Organisation / Organizacija

Nedelja

Še obstaja upanje, a moramo ukrepati

Oseba v žarišču: Heinz Kopetz, strokovnjak za okolje, energijo in obnovljive vire

V petek, 9. septembra, bo Heinz Kopetz v Katoliškem domu prosvete v Tinjah predstavil svojo knjigo in predaval o obnovljivih virih energije. Ker se je ravno začel čas stvarstva, v katerem naj molimo za božje stvarstvo in si prizadevamo za boljše varovanje le-tega, nas s predavanjem vabi, da začnemo razmišljati o spremembah podnebja.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Heinz Kopetz (foto: Jana Haab/Nedelja)

Heinz Gabriel Kopetz je predsednik društva Energypeace, ki si prizadeva za spremembno energijskega sistema. Za to tematiko se angažira še kot del posvetovalnega gremija za energijo pri Evropski komisiji v Bruslju in v nadzornem svetu energije Štajerske, napisal je več knjig in predaval v več kot 40 državah. Preden pa je prišel do tega področja, je začel delovno pot v kmetijstvu.

Rodil se je leta 1941 na Dunaju, kamor se je po mladosti na Koroškem tudi vrnil za študij. Na Univerzi za naravne vire in biotehniške znanosti (Boku) je študiral gospodarstvo in kmetijsvo ter ta študij kasneje še dopolnil v ZDA. Od leta 1974 do 2006 je bil direktor Kmetijske zbornice Štajerske. »Takrat je že enkrat bila energijska kriza, leta 1974 in 1975. V tem času smo opazili, da sta v preteklosti bila kmetijstvo in gozdarstvo najpomembnejša vira energije, in da bosta tudi v prihodnosti spet pridobila na vrednosti.« Tako je Kopetz ustanovil Avstrijsko združenje biomase, da bi več ljudi izvedelo o tem alternativnem viru energije.

V 40-ih letih, ki so sledila, je obiskoval predavanja v različnih državah, se poglobljal v tematiko in se srečaval s pozanavalci. »Vedno bolj sem se vživel v področje energijskih sistemov in podnebnih sprememb, in jasno mi je postalo, da moramo zapustiti naš trenutni energijski sistem in ga nadomestiti z novo energijo,« je razložil. Trenutni energijski sistem temelji na olju in plinu, ki pri zgorevanju spušča ogljikov dioksid v našo atmosfero. To pa neposredno vpliva na ogrevanje našega podnebja. Pred 30-imi leti še ni bilo jasno, kakša naj bi bila ta nova energija, toda danes nudijo predvsem fotovoltaični sistemi in vetrna energija veliko možnosti za razširjenje in nadomeščanje energijskih virov.

Vse to znanje, ki ga je v svojih letih delovanja pridobil, je povzel v svoji knjigi »Mit der Kraft der Sonne gegen die Klima- und Energiekrise«. V njej predstavi energijski sistem prihodnosti, ki ne spušča ogljikovega dioksida v atmosfero ter je zanesljiv in ugoden. S knjigo hoče pokazati, da je še veliko možnosti za ustavitev podnebnih sprememb in še obstaja upanje – ampak tudi, da moramo hitro ukrepati, saj ni več veliko časa.

»Vedno bolj sem se vživel v področje energijskih sistemov in podnebnih sprememb, in jasno mi je postalo, da moramo zapustiti naš trenutni energijski sistem in ga nadomestiti z novo energijo.« (Heinz Kopetz)

Heinz Kopetz ljudi nasplošno deli na tri skupine: nevedni, zaskrbljeni in aktivni. Nevedni še niso razumeli oz. nočejo razumeti, da se bližamo energijski in podnebni krizi. Kopetz je mnenja, da je v tem primeru potrebnih več informacij in razlikovanje med osebnim mnenjem in znanostjo, ki temelji na dejstvih. »Če pogledamo zadnjih 60 miljionov let zgodovine Zemlje, bomo videli, da človeštvo ravno poskuša nekaj čisto drugačnega, da se vse drastično spreminja. Tako lahko pridemo do zaključka: Tako ne moremo nadaljevati.« Druga skupina, zaskrbljeni so to že razumeli, toda ne vedo, kaj naj storijo. Veliko ljudi misli, da sami ne ne morejo nič storiti, toda vsaka oseba, vsaka regija in vsaka država lahko pomaga, vseeno kako majhna se zdi. Kopetz razloži, da je lahko celo lažje, če se sprva lotimo manjših regij: »Pri uresničitvi podnebnih ciljev in preoblikovanju sistema obstaja hierarhija. Nekateri rečejo, da mora UNO te probleme reševati na globalni ravni, toda ti morajo skleniti veliko kompromisov. Tudi na evropski ravni je teh še veliko, a čim nižjo raven si ogledamo, tem manj kompromisov je.« Tretja skupina, to so aktivni ljudje, so to že razumeli in že ukrepajo. Tudi tukaj je več možnosti, kako lahko postanemo dejavni. Kdor ima dovolj resursov, lahko sam začne pridelovati svojo energijo, npr. s pomočjo fotovoltaičnih sistemov. Pomaga pa tudi že, če opazimo, koliko ogljikovega dioksida ustvarjamo s svojo uporabo energije in načinom mobilnosti, in to znižamo, ali če pomagamo pri ozaveščanju javnosti, na primer z demonstracijami in pogovori z drugimi. Najpomembnejše pa je vedno, da razmišljamo, se izobražujemo in to potem aktivno živimo.

Predavanje v Tinjah: v petek, 9. septembra, ob 18. uri.

Da ob vsem tem ne obupamo, je pomembno, kakšen pogled imamo na življenje. »Če je nekdo globoko zasidran v krščanski veri in lahko iz nje črpa moč in zaupanje, se veliko lažje sooča s težavami kot nekdo, ki ne ve, zakaj vse to dela – vera daje moč, da se problemov lotimo brez obupa in se ne vdamo v usodo.« Na ta način nam ostane optimizem, da lahko čim hitreje ukrepamo – saj možnosti imamo dovolj.

Jana Haab