Organisation / Organizacija

Nedelja

Solidarnost in skrb vernikov na Koroškem

Molitev za škofijo, podpisna akcija in solidarnostno zborovanje

MOLITEV ZA ŠKOFIJO

Celovška stolnica (Rihter/Nedelja)
Celovška stolnica (Rihter/Nedelja)

Duhovniki krške škofijo so vabili na skupno molitev s stolnim proštom Guggenbergerjem v celovško stolnico.

Z molitvijo za škofijo s stolnim proštom Engelbertom Guggenbergerjem so koroški duhovniki krške škofije vabili v ponedeljek, 1. julija, ob 18. uri v celovško stolnico kot znamenje skupnsoti, solidarnosti in zahvale. Pobudo za to molitev sta dala predsednik dekanijske komisije dekan Herbert Burgstaller in vodja referata za duhovnike Johann Sedlmayr. Molitev v stolnici naj bi bila viden znak zahvale stolnemu proštu Guggenbergerju za njegovo odločno in neutrudno delo kot škofijski administrator. Hkrati je služila molitev prošnji za dobro prihodnost škofije v konstruktivnem in spoštljivem sodelovanju z aspostolskim administratorjem vojaškim škofom Wernerjem Freistetterjem.

Podpisna akcija: Koroški verniki pozivajo Rim

Katoliška akcija je dala pobudo za podpisno akcijo.

Pričakujemo 21. stoletju primerno in iskreno objasnitev dogodkov preteklih let, da bi čim prej spet zavladal mir v verski skupnosti.

Želimo, da je za sleherno dejanje in odločitev v povezavi z novim cerkvenim vodstvom najvišje merilo blagor naše škofije. Prav tako zahtevamo, da naj bo vsaka prihodnja odločitev jasna in vsem vernikom posredovana razumljivo.

Krščansko ravnanje je dnevna skrb številnih katoličank in katoličanov. Tako ravnanje pričakujejo verniki za škofijo v celoti. To velja tudi za ponižno in odgovorno ravnanje z oblastjo, za primerne nadzorovalne mehanizme, kakor tudi za sodelovanje med laiki in duhovniki v duhu evangelija, ki spodbuja in vodi Cerkev po drugem vatikanskem koncilu.

Poudarjamo, da je Cerkev več, kakor le peščica uradnih nosilcev s svojim vedenjem, temveč da se Cerkev odraža po številnih različnih ljudeh in stvaritvah v deželi, kjer se dogaja mnogo dobrega. Naša želja je, skupaj s krščanskim oznanilom vse to spet postaviti v ospredje.

Tukaj lahko podpišete peticijo: https://www.openpetition.eu/at/petition/online/kaerntens-glaeubige-appellieren-an-rom

„Solidarnost z Engelbertom Guggenbergerjem“

„Proti prikrivanju zadeve Alois Schwarz“

v sredo, 3. julija, ob 18. uri na trgu pred celovško stolico

Odstavitev doslejšnjega škofijskega administratorja Engelberta Guggenbergerja je naletela na veliko nerazumevanje med prebivastvom, pri glavnopoklicnih in častnih sodelavcih in sodelavkah in v koroški duhovščini. Želja številnih ljudi je, da tega ne sprejmemo samovoljno in želimo izraziti protest ter se postaviti za delo Engelberta Guggenbergerja.

Solidarnostno zborovanje organizirajo osebe, ki so se združile v „Forum odgovornih kristjanov“.

Gabriel Stabentheiner

Za vprašanja sem na voljo kot govornik foruma ODGOVORNI KRISTJANI: 0676 8772 1925.