Organisation / Organizacija

Nedelja

Radijski prenos dvojezične svete maše iz Želinj

To nedeljo lahko prisluhnete dvojezični maši, ki jo bosta ob instrumentalni spremljavi oblikovala slovenski in nemški cerkveni zbor.

Radijski prenos dvojezične svete maše iz Želinj

Podružnična cerkev Želinje (Pressestelle)
Podružnična cerkev Želinje (Pressestelle)

V nedeljo, 4. avgusta, bo ob 10. uri po vsej Avstriji ORF prenašal dvojezično sv. mašo iz podružnične cerkve iz Želinj. Maševal bo velikovški dekan Zoltán Papp. Pevsko bosta sv. mašo oblikovala slovenski (vodi Sonja Kuchling) in nemški cerkveni zbor (vodi Winfried Pirolt). Instrumentalno bo sv. mašo spremljala mladina iz Štriholč.

Cerkev v Želinjah je prvič omenjena leta 1616 v nekam salzburškem vizitacijskem protokolu. Cerkev sv. Nikolaja so med letoma 1739 in 1742 pregradili jezuiti iz Dobrle vasi. Od leta 1742 je cerkev posvečena sv. Frančišku Ksaverju.