Organisation / Organizacija

Nedelja

Škofovske insignije 

Vsak škof prejme ob posvečenju škofovske insignije.Ta vidna znamenja (lat. insignije) škofove službe nosi pri liturgičnih praznovanjih. To so prstan, mitra, škofova palica in naprsni križ. 

Znamenja škofove službe

Vsak škof prejme ob posvečenju škofovske insignije.Ta vidna znamenja (lat. insignije) škofove službe nosi pri liturgičnih praznovanjih. To so prstan, mitra, škofova palica in naprsni križ.

Prstan

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Srebrn prstan (Pressestelle)

Pri posvečenju je bil škofu Marketzu najprej predan prstan kot znamenje povezanosti z Jezusom

Kristusom, s škofijo in Cerkvijo. Prstan škofa Jožeta Marketza je preprost prstan iz srebra.

Mitra – škofovska kapa

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Mitra (Pressestelle)

Mitra pokriva glavo škofa pri liturgičnih praznovanjih, ne pa pri molitvi. Mitro za škofa Marketza so izdelale šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja v Mariboru. Škof Marketz si je želel preprosto mitro. Križ na mitri je rokodelsko dovršeno izdelano upodobljen križ, ki so ga našli pri izokopavanjih na Gori svete Heme. Na zadnji strani mitre sta dva trakova, ki padata prosto čez ramena in imata na koncu srebrne niti. Na teh dveh trakovih je upodobljen škofov grb, v katerem je tudi upodobljen križ z Gore svete Heme.

Škofovska palica

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Škofova palica (Pressestelle)

Škofovska palica ali »pastorale« je znamenje pastirske službe. Škof mora skrbeti za ljudi svoje škofije in imeti, tako kot Kristus, na svojem obzorju celotno človeštvo. Palica škofa Marketza sestoji iz štirih delov – treh delov palice in polža, ki so med seboj povezani z jeklenim navojem. Palica sestoji iz cembrinovega in lipovega lesa. Trije deli palice sestojijo iz cembrinovega lesa iz gornje Koroške, polž pa je zrezljan iz lipovega lesa, ki je dragocen les na srednjem in južnem Koroškem. Uporaba cembrinovega in lipovega lesa naj simbolizira povezanost ljudi med gornjo in spodnjo Koroško. Odebelina palice ima dvanajst zarez, kar spominja na dvanajst apostolov. Palico je izdelal Alfred Peitler, doma v Mühlbachu v občini Rennweg am Katschberg in je goboko zakoreninjen v veri.

Naprsni križ

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Naprsni križ (Pressestelle)

Naprsni križ ali »pektorale« je znamenje pripadnosti Kristusu. Prsni križ škofa Marketza sestoji iz dveh delov. Spodnji del je iz lesa, zgornji pa iz srebra. Križ sta skupaj oblikovala Alfred Peitler in zlatarka Andrea Kratzwald, tudi doma iz Mühlbacha.

Grb škofa Marketza

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Škofijski grb (Tiskovni urad škofije)

Škofijski grbi segajo na tradicijo v srednjem veku. Kot zunanje znamenje škofa grb v sliki in besedi nakazuje na škofovo delovanje. Vsak škof ima svoj grb, ki se večinoma navezuje na zgodovino in geografijo škofije.

Na duhovnih grbih je po navadi upodobljen zelen »prelatov klobuk« z vrvico in dvanajstimi čopi v treh vrstah. Grb ima barve škofije: rdečo in srebrno oz. belo. Zgoraj je zlat lev na črnem ozadju in spodaj zlat žerjav na črnem ozadju s srebrno kroglo, simbolizira pozornost, red in čut skupnosti. Rdeč lipov list simbolizira slovensko lipo, oblika pa spominja na srce, ki je simbol ljubezni. Križ za grbom prikazuje železni križ, ki so ga našli pri izkopaninah na Gori sv. Heme. Pod grbom je škofovo vodilo: Deus caritas est – Bog je ljubezen)

Vincenc Gotthardt