Organisation / Organizacija

Nedelja

Olajšave za bogoslužja in srečanja v cerkvenem okolju

Prikrojili so smernice, kako lahko oblikujemo osebna srečanja na cerkvenem področju.

Nova določila za osebna srečanja na cerkvenem področju (Gotthardt)
Nova določila za osebna srečanja na cerkvenem področju (Gotthardt)

Nov okvirni pravilnik škofovske konference prinaša nadaljnje olajšave pri katoliških bogoslužjih, krstih, porokah in pogrebih

Okvirni pravilnik so objavili v četrtek, 28. maja, velja od 29. maja in nadomešča doslejšnje smernice. Povod za spremembo je bila javna odredba ministrstva za zdravje, ki prinaša nadaljnje olajšave za javna bogoslužja in versko življenje. Najpomembnejše spremembe zadevajo nošenje zaščitnih mask in število udeležencev pri porokah in pogrebih, ki se je bistveno povišalo.

V okvirnem pravilniku je novost, da omejitev 10 kvadratnih metrov na osebo ne velja več v zaprtih prostorih.

V pravilniku izrecno opozarjajo, da smo še vedno odgovorni drug za drugega, in da bodo glede na potek pandemije nadaljnje točke še prilagajali. „Vernikom, ki imajo zdravstvene pomisleke ali so negotovi, še naprej ni treba hoditi k nedeljski maši,“ poudarjajo škofje. „Za molitev in obhajanje bogoslužij doma imamo še naprej gradivo in ponudbe.“

Obhajilo na roko

V okvirnem pravilniku je še naprej predpisana minimalna razdalja enega metra do oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Minimalna razdalja ne velja za kratek čas zaradi potrebnih liturgičnih obredov. Pri vhodu in izhodu cerkve ter za gibanje v notranjosti je predpisano nošenje zaščitne maske, izključeni so otroci do 6. leta starosti.

Pri obhajilu je potrebno posebej paziti na minimalno varnostno razdaljo. Obhajilo je mogoče samo na roko. Pri celotnem obredu se ne poje ali govori in upoštevati je treba varnostno razdaljo.

Higiena, varnost, pozdrav miru

Obstoječi higienski ukrepi veljajo še naprej. Ob vhodu v cerkev naj je na voljo dezinfekcijsko sredstvo, dezinficirati je treba površine in predmete, ki se jih dotaknemo. Posebne osebe naj pazijo na upoštevanje določil. Posode z blagoslovljeno vodo ostanejo še naprej prazne, cerkve je potrebno redno zračiti.
Obseg skupnih molitev in pesmi naj se nekoliko zmanjša. Pri pozdravu naj si ne podajamo rok.

Bogoslužja na prostem

Pri bogoslužjih na prostem ne priporočajo več nošenja zaščitnih mask. „Najpomembnejše pravilo je treba upoštevati: razdaljo najmanj enega mera do drugih oseb,“ so zapisali škofje in poudarjajo, da je to potrebno upoštevati tudi pri procesijah. Manjše razdalje so dovoljene samo med osebami, ki živijo v istem gospodinjstvu.

Poleg tega naj so vidno na voljo dezinfekcijska sredstva in posebne osebe naj pazijo na upoštevanje določil.

Omejitve veljajo še za skupno petje in molitve. Glasbene skupine, zbor ali različni ansambli lahko oblikujejo maše. Treba je samo upoštevati pravna določila. Verniki naj obhajajo bogoslužja kot običajno, izognili naj bi se večjim množicam in gostom iz drugih regij

Rešnje Telo v preprosti obliki

Ker nove smernice za bogoslužja veljajo tudi za praznik rešnjega Telesa (11. junija), „običajnih prazničnih oblik procesij letos ne bo“, so zabeležili v okvirnem pravilniku.

Skupno petje in molitve so še omejeni, dovoljeni so glasbene skupine, zbori in različni ansambli. Pri tem pa se je treba držati pravnih določil in seveda varnostne razdalje.
Ob lepem vremenu je mogoče bogoslužja obhajati na prostem, procesije po možnosti z eno postajo naj bi bile v preprosti obliki.

Olajšave pri krstih, porokah in pogrebih

Nič novega ni v okvirnem pravilniku glede na skupno praznovanje prvega svetega obhajila ali birme. Tu veljajo škofijska pravila.

Znatne so olajšave pri cerkvenih porokah. Število udeležencev ni več omejeno na najožji družinski krog. Poroke se lahko udeleži največ 100 oseb.

Tudi za pogrebe na pokopališča velja najvišje število pogrebcev 100 oseb. Za bogoslužja v mrtvaški veži ali v cerkvi veljajo ustrezna pravila iz okvirnega pravilnika.

Omejitev glede števila ni za krste. Okvirni pravilnik vsebuje za obred krsta nekaj pravil za varstvo otroka in udeleženih. Duhovnik oz. diakon mora pri obredu nositi zaščitno masko.

Spoved in bolniško obhajilo

Novih sprememb ni glede na spoved. Spoved lahko poteka zunaj spovednice, v velikem in prezračenem prostoru, z upoštevanjem varnostne razdalje (najmanj 2 metra).

Pri bolniškem obhajilu je potrebno nositi zaščitno masko in pri molitvah upoštevati razdaljo dveh metrov. Pri obhajilu mora duhovnik nadeti rokavice za enkratno uporabo, to velja tudi za maziljenje.

Okvirni pravilnik škofovske konference za javna bogoslužja velja od 29. maja in nadomešča doslej objavljena pravila. Pravila v nemščini najdete na spletni strani: www.bischofskonferenz.at/behelfe/corona-rahmenordnung

Pravni okvir za osebna srečanja na cerkvenem področju

Odgovorni pastoralnih in dušnopastirskih uradov, Avstrijski pastoralni inštitut in Pastoralna komisija Avstrije so na osnovi novih pravnih določil zvezne vlade adaptirali in prikrojili smernice, ki so bile objavljene sredi maja, in sicer kako lahko oblikujemo osebna srečanja v cerkvenem okolju.

Nekaj pomembnih točk:

Mladinske skupine, skupine za prvo sveto obhajilo, birmske skupine, ministrantske skupine:
Potrebno je pretehtati, ali je mogoče zagotoviti upoštevanje teh okvirnih pogojev za posamezno skupini in če srečanje pod temi pogoji še služi namenu skupine. Konkretno: Kako se je mogoče z otroki z upoštevanjem razdalje igrati, brkljati idr. Ne priporočajo petja in muziciranja. Posamezne škofije svetujejo.

Pastoralna srečanja, nor. biblični krožki, molitveni krožki, priprava na zakon, molitveni shodi
Ta oblika srečanj je smiselna posebej v manjših skupinah. V skoraj vsaki fari so na voljo dovolj veliki prostori, da je mogoče upoštevati potrebne razdalje.

Srečanja in sestanki glavnopoklicnih in častnih sodelavcev, npr. seje župnijskega sveta, dušnopastirskih skupin, odborov, socialnih krožkov, vodilnih timov, supervizije
Ta oblika je dovoljena. Seveda je potrebno upoštevati, da so ranljive osebe zaščitne (npr. z vključevanjem medijev), da se upoštevajo higienski predpisi in izberejo prostori, ki omogočajo ustrezne razdalje med osebami.

Farne prireditve kot farna kava, farni bolšji sejmi, farni prazniki, agape prireditve zunaj in znotraj po zakonu o prireditvah
Prireditve so mogoče po veljavnih določilih. Izrecno opozarjajo, da se je treba strogo držati določil za pogostitev in prenočitve.