Organisation / Organizacija

Nedelja

Prijateljska predaja piščali

Moški pevski zbor Trta Žitara vas praznoval 50-letnico.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
MoPZ Trta (Nedelja)

Obiskovalke in obiskovalci centra KUMST v Žitari vasi niso napolnili samo ene dvorane, ampak kar dve. Razlog je bil koncert Moškega pevskega zbora Trta ob 50-letnici delovanja, v petek, 4. novembra. Spomin na preteklost si je podajal roko s hvaležnostjo v sedanjosti in z optimističnim pogledom v prihodnost.

Večer zahvale Pauliju Sternu

Ko je Pauli Stern zapel solo, se je čutila ganjenost. Od leta 1993 do leta 2021 je bil zborovodja, in to je bil njegov večer. V prvem delu mu je novi zborovodja prepustil oder in številne zahvale so bile dokaz za to, da je Pauli Stern imel zelo tankočuten občutek za pesmi. Kot pravi sam, se je precej bolje počutil v zboru kot pred njim. »Člani so se hitro navadili, da vodja stoji v zboru. Ni običajno, a nam je ugajalo.« Sam poleg zahvale pevcem ni pozabil na zahvalo svoji družini, ki ga je pri tem vedno podpirala. Skupaj s sinom Damjanom Sternom sta tudi zaigrala in zapela pesem Ne prižigaj luči. Tudi prvi zborovodja je na koncertu dirigiral zboru. Jozi Starc je zbor vodil od leta 1972 do leta 1993. Začelo pa se je tako, da se je spomladi leta 1972 zbrala skupina pri Pevcarju v Drabunažah. V Žitari vasi je bila zelo aktivna Katoliška mladina, želeli so pospešiti še prosvetno delo. Pogovarjali so se o ustanovitvi moškega zbora, kmalu so sledile prve vaje in prvi nastop. Hvaležni so za lepa leta in za zborovske viške, na primer, ko so ob 100-letnici rojstva Pavla Kernjaka pripravili celovečerni koncert Kernjakovih pesmi in za projekt Trtapella. Oba so izvedli pod vodstvom Paulija Sterna.

Primorec in Prekmurec med Korošci

Roman Petek, predsednik SPD Trta, je na mestu predsednika šele pol leta, a se zaveda vpliva SPD Trta. »Melos in značaj petja sta edinstvena, tudi to je razlog, zakaj imamo po petdesetih letih še toliko pevcev, ki radi prihajajo na vaje in nastope.« Dvajset pevcev skupaj z novim zborovodjem Tomažem Boškinom se veseli nadaljnjega dela. Nov zborovodja, znan glasbenik Tomaž Boškin prihaja iz Primorske, a lahko reče »da sem res zdaj tu doma in je to moje domače društvo«. Prisrčno in prijateljsko je bilo, kako je Pauli Stern predal piščal novemu zborovodju. V Žitari vasi je našel svoj dom tudi Martin Horvat, ki prihaja iz Prekmurja. Po svojem nagovoru je novega zborovodja pokrižal. Tomaž Boškin se neizmerno veseli, »da lahko sodelujem s takimi ljudmi, ki so jim ljubezen, prijateljstvo in glasba pomembni.« To se je čutilo tudi na koncertu ob 50-letnici MoPZ Trta.

Mateja Rihter