Organisation / Organizacija

Nedelja

Prelat Frankl, nekdanji generalni vikar in škofijski arhivar, je umrl v 82. letu starosti.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Karl Heinz Frankl (Pressestelle)

Univ. prof. kan. prelat Karl Heinz Frankl, nekdanji generalni vikar krške škofije, skoraj 40 let škofijski arhivar in dolgoletni univerzitetni profesor, je v nedeljo, 28. decembra, umrl v 82. letu starosti

Apostolski administrator vojaški škof Werner Freistetter bo vodil rekviem za pokojnega v ponedeljek, 6. januarja, ob 15. uri v celovški stolnici, kjer bo naparan že od 12. ure naprej. Že v nedeljo, 5. januarja, bo v okviru sv. maše ob 19. uri molitev za prelata Frankla.

Stolni prošt Guggenberger je označil prelata Frankla »kot sijočo in teološko inovativno duhovniško osebnost z izrednim duhovnim in duševnim formatom«. Poudaril je izredno delovanje prelata Frankla v vodilnih funkcijah, kot na primer kot generalni vikar in v različnih gremijih krške škofije. Za skupnost stolnega kapitlja je bil Frankl izredno kompetenten, razgledan in v pozitivnem smislu kritični pogovorni partner, je povedal Guggenberger. Pri izgradnji arhiva krške škofije je prelat Frankl prispeval dragoceno pionirsko delo in nakazal nova in trajna merila.

Karl Heinz Frankl se je rodil 12. decembra 1938 v Zwettlu in je bil leta 1962 v Celovcu posvečen v duhovnika. V letih 1965–1967 je v Rimu študiral cerkveno zgodovino in leta 1970 promoviral na graški univerzi iz teologije. Bil je namestnik rektorja izobraževalnega doma v Št. Jurju ob Dolgem jezeru, subregens celovškega semenišča in in vice-regens v semenišču v Salzburgu.

Od leta 1976 do leta 2015 je kot škofijski arhivar vzpostavil arhiv in pripravil novo organizacijo škofijskega arhiva. Generalni vikar krške škofije je bil v letih 1985–1993, do leta 2005 je poučeval cerkveno zgodovino na katoliški teleološki fakulteti na Dunaju. Od leta 1985 je bil član škofijskega konsistorija. Dolga leta je vodil župnijo na Križni gori. Karl Heinz Frankl je prejel številna cerkvena priznanja in nazove, mdr. leta 2018 častni znak dežele Koroške.