Organisation / Organizacija

Nedelja

Preveč energije je bilo vložene v konsenzno skupino

V okviru serije Manjšine – okno v svet je v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne v Celovcu v torek, 20. decembra, gostoval Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Pandel, Polzer-Srienc, Hren, Jug, Wutti, Novak (Nedelja)

Mohorjeva je v goste povabila Manuela Juga

Morda je bilo za tega ali onega presenečenje, da je Mohorjeva v okviru političnega izobraževanja povabila v goste Manuela Juga, za koga pa je bilo presenečenje najbrž tudi to, da je Manuel Jug povabilo sprejel. Že v uvodu je direktor Mohorjeve Karl Hren izpostavil, kako pomembno je, da presegamo meje v glavah in da se tudi v okviru narodne skupnosti pogovarjamo med seboj in si izmenjujemo mnenja. Jug je v narodni skupnosti aktiven sedem let, »začel sem v času, ko sem bil še dijak na Trgovski akademiji,« pri 21-ih letih je postal predsednik Zveze slovenskih organizacij, zdaj je bil drugič potrjen za predsednika. Vedno znova sliši stavek: »Potrebujemo mlade ljudi,« a včasih se komu zdi tudi premlad. »Izzivi za narodno skupnost so veliki, uporaba slovenščine nazaduje, zato je naša osrednja tema ohranitev in krepitev slovenskega jezika,« zato je potrebno ustvariti pogoje za uporabo jezika. Sam je zagovornik več krovnih političnih organizacij, to vedno znova izpostavlja. V okviru gremijev stopa v stik s političnimi predstavniki na Koroškem, v Avstriji in Sloveniji. Glavna tema zanj je izobrazba in da se ohrani društvena dejavnost.

Manuel Jug se je odločil za moratorij oz. zamrznitev sodelovanja Zveze slovenskih organizacij v konsenzni skupini, tesnega sodelovanja s Heimatdienstom tako ne bo več. Najprej je bil zagovornik tega sodelovanja, »zelo velikokrat sem slišal kritiko, da je tega sodelovanja preveč. Tudi sam sem to zaznal.« Možnost za diskusijo o tem je bila na občnem zboru. »Želimo čim več dialoga, a vprašanje je, kako ta dialog zastavimo,« zato so ustanovili reformni gremij, ki bo začel s programskim procesom. Pogovor z Manuelom Jugom je vodil Daniel Wutti.

Tudi iz občinstva je prišlo kar nekaj vprašanj. Diskusija je bila pestra in je potrdila, kako so takšna srečanja pomembna in koristna.