija je bila sprva načrtovana za trg pred stolnico 3. julija, vendar se je več kot 600 vernikov zbralo v stolnici, kamor je vabil Forum odgovornih kristjanov. Kakor je povedal stolni župnik Allmaier, “tako postaja vidno, da prihaja protest iz srede cerkve, iz srede naše vere”.

Vsebinsko težišče so bili štirje govori predstavnikov Foruma odgovornih kristjanov. Spregovorili so predsednik obratnega sveta Gabriel Stabentheiner, nekdanja predsednica Katoliške akcije Avstrije Gerda Schaffelhofer, dekan Jurij Buch in škofijski kancler Jakob Ibounig. V govorih so izrazili svojo solidarnost z odpoklicanim škofijskim administratorjem s stolnim proštom Guggenbergerjem. Dodatno pa so odločno zahtevali objavo rezultatov škofijskega poročila in apostolske vizitacije nadškofa Franza Lacknerja. Dekan Jurij Buch je v slovenskem delu govora poudaril, "da nam ni vseeno, kar delajo s Cerkvijo". Številni ljudje so mi v zadnjem času vedno znova povedali isto: "To ni več moja Cerkev. In sam nimam več argumentov, da bi jim ugovarjal. Meni kot dekanu štirinajstih far gre podobno. Rad opravljam svojo službo dekana, vendar zaenkrat pustim to službo mirovati, dokler v naši škofiji ne bo spet zavladala razumnost. Moja vest mi ne dovoljuje, da služim strukturi, ki prizadeva rane mojemu srcu. Nisem lutka, ki jo vodi Rim ali od Rima odposlana oseba v Celovcu."

Vsi govorniki so počastili tudi vlogo celotnega stolnega kapitlja med leto trajajočo sedisvakanco. Stolni kapitelj je vseskozi in skupaj z Engelbertom Guggenbergerjem vodil krško škofijo transparentno in v partnerstvu, kakor je povedal povezovalec večera Maximilan Fritz.

Nadalje je Forum odgovornih vernikov vse udeležence povabil, da se do objave rezultatov vsako sredo ob 18. uri zberejo k molitvi v celovški stolnici. Stolni župnik Allmaier je skupno z verniki molil za deželo, stolni prošt Engelbert Guggenberger pa je ob koncu srečanja blagoslovil vse navzoče. Srečanje v stolnici sta glasbeno oblikovala Trio Drava in člani cerkvenega zbora iz Št. Jakoba v Rožu pod vodstvom Hanzija Stickra. Mogočno je zadonela tudi slovenska Marijina pesem.

Podpisna akcija: Koroški verniki pozivajo Rim

Katoliška akcija je dala pobudo za podpisno akcijo za transparenco v škofiji.

Tukaj lahko podpišete peticijo: https://www.openpetition.eu/at/petition/online/kaerntens-glaeubige-appellieren-an-rom

Na spodnji povezavi na nemški spletni strani lahko prisluhnete vsem govorom solidarnostnega srečanja v celovški stolnici.