Organisation / Organizacija

Nedelja

S škofom Marketzem voditi Cerkev na Koroškem v dobro prihodnost

Apostolski administrator škof Werner Freistetter se je v letni zaključni maši zahvalil za preteklo in poudaril upanje v dobro prihodnost.

Osrednji temi pri letni zaključni sv. maši na silvestrovo v torek, 3. decembra, v celovški stolnici sta bili zahvala in upanje v dobro prihodnost. "Zahvala za preteklo in upanje v dobro prihodnost sta osrednji temi ob prehodu od starega v novo leto," je dejal apostolski administrator vojaški škof Werner Freistetter.

Apostolski administrator škof Werner Freistetter pri zaključni sv. maši v celovški stolnici (KH Kronawetter)
Apostolski administrator škof Werner Freistetter pri zaključni sv. maši v celovški stolnici (KH Kronawetter)

Apostolski administrator škof Werner Freistetter je v svoji pridigi ob letni zaključni sv. maši s pogledom na imenovanje novega škofa krške škofije dejal, da "je to vzrok za veselje. Jože Marketz je mož iz srede koroške Cerkve, ki je povezan z deželo in ljudmi in je zakoreninjen in doma v obeh jezikih te dežele, zanj beseda "caritas" ni samo ustanova, temveč tudi notranja življenjska drža". S škofom Marketzem se bo "začel nov čas na Koroškem," je nadaljeval apostolski administrator. "Škof pa ne more doseči vsega sam," je povedal škof Freistetter in v tej zvezi pozval vse Korošice in Korošce, "da skupno s škofom Marketzem vodijo Cerkev na Koroškem v dobro prihodnost".

"Prehodi v novo pa v sebi vsebujejo vedno tudi upanje," je dejal škof Freistetter. Brez upanja ljudje ne bi mogli živeti in posebej kristjani "vedno upajo v dobro - tudi če vemo, da moramo v novo leto vzeti s seboj številne izzive, težave, odprta vprašanja in krivice." Na pragu novega leta gre za to, "da se zahvalimo za to, kar je bilo dobro, in gledamo z optimističnim veseljem in zaupanjem v Boga v novo leto," tako apostolski administrator Freistetter.

Zaključno sv. mašo sta oblikovala stolni zbor in orkester s "Kronanjsko mašo" Wolfganga Amadeusa Mozarta in s skladbo „Halleluja“ Georga Friedricha Händla.