Organisation / Organizacija

Nedelja

Potujoča knjigarna spodbuja k branju

Knjižna darova 2023 Slovenske prosvetne zveze in Mohorjeve založbe ponujata bogato bero knjig.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Knjižni dar Mohorjeve (Nedelja)

Po stari tradiciji pred božičem Mohorjeva založba in Slovenska prosvetna zveza vabita na predstavitve knjižnega daru. SPZ s knjižnim darom želi spodbujati k branju slovenskih knjig na Koroškem in pomagati k uveljavljanju slovenščine na tem območju. »Z dodatno dvojezično otroške knjige želimo spodbujati k branju tudi otroke in mlade in privabiti takšne otroke, ki (še) ne obvladajo slovenskega jezika ali pa se ga učijo,« poudarja Mitja Rovšek, vodja SPZ.

Adrian Kert, urednik Mohorjeve založbe, poudarja pomen Knjižnega daru in da »so se na Koroškem pridružile doplačilne knjige, izbor knjižnih izdaj iz Mohorjeve založbe Celovec, ki so zelo dobro sprejeto dopolnilo in skupaj s knjižnim darom predstavljajo s pomočjo poverjenic in poverjenikov v dvojezičnih župnijah za nekaj mesecev v letu neke vrste potujočo knjigarno.«

Knjižni dar Mohorjeve družbe v Celovcu

Koledar 2023

uredila Hanzi Filipič in Karl Hren, 192 strani, mehka vezava, 20 evrov

Koledar ponuja raznoliko branje povezano s Koroško in Slovenijo. Med drugim o prvem slovenskem društvu v Celovcu, o predreformacijskem kulturnem življenju med Slovenci, o Korošici, ki je postala angel v koncentracijskem taborišču Auschwitz, o Matiju Ahaclju, o Plečnikovem letu idr. V središču je tokrat fara Loče. Koledar zaokrožajo poročila o delovanju treh Mohorjevih družb v letu 2021/22.

Pratika 2023

uredil Adrian Kert, 160 strani, mehka vezava, 7 evrov

Pratika ponuja tematsko pester izbor prispevkov. Uvodnemu delu s koledarjem, raznimi koristnimi podatki, kot so lunini ali sončevi mrki v prihodnjem letu ter Herschlov vremenski ključ, sledijo prispevki iz sveta kulture, duhovnosti, vere, družbe, literature, dogodkov in obletnic v preteklem letu, zgodovine, zdravja in narave. Na koncu najdemo še kaj za dobro voljo, otroški kotiček in stoletni koledar.

Ivana Vatovec – Anine kresnice

Večernice, 224 strani, mehka vezava, 21 evrov

Deloma resnična pripoved o rejnici Ani, ki v zrelih letih sledi poklicanosti kot rejnica. V tej vlogi ima opraviti tudi z duševno in telesno zelo zanemarjenimi otroki, ki jim skupaj z možem podari vso svojo materinsko ljubezen.

Cena celotnega Knjižnega daru 2023 je 38 evrov.

Doplačilne knjige

Rudi Mlinar: Nemirni duh. Roman o Lovru Kuharju – Prežihovem Vorancu

Romanizirana biografija opisuje Prežiha kot človeka, ki se je razdajal za ekonomski napredek socialno šibkih, hkrati pa njegovo izjemno pisateljsko plodovitost. 408 strani, trda vezava, 27 evrov.

Sonja Pungertnik: Misliš resno?

Zgodba o slepi Sari, o njenih mladostnih hrepenenjih in željah odpira vrata v svet teme. A tam so, presenetljivo, povsem običajne človeške želje: biti slišan, razumljen, sprejet, ljubljen.

176 strani, mehka vezava, 15 evrov.

Helga Mračnikar (izd.): Mamin glas

Po zapisih in pripovedovanjih Elizabete Sitter, rojene Ogris (1930–2013)

Zgodba Rožanke Elizabete Sitter, Odrijeve Lizi, nam odpira pogled v zgodovinska dogajanja, v čas pred in med vojno ter po njej. 320 strani, mehka vezava, 27 evrov.

Karl Hren: Dvojezična predšolska izobrazba na Koroškem.

Aktualno stanje in izzivi

S predšolsko izobrazbo je mišljeno varstvo otrok in izobraževanje od rojstva do vstopa v šolo. Knjiga podaja pregled nad aktualnim stanjem glede slovenščine v teh ustanovah, hkrati pa ponuja predloge k izboljšanju in izgrajevanju dvojezične ponudbe. 60 strani, mehka vezava, 14 evrov, v nemškem in slovenskem jeziku.

Silva Matos: Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku

Knjiga spodbuja ustvarjalnost. Poleg strokovnega vidika, ki se dotika vprašanj o ustvarjalnosti v različnih obdobjih človekovega življenja, poudarja, da je ustvarjalnost v vsakem človeku.128 strani, mehka vezava, 7 evrov.

Niko Kupper/David Kassl: Nmav čriez izaro

Otroška knjiga o pogumnih Blažu in Emi, ki rešita ovčice pred volkovi, in o nastanku pesmi Nmav čriez izaro. 46 strani, trda vezava, za 22 evrov, v slovenskem in nemškem jeziku.

