Organisation / Organizacija

Nedelja

Praznovanje Gospodovega vnebohoda doma

Hišna cerkev: gradivo za praznovanje doma z geslom: Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Praznik Kristusovega vnebohoda doma (Nedelja)

Oblikovati hišne molitvene in verske skupnosti

V stiskah je bila tudi navada, da so se kristjani doma zbirali ob molitvi in bogoslužju. Na številnih območjih so te hišne cerkve lahko dolgo ohranile vero v Kristusa. Zato vas vabimo, da se udeležujete liturgičnega življenja ne samo po medijih, temveč oblikujete tudi hišne molitvene in verske skupnosti.

Referat für za Sv. pismo in liturgijo krške škofije objavlja na strani www.kath-kirche-kaernten.at/hauskirche predloge za obhajanje hišnih bogoslužij in predlog za svetopisemski pogovor za evangelij. Dodatno na tej strani najdete še povezave in impulze za branje Sv. pisma z otroki in drugimi družinskimi člani.

Praznovanje Gospodovega vnebohoda doma (21. maj)

Tukaj najdete gradivo za obhajanje Gospodovega vnebohoda doma: besedno bogoslužje in svetopisemski pogovor.

Besedno bogoslužje na praznik Gospodovega vnebohoda

Svetopisemski pogovor na praznik Gospodovega vnebohoda

S Pavlom odkrivati apostolsko veroizpoved

Velikonočni čas je posvečen med drugim tudi spominu na to, da smo krščeni. V krstnem bogoslužju igra apostolska veroizpoved osrednjo vlogo. Tukaj najdete serijo člankov, ki Vam lahko pomagajo poglobiti posamezne dele veroizpovedi na ozadju Pavlovih pisem. Pavel je bil namreč prvi veliki teolog zgodnjega krščanstva. Vsako poglavje je zgrajeno po tem vzorcu:

Na prvi strani najdete meditacijsko sliko in svetopisemsko geslo.

Na naslednjih dveh straneh najdete članek, ki naj Vam pomaga poglobiti dotični del veroizpovedi.

Na četrti in zadnji strani je nekaj spodbud: vprašanja, ki jih lahko uporabite sami zase ali za verski pogovor, ter predlogi za meditativno ali tudi kreativno ukvarjanje s temo.

Marijin mesec maj - šmarnice

Šmarnice in molitve so bile že vedno oblike pobožnosti, ki so jih gojili tudi po domovih. Spodaj najdete najpomembnejše Marijine molitve in predloge za Marijine pobožnosti. Poleg tega je povezava do Nedeljine priloge in šmarničenga branja, ki ga je za letos pripravil župnik v pokoju Valentin Gotthardt. Vsak dan bomo na naši spletni strani objavili šmarnično branje za posamezni dan.

Molitve k Mariji

Marijine pobožnosti

Šmarnično branje (pripravil župnik Valentin Gotthardt)