Organisation / Organizacija

Nedelja

Poslušati in razumeti drug drugega

Bodoči škof Jože Marketz je govoril pri sredini "molitvi za škofijo" v celovški stolnici.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Gabriel Stabentheiner je bodočemu škofu Jožetu Marketzu predal knjigo s pobudami (Foto:Gotthardt)

Bodoči krški škof Jože Marketz se je v sredo zvečer v celovški stolnici udeležil tedenske »molitve za škofijo«, ki jo je spodbudil Forum za odgovorne kristjane. Govornik te pobude Gabriel Stabentheiner je bodočemu škofu Marketzu predal knjigo z naslovom Grüß Gott, Herr Bischof (Pozdravljen, gospod škof). V knjigi so objavljene pobude, ki so jih predstavljali pri tedenskih molitvah v stolnici. Bodoči škof jo bo prebral z zanimanjem: »Ne bojim se izraženih pobud in zahtev. Izhajam iz tega, da se bom lahko identificiral s številnimi izjavami, toda pri nekaterih bom pa ugovarjal,« tako bodoči škof. Ni njegova naloga, da bi hotel doseči vsepovsod kompromis. »Kar si želim in za kar resnično prosim, je, da – kakršnekoli pobude imamo – poslušamo drug drugega, da poskušamo razumeti drug drugega, da se spoštujemo, tudi če je to, kar pove drugi, še tako drugače in je drugi še tako drugačen.«

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Bodoči škof Jože Marketz pri sredini molitvi v celovški stolnici (Foto: Gotthardt)

Bodoči škof je izrazil svoje spoštovanje, da je vse mesece prišlo toliko ljudi v stolnico, da bi molili. S pogledom na dogajanja v preteklih letih v krški škofiji je bodoči škof ponovil svojo obljubo, da ne želi ničesar prikrivati. Hkrati pa naj bi bilo mogoče, da nad tem, kar se je zgodilo, pokrijemo plašč ljubezni, in »izmenjavamo nasprotujoča si stališča in se prepiramo, potem ima Cerkev tudi dobro prihodnost!«

Glede na svoje imenovanje je bodoči škof povedal, da je bil v Cerkvi že v številnih službah, tudi na vodilnih mestih, in da je bil pred nastopom vsake službe poln zaupanja, da se bi lahko vsakič kosal z izzivi. »Zdaj je prvič, da čutim: To je preveliko zame, sam tega ne bom mogel opraviti,« tako bodoči škof Marketz, ki je prosil vernike, da molijo zanj.

Prihodnjo pot škofije želi razvijati skupno z ljudmi, »da bomo potem to pot tudi lahko živeli,« in je prosil, »da tiste, ki so na robu družbe, pripeljemo v sredino.«

Sam od sebe veliko pričakuje. V naslednjih desetih letih želi »vsakemu na Koroškem približati besedo caritas, ljubezen, v zavedanju, da se v njej Bog sam uresničuje.«

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Bodoči škof JožeMarketz s stolnim proštom Engelbertom Guggenbergerjem in stolnim župnikom Petrom Allmaierjem (Foto: Gotthardt)