Roman Treven/Alina Asberga Nabergoj: Lihardina gostija za pobalina

Otroška zgodba o pobalinskih Petru in Lupi, ki zaradi škrata Lenčka počenjata neumnosti. A domiselna Liharda ter dobri in modri Dobrač najdeta rešitev. 30 strani, trda vezava, 10 evrov.

Številne druge knjige in posebne ponudbe za fare Rožek, Št. Jakob, Ledince, Loče, Železno Kaplo, Obirsko in Žitaro vas najdete v številnih dvojezičnih župniščih, med poverjenicami in poverjeniki ter duhovnikih v farah, v Mohorjevi knjigarni in založbi, s spletnim naročilom na www.mohorjeva.com.

Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze

Koroški koledar 2023

uredila: Klasja Zala Kovačič

Zbornik se tradicionalno posveča kulturi spominjanja in zgodovini, kot je spominjanje ob 80. obletnici pregona koroških Slovenk in Slovencev, 40-letnica delovanja Muzeja pri Peršmanu in častitljivih 70 let otroškega in mladinskega lista Mladi rod. V kontekstu spominjanja so tudi vélike osebnosti: pisatelj Boris Pahor, Karel Destovnik-Kajuh ter arhitekt Jože Plečnik. Vélika osebnost je tudi narodni buditelj Matija Majar-Ziljski, o katerem je nastala prava raziskava. Aktualna družbeno-politična tema je prispevek o medijski svobodi in RTV Slovenija, o Slovencih v Avstriji po 30 letih samostojne slovenske države ter jezikoslovni prispevki. Med slednjimi je statistična raziskava o vsakdanji rabi slovenskega in nemškega jezika na Koroškem ter opis dveh novih projektov, to sta bralni projekt Miša in projekt Slovenščino do/živeti. Zbornik se zaključuje z Rizzijevo in dr. Petkovo nagrado ter z nekrologom Tatjani Messner-Zeichen.

Čarobni mesec pestri leto

avtor: Niko Kupper, ilustrirala: Urška Tišler

Pred nekaj leti sta povabili knjigarna Haček skupaj s Slovensko prosvetno zvezo pisatelja k skupnemu projektu. Niko Kupper je napisal 12 novih pravljic in jih prebiral na koroških šolah. Otroci so po slišani pravljici meseca ustvarjali umetnine. Ob rednih razstavah v knjigarni Haček pa so bile izbrane najboljše risbe, ki so po letu dni krasile skupni koledar. Pisatelj se je odločil, da v nove pravljice vplete koledarju primerne zgodbice o starih imenih mesecev, tako v slovenščini kot v nemščini.

Revija Rastje 16

uredil: Miha Vrbinc

Raznolikost almanaha je v besedilnih vrstah – od lirike do esejev, od proze do literarne kritike – in seveda tudi po avtoricah in avtorjih – od njihovih prvih korakov v javnost prek natečaja Pisana promlad do novih objav uveljavljenih ustvarjalk in ustvarjalcev prek vseh generacij.

V spominskem letu 2022, 80 let po pregonu slovenskih družin iz Koroške, je naloga umetnosti in raziskovalnega dela soočanje družbe z zgodovino, da ostaja v spominu to, kar je usodno vplivalo na narodnostni razvoj na Koroškem. A ta pogled na preteklost je nujno povezan tudi s sedanjim trenutkom, v katerem doživljamo izzive, usodne za sedanjost in prihodnost širšega družbenega okolja Evrope in sveta.

Rastje 16 vas vabi k branju raznolikih besedil in spoznavanju sedanjega ustvarjalnega utripa slovenskega pisanja na Koroškem. S slikami Mirka Malleja je užitek za likovno-umetniško oko, saj je oblikovalka Ana Destovnik ponovno zelo privlačno povezala besedno in likovno umetnost.

Glej, ta svet je tudi zate! Ženske in AFŽ / ZSŽ na Koroškem

avtorici Helena Verdel in Vida Obid

Vsebina je kot kita spletena iz treh elementov: prvi opisuje zgodovino ZSŽ in obenem omogoča vpogled v širše družbeno dogajanje ter aktualna vprašanja v vsakem od obdobij, drugi element je v besedilo vpletena biografija Milke Kokot, ki je 2022 praznovala 80. rojstni dan in je bila med letoma 1985 in 1996 tajnica ZSŽ, nato pa ji je med letoma 1996 in 2018 predsedovala. Tretji element so biografije članic Izvršnega odbora ZSŽ v vseh letih njenega delovanja. Gre torej za dokumentiranje zgodovine Zveze slovenskih žena in njenega 80-letnega delovanja in prizadevanja za izboljšanje položaja koroških Slovenk.

napoti_im Weg (avdio-zgoščenka) Vokalne skupine Praprotnice dodatno za 15 evrov.

Knjižni dar vsebuje štiri knjige, stane 41 evrov in bo na voljo v knjižnem centru HAČEK in na SPZ.