Organisation / Organizacija

Nedelja

Sinodalni proces: avstrijsko besedilo je objavljeno

Osrednje želje avstrijskih katoličanov in katoličank so mdr. pravičnost spolov, pospreševanje vloge žensk in udeleževanje v Cerkvi

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Tiskovna konferenca z leve: dunajska pastoralna teologinja Regina Polak, nadškof Franz Lackner (predsednik Avstrijska škofovske konference), innsbruška rektorica KPH Petra Steinmair-Pösel (Slika: Kathpress / Michaela Greil)

Verodostojna, blizu življenja in razumljiva – takšna naj je Cerkev, da lahko izpolnjuje svojo nalogo, biti znamenje božje ljubezni za vse. To so opažanja in želje, ki so jih izrazili ljudje v okviru sinodalnega procesa v Avstriji. Ta zapažanja so zapisana na desetih straneh »Nacionalne sinteze«.

Teh deset strani povzetka sinodalnega procesa v Avstriji so 15. septembra poslali v Vatikan, v sredo, 21. septembra, pa predstavili javnosti na Dunaju. Avstrijska sinteza »zrcali pestrost gledanj in mnenj«, kakor je zapisano v vodilu za sinodalni proces.

Regionalna in globalna raven.

Povzetek razlikuje dvoje področij. Najprej so to zadeve, ki jih je mogoče v smislu sinodalnih želja uresničiti na ravni župnije in škofije. Tu gre za pravičnost na področju spolov, predajanje cerkvenih vodstvenih struktur v roke žena, izgrajevanje sodelovanja in soodločanja na vseh področjih, vključevanje vernic in vernikov v liturgijo, trud za razumljivejši jezik v liturgiji in oznanjevanju, pastoralno spremljanje ljudi, ki so na različne načine izključeni iz cerkvenega življenja, odkrito govorjenje o spolni zlorabi, pospeševanje verske izobrazbe … Ob tem pa obstajajo želje, ki jih je treba nagovoriti na odgovarjajočih cerkvenih ravneh. Tu gre za pripustitev žena k posvečenju in s tem povezanimi službami, celibat kot pogoj za pripustitev k posvečenju, adaptacija mnenj cerkvenega učiteljstva ob upoštevanju napredujočega razodetja Svetega Duha (na primer spolna morala).

Ohranjati in obnavljati.

Nacionalno sintezo in spremno besedo odgovornih škofov Franza Lacknerja in Jožeta Marketza lahko preberete na spletni strani avstrijske škofovske konference: www.bischofskonferenz.at. V spremnem pismu pišeta škofa: »Vsebinsko je povpraševanje nakazalo mnogo takega, kar je treba ohraniti in mnogo tega, kar je treba inovativno razviti.« Oktobra 2023 se bodo srečali škofje z vsega sveta na sinodi z naslovom »Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo«. Sinode se bo udeležil kot predsednik Avstrijske škofovske konference Franz Lackner. Kontinentalnega srečanja v Pragi 2023 se bosta udeležili članica petčlanskega avstrijskega sinodalnega odbora pastoralna teologinja Regina Polak in članica uredniškega odbora Petra Steinmair-Pösel.

Dobesedno iz sinodalnega papirja

»Kako moremo priti od poslušanja v dejanja? Tu se pojavlja predvsem skrb, da sinodalni proces ne bo prinesel nobenih otipljivih rezultatov.« (Poslušati in se javiti k besedi)

»Tudi pojem ,sinodalnost‘ je bil včasih spotika, ker se ta v vsakodnevnem jeziku ljudi ne pojavlja.« (Težave)

»Neenako obravnavanje žena in moških v Cerkvi razočara in frustrira. Kritični glasovi opozarjajo, da je le malo moških mogoče pridobiti za stalno službo ter da se vlogi moških zunaj posvečenih služb posveča premalo pozornosti.« (Sopotnice in sopotniki)

»Trud, učiti se aktivnega poslušanja, ki vsebuje tudi elemente tišine, se je izkazal kot centralni v prihodnost usmerjeni element sinodalnega procesa.« (Duhovna dimenzija)